WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI

ID szkolenia: 1640

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie

Tagi

#archiwizacja, #Instrukcja Kancelaryjna, #online, #RES, #szkolenie, #webinar, archiwum, edukacja, kurs kancelaryjny, warsztaty
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 5 kwietnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 270 zł (+VAT)


Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyści

Cele szkolenia: 

  • Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt.

Adresaci

Adresaci szkolenia: 

  • Warsztaty są skierowane zarówno do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje oraz dla osób które posiadają dotychczas jedynie wiedzę teoretyczną, a chciałyby zdobyć praktyczne umiejętności porządkowania i prowadzenia archiwum.

WARUNEK KONIECZNY: Ukończony kurs archiwalny I stopnia lub szkolenie z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji (wymagana wiedza teoretyczna na temat kategorii archiwalnych oraz teorii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt)

Program szkolenia

1. Porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji
a) Akt posiadających oznaczenia kancelaryjne
b) Akt nie posiadających żadnych oznaczeń kancelaryjnych
2. Segregacja dokumentacji, uzupełnianie opisów teczek oraz środków ewidencji, nadawanie sygnatur
3. Porządkowanie materiałów archiwalnych i ich przygotowanie do przekazania
4. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej i jej przygotowanie do brakowania
5. Aktualizacja ewidencji archiwum zakładowego.
6. Podsumowanie

Prowadzący

Trener, archiwista, zewnętrzny audytor dostępności cyfrowej oraz architektonicznej, Inspektor Ochrony Danych, strateg – specjalista do spraw wywiadu oraz kontrwywiadu gospodarczego, a także kreowania wizji rozwoju przedsiębiorstw, tworzenia strategii rozwoju oraz tworzenia i wdrażania planów operacyjnych. Służbowo zastępca Dyrektora Generalnego AMP Trainers’ Hub, a także dyrektor zarządzający w firmach sektora prywatnego MŚP.
Na sali szkoleniowej spędził ponad 1900 godzin przeszkalając tym samym ponad 1300 osób – w tym m.in. Pracowników ARiMR, IPN, GDDKiA z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji, prawa archiwalnego i administracyjnego, redagowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych oraz poprawnego redagowania pism urzędowych.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 14 MARCA CENA NA WARSZTAT TO 250 ZŁ

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Szczegóły i rejestracja

Data od:

05 kwiecień 2022 09:00

Data do:

05 kwiecień 2022 15:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

270 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

Zobacz więcej

Nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zobacz więcej

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa, zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia