szkolenie online

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych według najnowszych przepisów Prawa energetycznego i rozporządzenia z grudnia 2021

ID szkolenia: 2448

Region

Nie określono

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #szkolimy, #webinar, ciepło, kary, media, prąd, rozliczanie, rozliczanie ciepła, spóldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, spółdzielnie, woda, wspolnota, wspolnota mieszkaniowa
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 18. grudnia cena szkolenia to jedyne 459 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Czy wiesz:
– Jak zmieniły się przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali?
– Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego?
– W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania?
– Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych według najnowszych przepisów?
– Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?

Znowelizowana ustawa prawo energetyczne oraz rozporządzenie wykonawcze nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej czy to osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych.
Na szkoleniu zostaną Państwu podane praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła. Zostaną omówione podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególna uwaga będzie zwrócona na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Omówione będą szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

Korzyści ze szkolenia:
– Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione nowe przepisy regulujące zasady rozliczania mediów.
– Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki w zakresie rozliczania mediów ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego.
– Podane zostaną zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
– Omówione zostaną zasady doboru urządzeń pomiarowych.
– Podane będą przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest:
– do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi
– do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa
– do członków komisji rewizyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Program szkolenia

1. Moduł I: Nowe przepisy prawa regulując rozliczanie mediów
a) Ustawa prawo energetyczne:
– zasady opomiarowanie ciepła
– obowiązek informacyjny
– jak rozumieć nieodpłatne wykonywanie obowiązków informacyjnych
– drakońskie kary w nowych przepisach
b) rozporządzenie wykonawcze:
– szczegółowe zasady w zakresie wyposażania budynków w urządzania pomiarowe
– kiedy ciepłomierze, kiedy podzielniki kosztów, a kiedy urządzenia pomiarowe są niewymagane,
– zakres i zasady udzielania mieszkańcom budynków informacji o zużyciu ciepła

2. Moduł II: Pozostałe przepisy dotyczące mediów i zasad ich rozliczania
a) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
– zasady rozliczania wody
– zasady rozliczania ścieków
b) Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach
– zasady rozliczana śmieci

3. Moduł III: Regulamin rozliczania mediów
a) Przygotowanie regulaminu
b) W czyich kompetencjach jest zatwierdzanie regulaminu
c) Wdrożenie regulaminu
d) Co powinien zawierać regulamin

4. Moduł IV: Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych:
a) Liczniki ciepła
b) Podzielniki ciepła
c) Wodomierze

5. Moduł V: Problemy w rozliczaniu mediów
a) Brak dostępu do lokali
b) Awarie i sabotaże
c) Uchyb
d) Legalizacja
e) Przedawnienia rozliczeń mediów

Prowadzący

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

17 styczeń 2024 09:00

Data do:

17 styczeń 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

499 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Zobacz więcej

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia