Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ W SZPITALACH Interpretacja wybranych wymagań wskazanych w Programie Standardów Akredytacyjnych. Prezentacja praktycznych rozwiązań

7 kwietnia_09:00 - 8 kwietnia_14:00

599zł

Termin: 7-8 kwietnia  Miejsce: online  Cena: 599 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgramProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

Kadra zarządzająca, pracownicy, osoby zaangażowane w proces wdrażania systemów jakości w stacjonarnych placówkach medycznych – szpitale.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:

DZIEŃ I
8.45 -9.00
Rejestracja uczestników

9.00 – 9.45
Akredytacja – podstawy prawne; proces akredytacji szpitali, definicje wg. PSA

9.45 – 10.30
Standardy akredytacyjne:
Ciągłość opieki (CO)
Ocena stanu pacjenta (OS)
Opieka nad pacjentem (OP)

10.30-10.45
Przerwa

10.45 – 12.15
Standardy akredytacyjne:
Prawa Pacjenta(PP)
Kontrola zakażeń (KZ)

12.15-12.30
Przerwa

12.30 – 14.00
Standardy akredytacyjne:
Zabiegi i znieczulenia (ZA)
Farmakoterapia (FA)
Laboratorium (LA)
Diagnostyka obrazowa (DO)

Koniec I dnia szkolenia

 

DZIEŃ II
8.45 – 9.00
Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30
Standardy akredytacyjne:
Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)

10.30 – 10.45
Przerwa

10.45 – 12.15
Standardy akredytacyjne:
Odżywianie (OD)
Zarządzanie ogólne (ZO)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)

12.15-12.30
Przerwa

12.30 – 13.30
Standardy akredytacyjne:
Zarządzanie Informacją (ZI)
Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

13.30 – 14.00
Pytania i odpowiedzi

Zakończenie szkolenia

Pełnomocnik ds. Jakości w szpitalach wieloprofilowych (>700 łóżek) oraz POZ (>80 000 deklarowanych pacjentów).
Menadżer jakości.
Audytor wiodący (norma ISO 9001:2015).
Laureat XVIII edycji Polskiej Nagrody Jakości w kategorii „znakomity pełnomocnik”.
Wykładowca zagadnień nt. systemów jakości na studiach podyplomowych oraz konferencjach.
Uczestnik kursów, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oraz systemów jakości w placówkach ochrony zdrowia.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.