Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Etyka zawodowa – etyka urzędnicza

14 stycznia_09:00 - 13:00

299zł(+VAT)

Termin: 14. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
CelMetodyKompetencjeAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu regulacji prawnych w dziedzinie etyki wykonywania pracy (zawodu) ze wskazaniem na przepisy powszechnie obowiązujące, jak również prawo wewnętrzne samorządów zawodowych

Metody dydaktyczne wykorzystane w czasie realizacji zajęć:

 • Wykład informacyjny;
 • Wykład konwersatoryjny;
 • Praca warsztatowa;
 • Metoda przypadków;
 • Burza mózgów
 • Inscenizacja

Zajęcia pozwalają na zdobycie następujących kompetencji:

– w zakresie kompetencji zawodowych – większa znajomość własnych praw i obowiązków pracowniczych, zawodowych i służbowych o wymiarze moralnym oraz większa świadomość ciążącej odpowiedzialności prawnej;

– w zakresie kompetencji społecznych – możność rozumienia i rozróżniania podstawowych pojęć etycznych.

 

Zajęcia skierowane są do osób kierujących innymi pracownikami, a także do przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz służby publicznej. Z zajęć korzystać mogą osoby reprezentujące pracodawców. Zajęcia są pomocne przy definiowaniu elementów etycznych w trakcie rekrutacji do zawodu lub w trakcie jego wykonywania.

 

1. Pojęcie etyki zawodowej i jej funkcje. Podstawowe zasady etyki zawodowej.
2. Obowiązki pracownicze w wymiarze etycznym (dobro zakładu pracy, dobro pracodawcy, tajemnica zawodowa i jej przykłady, zakaz konkurencji, nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter).
3. Odpowiedzialność porządkowa – odpowiedzialność zawodowa – odpowiedzialność dyscyplinarna.
4. Samorząd zawodowy. Kodeksy etyki zawodowej i kodeksy etyki urzędniczej.

Dr nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Specjalista z zakresu prawa pracy. Jego obszary zainteresowań naukowych to: prawo oświatowe, zbiorowe prawo pracy, dialog społeczny i instytucje dialogu, prawo ochrony zdrowia, ochrona danych osobowych, prawo równościowe.

Posiada doświadczenie praktyczne w pracy w Wydziale Zasiłków Oddziału ZUS w Białymstoku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Był zatrudniony w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na stanowisku Dyrektora Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Zdobył doświadczenie w poradnictwie prawnym i pomocy prawnej na rzecz pracowników oświaty, pracując w Okręgu Podlaskim Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Zajęcia poświęcone są elementom etyki i odwołań do zasad i zachowań moralnie słusznych (etycznych) w przepisach prawa, a także postanowieniom kodeksów etyki zawodowej ze wskazaniem przykładów wybranych zawodów zaufania publicznego oraz funkcjonariuszy publicznych

Przy zgłoszeniu do 30. grudnia 2021 cena za osobę to jedyne 250 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.