szkolenie online

AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.

ID szkolenia: 2198

Region

Nie określono

Tagi

#audyt, #HACCP, #system_HACCP
Opiekun szkolenia

Adresaci

DLA KOGO:
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
– dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
– dietetyków, intendentó w, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
– dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
– pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo wychowawcze),
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych.

Program szkolenia

I.
1. Dobre Praktyki GHP i GMP, procedury i instrukcje obowiązkowe do opracowania w ramach systemu HACCP.
2. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP – aspekty praktyczne: analizy zagrożeń, wyznaczania punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, monitorowania wyznaczonych punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, ustalania limitów krytycznych i działań korygujących, weryfikowania systemu HACCP.
3. Zasady prowadzenia zapisów wynikających z systemu HACCP: jakie zapisy muszą być prowadzone i z jaką częstotliwością.

II.
1. Weryfikacja systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego jako obowiązek wynikający z przepisów prawnych.
1.1. Procedura weryfikacji Systemu HACCP jako najprostsze narzędzie sprawdzania skuteczności wdrożonego systemu HACCP.
1.2. Zasady auditu wewnętrznego Systemu HACCP.
1.2.1. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów.
1.2.2. Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje.
1.2.3. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.
1.2.4. Raportowanie wyników auditu.
1.2.5. Działania poauditowe jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
1.2.6. Omówienie przykładowych sytuacji auditowych, definiowanie niezgodności, ustalanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierały m.in. wzorcowe dokumenty tj.:
• Przykładowe procedury, instrukcje i formularze w obszarze GHP, GMP.
• Z zakresu systemu HACCP przykładowe dokumenty: schemat technologiczny, analiza zagrożeń, dokument wyznaczenia CCP krytycznych punktów kontrolnych, arkusze monitorowania CCP, procedura nadzoru nad dokumentacją systemu HACCP (ze wskazaniem optymalnego okresu przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów),
• Procedura weryfikacji Systemu HACCP.
• Procedura auditu wewnętrznego Systemu HACCP wraz dokumentami tj. program auditów, plan auditu, lista pytań kontrolnych, raport z auditu.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
• certyfikat ukończenia szkolenia, umożliwiający potwierdzenie spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego obowiązkowego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymywanie systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakładzie żywienia zbiorowego,
• certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” umożliwiający wykonywania zadania auditora wewnętrznego systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego.

Prowadzący

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

16 luty 2024 08:00

Data do:

16 luty 2024 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

315 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

NOWOCZESNY KUCHARZ – 2-dniowy kurs DLA KUCHARZY PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY (żłobkach, przedszkolach, szkołach itp.)

Zobacz więcej

Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia