Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w sieci dla początkujących – 2 dniowa konferencja

23 czerwca_09:00 - 24 czerwca_13:00

499zł

Termin: 23-24 czerwca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  499 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele:
• Zdobycie wiedzy na temat schematów ataków hackerskich,
• Zdobycie przez uczestnika umiejętności identyfikacji zagrożenia związanego z korzystaniem z Internetu,
• Uświadomienie uczestników w zakresie zagrożeń w sieci oraz dobrych praktyk, jak się przed nimi chronić,
• Zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w sieci.

Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Dzień I

I. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na komputerze.
1. Wprowadzenie do tematyki cyberbezpieczeństwa.
2. Garść danych i statyk.
3. Zasady bezpieczeństwa informacji.
a) Adekwatności, asekuracja i usługi konieczne.
b) 5 zasad wokół czystości.
c) Zasady dotyczące obowiązków i zachowań.
d) Zasady dotyczące procesów.
4. Czym jest biały wywiad, czyli jak i gdzie szukać informacji w sieci.

II. Zagrożenia
1. Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa w sieci.
2. Złośliwe oprogramowanie – czym jest?.
3. Objawy zainfekowania komputera.
4. Bezpieczeństwo haseł.
5. Ataki na użytkowników – socjotechnika, phishing, spearphishing, malware, pharming, spoofing, spam, spim, scam.
6. Podstawy bezpiecznego korzystania ze smartfonu, tabletu.
7. Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej.
8. Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych – WI-FI. Rodzaje ataków z wykorzystaniem na sieci bezprzewodowe.
9. Wykorzystanie naszych danych przez cyberprzestępców.

III. Cyberhigiena w sieci
1. Bezpieczeństwo w pracy zdalnej
2. Zasady tworzenia i zmiany haseł
3. Uwaga na social media
4. Nośniki danych
5. Zabezpieczenie dostępu fizycznego

Dzień II

IV. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
1. RODO – podstawowe informacje oraz definicje – wybrane zagadnienia
2. Dane osobowe
3. Przetwarzanie danych osobowych
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
5. Obowiązki administratora
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

V. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
1. Omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich norm
2. Identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne
3. Zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie
4. Skuteczności zarządzania bezpieczeństwem
5. Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu Analizy Ryzyka
6. Zarządzanie cyklem życia danych osobowych

VI. Zagrożenia dla danych osobowych
1. Problematyka Podpisu zaufanego
2. Wykorzystanie Podpisu osobistego
3. Wykorzystanie podpisu kwalifikowanego
4. Wejścia na niezabezpieczone strony
5. Klikanie w linki
6. Wiadomości SMS oraz e-mail

AMP Trainers’ HUBADAM MARCIN PARYSZ –  Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 27 maja – cena za 2 dniowy kurs to 459 zł

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.