szkolenie online

Rachunkowość w projektach unijnych

ID szkolenia: 2857

Region

Nie określono

Tagi

#księgowość, #online, #rachunkowość, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #szkolimy, #UE, #uniaeuropejksa, #VAT, #webinar, edukacja
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 11. września cena szkolenia to jedyne 429 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji cena szkolenia to jedyne 410 zł/os!

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości w projektach unijnych.
2. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym i sektorze finansów publicznych.
3. Zakładowy plan kont.
4. Pełna, a uproszczona ewidencja księgowa – omówienie różnic i przepisy prawne.
5. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
6. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
7. Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych – sposoby wyodrębnienia i zapisy na kontach księgowych.
8. Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych.
9. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
10. Zasady księgowania dotacji, niewykorzystanych środków/oszczędności –kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe.
11. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa.
12. Kontrola projektu na miejscu.
13. Księgowanie dokumentów źródłowych.
14. Wkład własny – sposoby dokumentowania oraz księgowanie na kontach.
15. Konta bilansowe oraz poza bilansowe w ramach projektów.
16. VAT w projektach unijnych, dopuszczalne przypadki kwalifikowalności ( art. 43 oraz art. 86).
17. VAT odwrócony, deklaracja VAT 7 w projektach unijnych.
18. Środki trwałe w projektach unijnych, ewidencja środków trwałych, OT.
19. Naliczania oraz księgowanie wynagrodzeń w ramach projektów (koszty pracodawcy, 13-stka, średnia wakacyjna/feryjna).
20. Amortyzacja środków trwałych i sposoby jej naliczenia.
21. Dokumenty równoważne fakturze – oświadczenie o wkładzie własnym niepieniężnym, noty księgowe.
22. Ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.).
23. Ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT), Jednolity Plik Kontrolny, Deklaracje VAT, Protokoły kontroli podatkowych.
24. Zaliczki w projektach –w jakich przypadkach stosujemy.
25. Wkład własny w projektach.

Prowadzący

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Przebył liczne kursy doszkalające, w tym kursy przeznaczone dla trenerów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach oraz urzędach. Szkoli pracowników jednostek samorządowych, właścicieli przedsiębiorstw, kadrę zarządzającą i menadżerską.

Specjalizuje się w szkoleniach związanych z księgowością i rozliczaniem projektów unijnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

09 październik 2023 09:00

Data do:

09 październik 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

450 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

DIETETYKA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego – jak się ustrzec ryzyka odpowiedzialności?

Zobacz więcej

ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia