Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy

4 sierpnia_09:00 - 13:00

365zł(+VAT)

Termin: 04. sierpnia 2022  Miejsce: on-line Cena: 365zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Wzory pism, które otrzymają uczestnicyProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 1. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli w imieniu Wójta/Burmistrza/Prezydenta kontroli spełniania przez przedsiębiorcę.
 2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
 3. Przykładowy program kontroli.
 4. Protokół z kontroli problemowej.
 5. Wzór legitymacji służbowej.
 6. Przykładowy harmonogram kontroli.
 7. Procedura kontroli do umieszczenia na BIPie.

 

1. Kontrola firm odbierających odpady komunalne, wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej:
– Omówienie terminarza kontroli.
– Po co jest nam potrzebny harmonogram kontrolowanych firm?
– Komu wysyłamy zawiadomienie o kontroli: do siedziby głównej firmy czy bazy, która znajduje się niedaleko ?
– Jaki jest zakres kontroli?
– Procedura kontroli krok po kroku.
– Na co kłaść szczególny nacisk podczas kontroli?
– Jak liczyć czas przebiegu kontroli?
– Prawa i obowiązki firm odbierających odpady komunalne.
– Jak weryfikować dane techniczne samochodów? Gdzie szukać takich danych jak np. normy spalania?
– Praktyczne wykorzystanie zapisów ustawy w przypadku kontroli zdalnej
– W jaki sposób przekazać upoważnienie w przypadku kontroli zza biurka?
– Czy przedsiębiorca odbierający odpady tylko z przystanków musi być wpisany do RDR?
– Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję umów na odbiór odpadów komunalnych poza systemem. Jak pozyskać takie umowy?
– Czy wzywać do ich okazania wszystkie firmy działające na terenie miasta, czy tylko te, które mogą wytwarzać odpady komunalne?

2. Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne, z którą gmina podpisała umowę.
– Jakie zapisy należy umieścić w umowie by w przyszłości mieć jak najmniej problemów z kontrolą ?
– Jakie zapisy odnośnie kontroli powinny się znaleźć w przetargu? Czy w ogóle jest konieczność umieszczania takich zapisów?
– Czy istnieją sposoby na bieżącą kontrolę firm „w terenie”? Procedura i metody przeprowadzenia takiej kontroli.
– Jak w małych gminach, gdzie nie ma dodatkowych środków i osób, które mogłyby przeprowadzać kontrole w terenie, kontrolować firmę na bieżąco?
– Jak kontrolować ilości odpadów w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że firma wywożąca odpady zawyża ich wagę?
– W jaki sposób gmina może bronić się przed nadużyciami? Formy obrony, np. system kodów kreskowych.
– Jak odczytywać i kontrolować poprawność zapisu GPS?
– Jak nakładać kary na firmy odbierające odpady komunalne?
– Czy kontrolując mieszkańca albo wspólnotę wcześniej trzeba ich o tej kontroli powiadomić?
– Jakie przyczyny braku odbioru odpadów uznać za błąd firmy a jakie mieszkańca?
– Co zrobić by kontrola gminy przeprowadzana przez WIOŚ wypadła pozytywnie?

3. Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady.
– Czy posiadając dane z BDO możemy kontrolować przedsiębiorców?
– Jak poruszać się po BDO aby wyciągnąć jak najwięcej informacji na temat przedsiębiorcy?
– W jaki sposób przebiega procedura wydawania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
– Czy właściciel nieruchomości musi być obecny przy kontroli segregacji odpadów?

Posiada 10-letni staż pracy w obrębie tematyki związanej z gospodarką odpadami komunalnymi. Zakres obowiązków to m.in. nadzór nad firmą wykonawczą odbierającej odpady komunalne, kontrola przedsiębiorstw wpisanych do RDR pod względem spełniania wymagań określonych dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzanie sprawozdań do GUS oraz do Urzędu Marszałkowskiego, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz podatkowych.
Obecnie specjalista ds. ochrony środowiska w branży leczniczej, zajmujący się m.in. nadzorowaniem nad gospodarką odpadami medycznymi i komunalnymi, monitoring emisji LZO, sporządzanie sprawozdań w BDO, Kobize oraz wyliczanie opłat środowiskowych.
Absolwentka Prywatnej Wyższej Ochrony Środowiska w Radomiu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 15. lipca cena szkolenia
to 315 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LIN

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.