szkolenie online

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia – 3-dniowe warsztaty online

ID szkolenia: 1565

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#archiwa, #instrukcjakancelaryjna, #online, #RES, #resedukacja, #szkolenie, kancelaria, kurs, rozwój
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 2. października cena za osobę 765 zł/os.

Cel i korzyści

-Pogłębienie posiadanych przez słuchaczy umiejętności poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną;
– Przygotowanie do lepszego pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.

Adresaci

-Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych;
– Pracownicy kancelarii i sekretariatów;
– Pracownicy składnic akt

Program szkolenia

DZIEŃ 1
I. Organizacja pracy kancelaryjnej
1. Informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
2. Organizacja pracy kancelaryjnej – charakterystyka systemów kancelaryjnych
3. Podstawy prawne funkcjonowania kancelarii – instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
4. Zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych – kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
5. Specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji
6. Miejsce archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej jednostki
7. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
8. Dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych

II. Zasady ogólne kwalifikacji akt – podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
1. Ogólne zasady kwalifikacji dokumentów
2. Przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
3. Podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
4. Rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych

III. Standardy postępowania z materiałami archiwalnymi
1. Standard porządkowania materiałów archiwalnych
2. Standard ewidencjonowania materiałów archiwalnych
3. Standard technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych

IV. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym
1. Podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym
2. Rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym
3. Etapy porządkowania dokumentacji
4. Wydzielanie materiałów kategorii B
5. Segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
6. Segregacja i systematyzacja akt kategorii A
7. Znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
5. Wyposażenie archiwum zakładowego
6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
9. Udostępnianie dokumentacji
10. Konserwacja akt

VI. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
1. Przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
2. Sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego
3. Organizacja przekazywania
4. Stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
5. Dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
6. Opracowanie notatki wstępnej

VII. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1. Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
2. Metody brakowania dokumentacji
3. Brakowanie w zasobie uporządkowanym
4. Brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
5. Zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
6. Komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
7. Sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
8. Tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji
9. Ekspertyzy archiwalne
10. Likwidacja dokumentacji

VIII. Porządkowanie zasoby archiwum zakładowego
1. Rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje
2. Ustalenie przynależności zespołowej
3. Archiwizowanie materiałów archiwalnych
4. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
5. Archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji
6. Systemy ewidencji zasobu archiwalnego

DZIEŃ 2 (CAŁY) ORAZ DZIEŃ 3 (GODZINY 12:00 – 15:00) Zajęcia praktyczne, m. in.
1. Rozpoznanie przynależności zespołowej
2. Segregacja dokumentacji
3. Weryfikacja kategorii archiwalnych
4. Porządkowanie materiałów archiwalnych
5. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
6. Opisywanie teczek
7. Sygnowanie dokumentacji
8. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

DZIEŃ 3 (GODZINY 9:00 – 12:00) Egzamin praktyczny wykonywany na materiałach elektronicznych – archiwizacja zespołu archiwalnego zamkniętego

Prowadzący

Czynny Koordynator ds. dostępności i audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradca merytoryczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Założyciel i właściciel AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

06 listopad 2023 09:00

Data do:

08 listopad 2023 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

799 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Zasady e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.

Zobacz więcej

Warsztaty kancelaryjne dla pracowników biurowych. Formy grupowania i łączenia pism.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia