szkolenie online

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

ID szkolenia: 1792

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#Klasyfikacja gleboznawcza, #KPA, #ocena operatów klasyfikacyjnych, #postępowanieadministracyjne, #szkolenieonline
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Wokół  klasyfikacji gleboznawczej narosło wiele mitów. Z jednej strony zapotrzebowanie na tereny budowlane a z drugiej potrzeby ochrony gruntów rolnych i leśnych spowodowały zwrócenie uwagi na aspekt ustalania klas gruntów. Niejasności w interpretacji przepisów zaś utrudniają pracę administracji. Szkolenie ma na celu przybliżenie jak prawidłowo pod względem prawnym i praktycznym powinno wyglądać procedowanie w zakresie prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania klas bonitacyjnych gleb oraz w jakim zakresie nie posiadając wiedzy specjalnej można w nim ocenić pracę klasyfikatora. Na przykładach, w sposób przystępny i praktyczny zostaną omówione różne problemy i zaproponowane ich sposoby rozwiązania.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla klasyfikatorów gleboznawców jak i dla administracji publicznej, w tym organów administracji geodezyjnej, pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych, geodetów, zarządców nieruchomości, użytkowników wieczystych, planistów, urbanistów, administratorów nieruchomości, deweloperów na rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, projektantów, inwestorów na rynku nieruchomości, dzierżawców i wydzierżawiających nieruchomości, rolników, sadowników, pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, działkowców, pracowników Lasów Państwowych.

Program szkolenia

1. Pojęcie klasyfikacji gleboznawczej gruntów.
2. Pojęcie „gruntów rolnych i „gruntów leśnych”.
3. Kompetencje organów i rola gleboznawcy w postępowaniach związanych z ustalaniem klas gruntów.
4. Ujęcie klasyfikacji gleboznawczej gruntów w przepisach ustawowych i wykonawczych.
5. Postępowanie administracyjne „z urzędu”.
a. Warunki konieczne dla przyjęcia trybu postępowania „z urzędu”.
b. Wszczęcie postępowania.
c. Procedura krok po kroku.
d. Zakończenie postępowania.
6. Postępowanie administracyjne „na wniosek”.
a.Wszczęcie postępowania, przesłanki, czynności wstępne, omówienie.
b.Odmowa wszczęcia postępowania – czy jest możliwa, w jakich okolicznościach faktycznych i prawnych, omówienie możliwości.
c. Umorzenie postępowania – w jakich okolicznościach faktycznych i prawnych, omówienie.
d. Powołanie klasyfikatora jako biegłego.
e. Zasady ponoszenia kosztów postępowania.
f. Procedura krok po kroku.
g. Środki dowodowe.
h. Zakończenie postępowania.
7. Podstawy prawne regulujące kwestie klasyfikacji gleboznawczej gruntów a przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Ocena dowodów w sprawie, w tym ocena pracy gleboznawcy i opracowanej dokumentacji przez organ prowadzący postępowanie.
9. Inne dowody możliwe do wykorzystania w postępowaniu.
10. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów a systemowe regulacje w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
11. Odmowa administracyjna ustalenia nowej klasyfikacji bonitacyjnej gleb.
12. Klasyfikacje gruntów zrekultywowanych w procedurze administracyjnej.
13. Pojęcie zmiany zaliczenia gruntów do użytku gruntowego w ewidencji gruntów i budynków a pojęcie ustalenia klasyfikacji tego gruntu, klasyfikacja zmienionych użytków rolnych.
14. Najczęstsze przyczyny składania wniosków o ponowne ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wpływ innych regulacji prawnych i braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzący

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

08 grudzień 2023 09:00

Data do:

08 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Znaczenie wyroku europejskiego trybunału sprawiedliwości z 13 stycznia 2022r. C-327/20 w kwestii dochodzenia rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności przez wierzyciela będącego podmiotem sektora finansów publicznych. Interpretacje niektórych regionalnych izb obrachunkowych, stanowisko ministerstwa rozwoju oraz najwyższej izby kontroli odnośnie dochodzenia rekompensaty przez podmioty publiczne.

Zobacz więcej

Pas drogowy: zajęcie pasa, reklamy w pasie drogowym, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku.

Zobacz więcej

Obowiązkowe kontrole zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i podmiotów oddających odpady na podstawie umowy – ćwiczenia praktyczne, przykłady dokumentów

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia