Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kadry i Płace w roku 2022- kompendium wiedzy

5 kwietnia_08:00 - 6 kwietnia_11:30

599zł(+VAT)

Termin: 05-06. kwietnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 599 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z obszaru kadr i płac. Podczas szkolenia metodą warsztatu w oparciu o liczne przykłady zostaną omówione najważniejsze problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej a także ich analiza na podstawie obowiązujących przepisów.

Część I Kadry 2022
✓ Kiedy zawieramy umowę o pracę a w jakich sytuacjach umowy cywilnoprawne?
✓ Nawiązanie stosunku pracy – procedura zatrudniania pracownika w praktyce – teczka A.
✓ Praca zdalna – po nowemu – projektowane zmiany?
✓ Proces zatrudniania pracowników zgodnie z RODO.
✓ Stosunek pracy- najważniejsze regulacje dotyczące dokumentacji tworzącej teczkę B akt osobowych.
✓ Praca zdalna
✓ Uprawnienia rodzicielskie – obowiązek wdrożenia nowych przepisów dyrektywy work life-balance – dotyczących urlopów rodzicielskich do sierpnia 2022 r.
✓ Obowiązki pracodawcy i pracownika
✓ Plan urlopowy 2022 – urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
✓ Czas pracy w 2022 r.: systemy czasu pracy, normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, pora nocna, okresy rozliczeniowe, nadgodziny, dyżury, grafiki.
✓ Dokumentacja czasu pracy w 2022 r w praktyce.
✓ Ustanie stosunku pracy – świadectwo pracy w praktyce -teczka C pracownika.
✓ Teczka D – procedura nakładania kar na pracownika.
✓ ZFŚŚ w 2022.
✓ Świadczenia urlopowe 2022
✓ Nielegalne zatrudnienie – Nowy Ład.
✓ Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w 2022r. zgodnie z RODO- podsumowanie.
✓ Prawo pracy w dobie COVID – 19

Część II Płace
Wpływ Nowego Ładu na zasady rozliczania wynagrodzeń.
1.Jaki jest nowy próg podatkowy.
2.Ile wynosi kwota wolna od podatku.
3.Zmiana wysokości miesięcznej kwoty zmniejszające zaliczki na podatek.
4. Koszty uzyskania przychodu 2022. Wniosek w sprawie niestosowania kosztów uzyskania przychodu.
5. Pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich.
6.Ulga dla klasy średniej- zasady stosowania:
• algorytm stosowania ulgi przez pracodawców;
• algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
7. Nowe rozwiązania dotyczące odliczania składki zdrowotnej
• brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej: 7,75%
• warunki obniżenia składki zdrowotnej
• objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania
8. Ulgi podatkowe:
• „ulga na powrót”
• „ulga dla rodzin”
• „ulga dla emerytów”
9. Nowy Ład w umowach cywilnoprawnych
10. Rozporządzenie z dnia 7 I stycznia 2022 w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób
Fizycznych oraz inne przepisy zmieniające.

Część III
✓ Pytania i odpowiedzi
✓ Zakończenie.

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 25. marca cena szkolenia wynosi 529 zł/os

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.