szkolenie online

Wybrane zagadnienia kancelaryjno-archiwalne – szkolenie doskonalące

ID szkolenia: 2918

Kategorie

Archiwistyka

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #szkolimy, #webinar, archiwizacja, archiwum, edukacja, kancelaria
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 10. listopada cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!!

Prowadząc i obsługując dokumentację papierową lub elektroniczną w podmiotach państwowych i samorządowych nie można pominąć procedur kancelaryjnych, takich jak: dekretacja i akceptacja I i II rzędu, rozdział przesyłek na stanowiska pracy, współdzielenie sprawy, identyfikacja komórek merytorycznych i współdziałających, rejestrowanie oraz opis przesyłek i spraw, definiowanie akt spraw i grupowanie dokumentacji nietworzącej akt spraw, konstruowanie identyfikatorów/znaków pism i spraw, zakładanie podteczek/wydzieleń, itp. Obieg dokumentacji musi odbywać się przy wykorzystaniu określonych formalnie narzędzi kancelaryjno-archiwalnych, takich jak: przekazywanie dostępu i uprawnień do prowadzonych akt, wycofywanie dokumentacji, jej udostępnianie, a także właściwa realizacja procedur końcowych dla dokumentacji tak tradycyjnej, jak elektronicznej, tj. przekazywania materiałów archiwalnych elektronicznych do archiwów państwowych, brakowania dokumentacji niearchiwalnych, ale także umożliwienie przeprowadzania ekspertyz archiwalnych. Należy zaznaczyć, że przytoczone przeze mnie – jedynie skrótowo – zagadnienia kancelaryjne, i nadal bedą poddawane systematycznie prowadzonym kontrolom służby archiwalnej, a także jednostek nadrzędnych i nadzorujących.

Cele i korzyści:

-Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi interpretacjami zasad prowadzenia dokumentacji, wynikającymi ze zmiany przepisów oraz potrzeby coraz szerszego wdrożenia dokumentów elektronicznych w administracji publicznej.
-Identyfikacja ryzyk i zagrożeń pojawiających się w obiegu dokumentów pod kątem przygotowania podmiotu do ewentualnych kontroli ze strony jednostek nadrzędnych i nadzorujących.
-Zdefiniowanie poszczególnych ogniw procesu tworzenia dokumentacji i ich odpowiedzialności za prowadzoną dokumentację jednostki organizacyjnej.

 

Proces kancelaryjno-archiwalny ewoluuje dlatego potrzebne są szkolenia i spotkania instruktażowe, w czasie których zostaną omówione tendencje w prowadzeniu dokumentacji oraz przedstawiony praktyczny komentarz odnoszący się do tematyki zarządzania dokumentacją w administracji publicznej. W programie proponowanego szkolenia znalazły się kluczowe,  newralgiczne etapy i procedury obiegu dokumentacji.

Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Stanowi pogłębienie wiedzy posiadanej przez archiwistów zakładowych oraz Koordynatorów czynności kancelaryjnych

Program szkolenia

1. Problem aktualizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych w kontekście elektronicznego zarządzania dokumentacją
2. Monitorowanie i nowelizacja wykazów akt, pod kątem wytycznych archiwów państwowych z 2023 r.
3. Wpływ błędnej klasyfikacji akt na dostęp do informacji wytworzonej w podmiocie
4. Zasada kompletności dokumentacji w kontekście kancelaryjno-archiwalnym i sankcji prawnych (Kodeks karny, ustawa archiwalna, RODO)
5. Dochowanie wymogów RODO w procesie zarządzania dokumentacją (kwalifikacja archiwalna a przetwarzanie danych osobowych)
6. Odpowiedzialność osób prowadzących dokumentację weryfikowana w trakcie kontroli postępowania z dokumentacją
7. Sposób dokumentowania spraw, w tym akceptacja, dekretacja, podpisy w systemie tradycyjnym i elektronicznym
8. Znak sprawy – elementy, tworzenie, uzupełnienie i znaczenie dla prowadzenia spraw i dostępu do informacji
9. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji podmiotu oraz rozwiązania umowy o pracę, zmiany stanowiska/wydziału/departamentu pracownika
10. Zasady rozliczania się z dokumentacji – poziom komórki i poziom jednostki organizacyjnej – uczestnicy procesu: kierownik jednostki, kierownicy komórek organizacyjnych, twórcy akt, archiwista i ich odpowiedzialność
11. Analiza SWOT z identyfikacją ryzyk kancelaryjno-archiwalnych

 

Prowadzący

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, biegły sądowy, uczestnik studiów EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych. Jest pierwszą w Polsce osobą, która podjęła się analizy i wartościowania dokumentacji placówek opieki zdrowotnej uzyskując na ten cel dofinansowanie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

01 grudzień 2023 09:00

Data do:

01 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

449 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Kurs Kancelaryjno – Archiwalny I stopnia

Zobacz więcej

Warsztaty kancelaryjne dla pracowników biurowych. Formy grupowania i łączenia pism.

Zobacz więcej

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia