Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Planowanie i organizacja czasu pracy – zarzadzanie sobą w czasie

7 czerwca_09:00 - 15:00

349zł (+VAT)

Termin: 07. czerwca 2021r.  Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1.Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania sobą w czasie,
2.Podniesienie swojej efektywności w zakresie planowania i organizacji czasu,
3.Poznanie metod i technik skutecznie organizujących czas pracy,
4.Zapoznanie uczestników z metodami określania i skutecznej realizacji celów,
5.Zidentyfikowanie „wąskich gardeł” w zakresie planowania i organizacji czasu pracy,
6.Rozwijanie umiejętności w zakresie skutecznego delegowania obowiązków i uprawnień

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanym lepszym i pełniejszym wykorzystaniem danego czasu (zarządzający, naczelnicy, specjaliści, koordynatorzy)

I. Wprowadzenie w zagadnienie zarządzania sobą w czasie 
1.Co to jest czas?
2. Dziesięć korzyści wynikających z lepszego zarządzania czasem
3. Znaczenie decyzji – czy chcę i po co chcę sprawnie zarządzać czasem i zadaniami?
4. Test – moja efektywność
5. Paradygmat siedmiu nawyków Covey’a – pilne, nie pilne, ważne, nieważne;
6. Model WARTO – cele wymierne, ambitne, realne, terminowe i określone,
7. Czym jest osobista przedsiębiorczość?
– definicja przedsiębiorczości
– diagnoza obszarów kompetencji,
– postrzeganie siebie i swojej roli w firmie,
– funkcje zarządzania sobą i swoja praca:
* planowanie,
*organizowanie,
*kierowanie
* kontrola – monitoring działań,

II.Teraźniejszość
1.Umiejętność samoorganizacji – czas jako mój osobisty kapitał,
2.Ile kosztuje zła organizacja czasu,
3.Pożeracze czasu- jak radzić sobie ze złodziejami czasu,
4.Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC
5.Wyznaczanie priorytetów za pomocą Zasady Pareto (reguła 80:20)
6.Zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień (co, jak, komu?),
7.Podręczne i uniwersalne narzędzia zarządzania czasem,
8.Realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy
– cele
– plan
– harmonogram,
– wsparcie
– terminy,
– samomotywacja do działania,
9. Tworzenie, wykorzystanie dokumentacji do lepszej realizacji
celów i korekt w przyszłości,
10. Autodiagnoza własnych umiejętności – analiza SWOT

III.Przyszłość
1.Cele zawodowe i prywatne (tydzień, miesiąc, kwartał, rok),
2.Arkusz samooceny z zarządzania czasem
3.Korzyści z planowania
4.Przeszkody w planowaniu
5.Zasady i reguły planowania czasu,
6.Najważniejsze 15 minut dnia
7.Krzywa sprawności
8.Samoocena-nawyki dotyczące planowania

IV.Przeszłość
1.Tabela spędzonego czasu
2.Realny harmonogram pracy
3.Zasady usprawniania działania (14 punktów deminga)
4.Zarządzanie czasem – plan działania
* kontekst mojej pracy
* mój typ osobowy,
*problemy z czasem,

Trener biznesu, Wykładowca, Coach, Doradca HR, Menedżer. Autor ponad 100 artykułów o tematyce biznesowej (zarządzanie, motywowanie, sprzedaż, kierowanie zmianą i konfliktem, motywowanie, planowanie i organizacja  czasu). Absolwent podyplomowych studiów MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych menedżerskich studiów polsko-niemieckich Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu, podyplomowych studiów Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych studiów Komunikacja i Promocja w Biznesie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz  absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 6H!

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 17. maja cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.