Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Udostępnianie informacji publicznej w praktyce – szkolenie online

28 stycznia_10:00 - 14:00

299zł (+VAT)

Termin:28 stycznia 2021r.   Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów dotyczących zasad dostępu do informacji publicznej,
 • wskazanie jaki zakres przedmiotowy i podmiotowy obejmuje prawo do informacji publicznej oraz jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji,
 • pokazanie w jaki sposób należy rozpatrywać wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
 • zaprezentowanie dorobku doktryny i najnowszego orzecznictwa sądowego dotyczącego tematyki dostępu do informacji publicznej.

Adresaci:

 • pracownicy jednostek samorządowych (gminy, powiaty, szkoły, biblioteki, przedszkola, spółki komunalne, samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe),
 • pracownicy administracji rządowej,
 • wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnienie informacji publicznej.

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne zasad dostępu do informacji publicznej
 2. Udostępnianie informacji publicznej na podstawie ustaw szczególnych
 3. Prawo dostępu do informacji publicznej – komu przysługuje?
 4. Obowiązek udostępniania informacji publicznej – kto musi udostępniać informację publiczną?
 5. Pojęcie informacji publicznej
 • Informacja publiczna prosta
 • Informacja publiczna przetworzona
 • Opłaty za udostępnienie informacji prostej i informacji przetworzonej
 • Informacja niebędące informacjami publicznymi
 • Dokumenty wewnętrzne, projektowe, organizacyjne – czy są informacją publiczną?
 • Czy projekt budowlany, akta sądowe, opinie i ekspertyzy to informacja publiczna?
 1. Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej:
 • Formy udostępnienia informacji publicznej – przekształcenie informacji publicznej w inna formę
 • Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej
 • Elementy decyzji odmownej w sprawie udostępnienia informacji publicznej
 • Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy udzielenie informacji publicznej
 • Czy można ponieść odpowiedzialność karną na nieudostępnienie informacji publicznej?
 1. Tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica pracodawcy a udostępnienia informacji publicznej
 2. Udostępnianie informacji publicznej a ochrona danych osobowych
 3. Podawanie do informacji publicznej wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji itp.

Adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz kontroli zarządczej. Wykładowca na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie w obszarze prawo gospodarczego i handlowego. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo administracyjne, prawo gospodarcze oraz zagadnienia związane z prawem nowych technologii, przede wszystkim w obszarze zastosowania nowych technologii w celu ochrony i poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Wieloletni praktyk, doświadczony trener prowadzący od ponad 10 lat szkolenia i doradztwo prawne o zasięgu ogólnopolskim w obszarze prawa gospodarczego, administracyjnego i prawa finansów publicznych, certyfikowany trener oświaty, Współpracownik Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie oraz wielu form szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim. Autorka licznych publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 14 stycznia  2021r. cena za osobę to jedyne 249 zł 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.