Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wzorcowe archiwum zakładowe/składnica akt i bezpieczny archiwista

14 lipca_09:00 - 12:00

299(+VAT)

Termin: 14. lipca 2022 Miejsce: online  Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel.  888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Część pierwsza

 1. Wprowadzenie do problematyki. Podstawowe definicje.
 2. Miejsce i rola archiwum zakładowego w jednostce organizacyjnej
 3. Archiwum zakładowe – lokalizacja.
 4. Biuro archiwisty – przygotowanie stałego miejsca pracy dla archiwisty. Niezbędne zabezpieczenia.
 5. Magazyn archiwalny – niezbędne wymogi jakim musi sprostać pomieszczenie przeznaczone do przechowywania akt.
 6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe magazynu archiwalnego.
 7. Wymogi dotyczące temperatury, wilgotności i naświetlenia archiwum zakładowego.
 8. Farby ścienne dopuszczone i niedopuszczone do stosowania w archiwum zakładowym.
 9. Regały będące na wyposażeniu archiwum zakładowego. Rodzaj i usytuowanie. Rozmieszczenie akt na regałach.
 10. Przygotowanie magazynu archiwalnego pod kątem konieczności potencjalnej ewakuacji.
 11. Podsumowanie części pierwszej

Część druga:

 1. Archiwista w zakładzie pracy – rola i zadania. Działalność archiwisty na przedpolu archiwalnym.
 2. Wykształcenie pracownika archiwum zakładowego.
 3. Podstawowe środki ochrony osobistej archiwisty.
 4. Fakultatywne środki ochrony osobistej archiwisty.
 5. Potencjalne zagrożenia, dla pracowników i zasobu, występujące w archiwum zakładowym.
 6. Dobre praktyki pracownika archiwum zakładowego i składnicy akt.
 7. Potencjalnie niebezpieczne nawyki pracownika archiwum zakładowego lub składnicy akt–jakich zachowań unikać?
 8. Podsumowanie części drugiej

Część trzecia:

Dyskusja. Proponowana literatura przedmiotu mająca służyć pogłębieniu wiedzy.

 

Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Historia  (licencjat: pierwsza specjalizacja: nauczycielska, druga: archiwalna; studia magisterskie specjalizacja: archiwalna i zarządzanie dokumentacją), na kierunku Socjologia (licencjat) oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia magisterskie). W chwili obecnej przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczyła w studiach na Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii. Laureatka nagród i stypendiów naukowych, w tym  Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Absolwentów.

Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu: udokumentowane kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń oraz kilkuletnie zatrudnienie na etacie nauczyciela na kierunku Technik Archiwista.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

     Po szkoleniu otrzymają Państwo otrzymają opiekę poszkoleniową na 30 dni w zakresie zagadnień  poruszanych na szkoleniu oraz proponowaną literaturę przedmiotu: również w formie publikacji  dostępnych on line, które będą mogli pobrać np. ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów  Państwowych.

 

Przy zgłoszeniu do 30. czerwca cena za szkolenie to 279 zł/osobę!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

Bez wychodzenia z domu, przy po mocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
W oparciu o platformę szkoleniową;
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.