Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

3 marca_10:00 - 15:00

459zł(+VAT)

Termin: 03. marca 2022 Cena: 459zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyści szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

CEL:

 1. Omówienie nowej regulacji jaką stanowi całkowicie nowa „ustawa deweloperska” tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.2021.1177z dn. 30.06.21), w tym omówienie nowych definicji ustawowych, rozszerzonego pojęcia dewelopera, umowy rezerwacyjnej, nowych obowiązków informacyjnych dewelopera, sposobu zabezpieczenia środków pieniężnych nabywcy oraz istotnych zmian w zakresie odbioru lokalu;
 2. Omówienie zasadniczych różnic pomiędzy obecnie obowiązującą ustawą deweloperską a nową regulacją;
 3. Omówienie wybranych przykładów i stanów faktycznych w kontekście nadchodzących zmian.

KORZYŚCI:

Na szkoleniu online dowiesz się:

 1. Jacy przedsiębiorcy zostaną objęci zakresem nowej regulacji;
 2. Do jakich rodzajów umów będzie się stosować nowe przepisy;
 3. Na co zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu nowych zapisów umownych;
 4. Jakie dokumenty deweloper powinien przedstawić przed zawarciem umowy;
 5. Kiedy umowa rezerwacyjna jest przydatna i jakiej powinna być treści;
 6. Jakie nowe uprawnienia zyskuje bank w stosunku do dewelopera;
 7. Jakie uprawnienia i obowiązki zyskuje deweloper w przypadku ogłoszenia upadłości banku;
 8. Jakie są nowe aspekty prawne i faktyczne wprowadzonych zmian.

Szkolenie adresowane jest do branży nieruchomościowej, w tym przedsiębiorców, pośredników, nabywców, banków udzielających zabezpieczeń, a także notariuszy przygotowujących umowy deweloperskie.

 1. Omówienie nowego zakresu podmiotowego (rozszerzone pojęcie dewelopera) oraz przedmiotowego (rozszerzenie katalogu umów i przedmiotów nabycia) nowej regulacji ustawowej;
 2. Omówienie zasadniczych celów wprowadzenia nowej regulacji;
 3. Omówienie zmian i nowych obowiązków dewelopera na etapie przedsprzedażowym (nowy obowiązek informacyjny, rozszerzona dokumentacja i umowa rezerwacyjna uregulowana ustawowo);
 4. Omówienie zmian w zakresie środków zabezpieczenia wpłat nabywców (obowiązkowa promesa banku, obowiązki dewelopera w przypadku ogłoszenia upadłości banku, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i jego rola, uprawnienia kontrolne banku);
 5. Omówienie zasadniczych zmian w zakresie protokołu odbioru i zgłaszania wykrytych wad (rozdzielenie pojęcia wady i wady istotnej, powołanie rzeczoznawcy budowlanego);
 6. Od kiedy wejście w życie nowych regulacji, okres przejściowy, stosowanie przepisów nowej ustawy do rozpoczętych przedsięwzięć deweloperskich.

Radca Prawny.

 • ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego z wieloletnim doświadczeniem;
 • autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości;
 • wielokrotny wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego, a także z zakresu prawa kontraktowego, w tym sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego.
 • wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 03. lutego 2022 r. cena szkolenia to 399 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 17. lutego 2022 r. cena szkolenia to 429 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.