Pełnomocnictwa i upoważnienia w systemie kontroli zarządczej

ID szkolenia: 1449

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#nieprawidłowości, błędy, dokumentacja, dokumenty, gospodarka, inwentaryzacja, kontrola, kontrola_zarzadcza, kst, naprawa, PKZP, ZFŚS
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 2. marca  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT)


Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl

Cel szkolenia

Istota szkolenia:

Przybliżenie uczestnikom istoty upoważnień i pełnomocnictw, jako istotnego elementu systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Dogłębne zaprezentowanie kwestii podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw związanych z realizacją standardu A. 4. Standarów kontroli zarządczej.

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:
1. W zakresie podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw;

 1. Zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw;
 2. Ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw;
 3. Konsekwencji prawnych przekroczenia udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

Adresaci

Adresaci szkolenia / grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Czyli szkolenie jest adresowane do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, zastępców kierowników; osób wspomagających kierownika jednostki w wypełnianiu obowiązków kontroli zarządczej, osoby korzystające z pełnomocnictw i upoważnień, inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

oświatowych;  Dyrektorzy szkół oraz pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej;  Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, główni księgowi itp. Inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia


1. Rodzaje pełnomocnictw oraz ich podział ze względu na charakter czynności:
a. pełnomocnictwo ogólne.
b. pełnomocnictwo rodzajowe.
c. pełnomocnictwo szczególne.
d. pełnomocnictwo procesowe.
e. prokura.
f. substytucja.
2. Pełnomocnictwo ogólne dla kierownika jednostki organizacyjnej JST.
3. Pełnomocnictwa rodzajowe:
a. do dokonywania czynności w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
b. dla lidera w projekcie.
c. do dokonywania czynności w myśl art. 49 kodeksu cywilnego.
d. do dysponowania nieruchomościami dla celów budowlanych.
e. do zawierania porozumień z zakresu pieczy zastępczej.
f. w zakresie zamówień publicznych.
g. do udzielania ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych.
i. do zaciągania zobowiązań.
4. Rodzaje upoważnień.
5. Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
6. Upoważnienia dotacyjne.
7. Upoważnienia dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Upoważnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
9. Upoważnienia w zakresie finansów publicznych.
10. Upoważnienia organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST.
11. Upoważnienia do rozliczania podatku VAT.
12. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych.
13. Upoważnienia w zakresie kontroli finansowej.
14. Upoważnienia do wykonywania kontroli podatkowej.
15. Tryb postepowania w zakresie czynności dokonanych bez umocowania.
16. Odpowiedzialność za przekroczenie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
17. Pełnomocnictwa i upoważnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Prowadzący

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 9. lutego cena to jedyne 345 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

02 marzec 2022 09:00

Data do:

02 marzec 2022 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

385 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Zobacz więcej

Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji kultury

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia