Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – warsztaty praktyczne

14 grudnia 2020_09:00 - 13:00

289zł (+VAT)

Termin: 14. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena 289 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych
2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych – charakterystyka
3. Strona podmiotowa
– krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
– wykonanie polecenia przełożonego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
– wina jako przesłanka odpowiedzialności
– wyłączenia odpowiedzialności
– zbieg podstaw odpowiedzialności
4. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
– katalog kar
– zasady wymiaru kary
– skutki kary
– przedawnienie oraz zatarcie ukarania
5. Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
– tryb i zasady postępowania
– uprawnienia obwinionego, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy
– katalog stron postępowania
– postępowanie dowodowe
6. Orzeczenie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
– elementy formalne orzeczenia
– wymogi uzasadnienia orzeczenia
7. Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Rzeszowie z wiodącą specjalizacją w zakresie prawa wodnego. Ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat reprezentuje strony w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa budowlanego, czy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener prowadzący od niespełna 10 lat szkolenia zarówno dla pracowników administracji publicznej, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Autor monografii oraz licznych artykułów i opracowań z zakresu prawa wodnego. Uczestnik konferencji naukowych, autor wystąpień i referatów na konferencjach naukowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 16 listopada 2020 cena szkolenia to jedyne 259 zł za osobę

Szczegóły

Data:
14 grudnia 2020
Czas:
09:00 - 13:00
Koszt:
289zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , ,

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.