szkolenie online

Kontrola przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z terenu gminy z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

ID szkolenia: 2808

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#nieczystości ciekłe, #online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, kontrola, książka kontroli, nieczystości, odpady, odpady komunalne
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 24. października  cena szkolenia to 399 zł/os!

Program szkolenia

1. Podstawa prawna (nowa) wydania decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
2. Konieczność dostosowania prawa miejscowego do zmian ustawowych.
3. Rodzaje działalności w zezwoleniu.
4. Elementy wniosku o wydanie zezwolenia -po zmianie ustawy .
5. Decyzja – zmieniająca (opłata skarbowa).
6. Zaprzestanie prowadzenia działalności.
7. Cofnięcie zezwolenia.
8. Jakie zezwolenie na ścieki przemysłowe?
9. Obowiązek tworzenia ewidencji podmiotów odbierających nieczystości płynne.
10. Co powinna zawierać ewidencja?
11. Obowiązek gminy zamieszczenia na stronie Urzędu wzoru wniosku o wydanie zezwolenia oraz ewidencji.
12. Obowiązek składania kwartalnych sprawozdań.
13. Obowiązki gminy weryfikacji sprawozdań-terminowość, poprawność zawartych danych.
14. Kary dotyczące obowiązku sprawozdawczego.
15. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy.
16. Częstotliwość kontroli.
17. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
18. Treść upoważnienia do kontroli.
19. Książka kontroli.
20. Zakres kontroli-oględziny pojazdów asenizacyjnych.
21. Umowa z mieszkańcem -elementy.
22. Protokół kontroli.
23. Odpowiedzialność podmiotów.
24. Odpowiedzialność gminy.
25. Najistotniejsze zmiany ustawy dot. kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych.
26. Pytania

 

Prowadzący

Główny specjalista w zakresie ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Chełm, wcześniej dyrektor wydziału ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Prowadzi sprawy z zakresu wydawania zezwoleń w gospodarce odpadami oraz zezwoleń na odbiór i transport nieczystości ciekłych, przeprowadza również kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych.

Dotychczasową pracę zawodową poświeciła ochronie środowiska a szczególnie gospodarce odpadami. Pasja i upodobania w pracy –  przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ukończyła Studium Prawa Europejskiego o kierunku specjalista ds. ochrony środowiska oraz studia podyplomowe  o kierunku zarządzanie środowiskowe. Była wykładowcą Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny prowadząc szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 listopad 2023 09:00

Data do:

13 listopad 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

439 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

Zobacz więcej

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Geodezyjne podziały nieruchomości

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia