szkolenie online

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia – 3-dniowe warsztaty online

ID szkolenia: 1565

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#archiwa, #instrukcjakancelaryjna, #online, #RES, #resedukacja, #szkolenie, kancelaria, kurs, rozwój
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 22. stycznia  cena za osobę 799 zł/os.

Cel i korzyści

-Pogłębienie posiadanych przez słuchaczy umiejętności poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną;
– Przygotowanie do lepszego pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.

Adresaci

-Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych;
– Pracownicy kancelarii i sekretariatów;
– Pracownicy składnic akt

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do problematyki.
• Źródła prawa archiwalnego
• Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z archiwistyką
• Współpraca z nadzorem archiwalnym
• Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
• Normatywy kancelaryjno – archiwalne
II. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Miejsce i rola archiwum w jednostce.
• Podstawowe systemy kancelaryjne
• Schemat obiegu dokumentacji w zakładzie pracy
• Procedura wprowadzania i zmiany normatywów kancelaryjno-archiwalnych
• Podział kompetencji pracowników
• System tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny wspomagany elektronicznie – omówienie głównych różnic
• Teczki spraw i teczki akt nie stanowiących akt spraw
• Przygotowanie teczki do przekazania do archiwum zakładowego.
III. Profesjonalne archiwum zakładowe.
• Zasób archiwum zakładowego
• Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty
• Wyposażenie archiwum zakładowego
• Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
• Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym
• Bezpieczny archiwista.
IV. Procedury postępowania z dokumentacją – warsztaty
• Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
• Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
• Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego
• Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt
• Procedura skontrum
• Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum
• Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
• Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego
• Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.
V. Praktyczna analiza wszystkich etapów porządkowania dokumentacji.
• Studia wstępne
• Rozpoznanie przynależności zespołowej
• Segregacja i systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
• Klasyfikacja i kwalifikacja akt
• Archiwizowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
• Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
• Opisywanie teczek
• Przygotowywania ewidencji archiwum zakładowego i nadawanie sygnatury archiwalnej
• Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.
• Typowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania. Przygotowanie spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania i wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie
• Typowanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego, przygotowywanie stosownej dokumentacji
• Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
• Przygotowywanie protokołu zaginięcia, uszkodzenia lub sporządzenia braków wypożyczonej dokumentacji
• Przygotowywanie protokołu wycofania jednostki aktowej z ewidencji archiwum zakładowego
• Przeprowadzenie skontrum dokumentacji zgromadzonej w zasobie archiwum
• Przygotowanie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego.
VI. Porządkowanie dokumentacji pracowniczej.
• Zasady prowadzenia i dbania o dokumentację pracowniczą
• Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej
• Podział dokumentacji osobowej pracownika na części
• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
• Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwość ich skrócenia
• Możliwość zmiany formy dokumentacji pracowniczej
• Dane osobowe a dokumentacja pracownicza – RODO w archiwum
VII. Państwowa służba archiwalna. Współpraca archiwisty z nadzorem archiwalnym w zakresie kontroli, przekazywania materiałów archiwalnych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
• Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
• Narodowy zasób archiwalny i jego podziały
• Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego
• Udział archiwum państwowego w procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej – ekspertyza
• Kontrola z archiwum państwowego

 

Prowadzący

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr jednostki samorządu terytorialnego. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędnicz-ka, z zamiłowania szkoleniowiec – trener. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH na kierunku ka-dry i płace oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej, pasjonatka cyfrowej administracji. Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy warsztaty, projekty elerningowe dla administracji publicznej.Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland w tematyce praw pracowniczych. Inspiratorka, mentorka, przewodniczka w obszarze praw kobiet na współczesnym rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – ezd, odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

26 luty 2024 09:00

Data do:

28 luty 2024 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

859 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Zobacz więcej

Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji kultury

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia