Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Proces budowlany w praktyce w świetle znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego

23 sierpnia_09:00 - 13:00

369zł (+VAT)

Termin: 23. sierpnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Opis szkolenia, adresaci, celeProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Czy wiesz:

 • czym różni się remont od odbudowy?
 • że rusztowania, dźwigi, betoniarka, to nie są urządzenia budowlane,
 • co wolno sprawdzać urzędowi przy przyjęciu wniosku o pozwolenie na budowę?
 • czy można przenieść zgłoszenie robót budowlanych na inny podmiot?
 • które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem decyzji środowiskowej?
 • kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
 • kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?
 • kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
 • jakie sankcje są przewidziane za wzniesienie samowoli?

 

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia inwestycji budowlanej w świetle obowiązujących przepisów.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
 • zakres ustawowych kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • pułapki czyhające na inwestora w procesie budowlanym.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku zapoznają się z procedurami budowlanymi w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Wyjaśnimy, jakie dokumenty są niezbędne w procesie inwestycyjnym.
 • Omówimy jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego.
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować inwestycję i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas jej realizacji.
 • Wskażemy wchodzące w życie nowe przepisy Prawa budowlanego.
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas realizacji inwestycji.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób zajmujących się realizacją nadzorem inwestycji,
 • właścicieli i zarządców budynków,
 • inwestujących spółdzielni mieszkaniowych ,
 • osób zajmujących się weryfikacją i rozliczaniem wniosków kredytowych lub o dofinansowanie inwestycji
 • działów technicznych, administracyjnych,
 • pracowników urzędów – osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

 

Program szkolenia:

Moduł I. Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym
-Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
-Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
-Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?

Moduł II. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
-Pozwolenie na budowę.
-Wyznaczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
-Które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem Decyzji Środowiskowej?
-Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
-Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
-Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych .
-Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.

Moduł III. Wznoszenie obiektów budowlanych na podstawie uproszczonych procedur
-Katalog obiektów na zgłoszenie.
-Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
-Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe .

Moduł IV. Przebieg procesu budowlanego
-Rozpoczęcie robót budowlanych.
-Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
-Dziennik budowy.
-Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
*Inwestor,
*Inspektor nadzoru inwestorskiego,
*Projektant,
*Kierownik budowy (robót).
-Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć skutki).
-Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane.
-Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

Moduł V. Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza
-obmiar (inwentaryzacja) powykonawczy.
-Odbiory sanitarne i przez straż pożarną.

Moduł VI. Oddanie obiektu do użytkowania
-Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
-Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
-Zakres obowiązkowej kontroli.
-Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
-Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu sankcje.
-Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy.

Moduł VII. Samowola budowlana i jej konsekwencje
-Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej.
-Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną i sankcjami musi liczyć się właściciel?

Dodatek – Umowa z Wykonawcą – ryczałtowa a kosztorysowa.

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 2. sierpnia  cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!!

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.