Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

BDO – gospodarka odpadami dla początkujących, kompendium wiedzy

30 sierpnia_09:00 - 13:00

339zł

Termin: 30. sierpnia  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci: dla wszystkich rozpoczynających przygodę zawodową z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami, dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, urzędów, instytucji. Osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych w gospodarce odpadami.

Cel szkolenia – przekazanie uczestnikom praktycznych informacji i wskazówek  jak poprawnie zarządzać  odpadami, jak poruszać się w systemie BDO nie narażając firmy  na kary finansowe

 1. Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarki odpadami

– podstawowe definicje

– decyzje administracyjne w gospodarce odpadami

– kim to jest pierwotny wytwórca odpadów, zbierający, przetwarzający odpady

– hierarchia postępowania z odpadami.

– transport odpadów

2. BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

– wnioski rejestracyjne, aktualizacyjne, o wykreślenie

– dokumenty ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami

– rola użytkownika głównego, użytkownika podrzędnego

– dział XII BDO wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów

– zwolnienia wytwórców odpadów z wpisu do rejestru

– dokumenty przekazujące odpady osobom fizycznym

– ewidencja pełna (KEO,KPO,KPOK)

– ewidencja uproszczona

– jawność rejestru BDO, na czym polega

– problem z ustalaniem masy odpadów

– obowiązek wpisywania w KE stanu magazynowego odpadów

– sprawozdawczość elektroniczna

-komu legalnie możemy przekazać odpady, a jaki podmiot nie przejmuje obowiązków za prawidłowe zagospodarowanie odpadów

– status KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające

– ewidencja odpadów w formie papierowej

-planowane zmiany dotyczące połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT.

 1. Transport odpadów

– dział VII BDO

– podmioty, które mają obowiązek wpisać się do rejestru

– kiedy możemy transportować odpady bez wpisu do BDO

– dla kogo ewidencja uproszczona

– kary administracyjne od 2000 zł -10 000 zł za nie przestrzeganie obowiązków

 1. Kontrole WIOŚ i innych uprawnionych organów

– przebieg kontroli wioś

– KPO, KPOK, faktura przedmiotem kontroli

– uprawnienia kontrolne policji, inspekcji transportu drogowego, wioś, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 10.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.

Pracownik Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (od 9 lat). Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, procesu legislacyjnego (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych i opinii). Od 2015 r. prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, chirurgów drzew oraz inwestorów z zakresu usuwania drzew.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 6 SIERPNIA CENA ZA SZKOLENIE TO 289 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.