Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dokumentacja w podatku VAT w 2021r.

9 września_09:00 - 13:00

375zł(+VAT)

Termin: 09. września Miejsce: on-line Cena: 375 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail:kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT
-Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT;
– Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT.
– Nieodpłatne świadczenia – jak je dokumentować w VAT?

2. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT
– Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
– Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
– Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
– Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
– Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
– Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
– Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
– Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
– Szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa).
– Anulowanie faktury i duplikat faktury.

3. Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021
– Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
– Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
– W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
– Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.

4. Faktury uproszczone
– co to jest faktura uproszczona
– jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
– czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

5. Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K
– nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
– kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
– faktury korygujące w nowym JPK_VAT
– kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
– czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,
– świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
– mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
– refaktury a JPK_VAT,
– faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
– odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
– transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

6. Fakturowanie elektroniczne
– Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
– Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
– Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
– Elektroniczne bazy przechowywania faktur.

7. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.
– Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
– Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – zmiany w 2021
– Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
– Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;

8. Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym.
– Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów.
– Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%.
– Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym.
– Import usług – faktura od kontrahenta zagranicznego – na co zwracać uwagę?
– Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – jak udokumentować status kontrahenta.
– Informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?

9. Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?
– Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
– Dowody wykonania usług – czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
– W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
– Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami – dokumentacja zakupu.
– Import towarów – jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
– Odwrotne obciążenie – jak dokumentować po stronie nabywcy?

10. Centralny rejestr faktur VAT
– od kiedy będzie obowiązywał?
– kto będzie mógł z niego skorzystać?
– jakie dane będzie zawierał?
– czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?

11. Regulaminy, procedury, odpowiedzialność.
– Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe, czy regulaminy w VAT są pomocne?
– Jakie zagadnienia warto usystematyzować w formie regulaminów?
– Odpowiedzialność za błędy w zakresie dokumentacji VAT

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 26. sierpnia cena szkolenia to jedyne 325 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.