szkolenie online

Praca zdalna po nowemu od 7 IV 2023 – jak się do niej przygotować – jak ją dokumentować – praktyczny warsztat?

ID szkolenia: 2692

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#dokumentowanie_pracy_zdalnej, #praca_zdalna, #pracodawca, #pracownik, #warsztaty
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 30.marca cena za szkolenie wynosi 349 zł/os

Program szkolenia

Czym jest praca zdalna wg nowych zasad. Czym jest:
– Praca zdalna zawarta w uzgodnieniu z pracodawcą
– Praca zdana okazjonalna
– Praca zdalna na polecenie

Co reguluje warunki pracy zdalnej – kiedy zawieramy:
o porozumienie zawierane między pracodawcą i zakładową organizacją związkową
o regulamin
o polecenie wykonywania pracy lub w porozumienie zawarte z pracownikiem

Zasady tworzenia przepisów wewnątrzzakładowych
Co powinny zawierać przepisy wewnątrzzakładowe:
• grupa lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną
• kto i w jakich okolicznościach nie może wykonywać pracy zdalnej
• jak wprowadzić zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalne – wyłączenie opodatkowania kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej
• zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu;
• zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
• zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną o zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
• zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
• zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych
• Inne ważne zasady z perspektywy pracodawcy
• Przykładowe zapisy

Jak kontrolować pracownika zdalnego:
o kontrola a prawo do prywatności o sposoby przeprowadzania kontroli
o czy pracownik może być kontrolowany osobiście przez pracodawcę o uchybienia stwierdzone w czasie kontroli a prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Ochrona pracownika wykonującego pracę zdalną: o zakaz dyskryminacji ze względu na charakter pracy o prawa pracownika

BHP w pracy zdalnej
o Specyfika pracy zdalnej, a BHP
o Miejsce pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy
o Obowiązki pracodawcy
o Obowiązki pracownika
o Jakie przepisy BHP nie obowiązują pracodawców ze względu na charakter pracy zdalnej
o Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka pracy zdalnej przez pracodawcę
o Stworzenie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy zdalnej
o Obowiązek zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaniem pracy na danym stanowisku pracy.
o Wypadek w pracy zdalnej

Zasady prowadzenia dokumentacji w przypadku pracy zdalnej
-Porozumienie o pracy zdalnej gdzie i kiedy je zawrzeć
-Wniosek o pracę zdalną okazjonalną
-Wniosek o pracę zdalną okazjonalną złożone przez grupę uprawnioną tj przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego
-Obowiązek uzasadnienia braku zgody pracodawcy dla pracy zdalnej okazjonalnej – kiedy pracodawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wniosek pracownika i w jakiej formie – wzór
-Polecenie pracy zdalnej – wzór
-Oświadczenie pracownika o możliwości wykonywania pracy zdalnej
-Jak obliczyć koszty pracy zdalnej na przykładach.
-Co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego
-Jakie oświadczenia powinien złożyć pracownik pracodawcy przez rozpoczęciem pracy zdalnej
-Jak dokumentować zmiany miejsca pracy zdalnej – obowiązek porozumienia pomiędzy stronami
-Dodatkowe warunki zatrudniania – na przykładzie
-Odwołanie pracownika przez pracodawcę z pracy zdalnej
-wniosek pracownika o zakończenie pracy zdalnej
-oświadczenia, jakie ma złożyć pracownik przed rozpoczęciem pracy zdalnej

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 kwiecień 2023 08:00

Data do:

13 kwiecień 2023 11:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w pomocy społecznej

Zobacz więcej

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – rozliczanie po zmianach(w kazusach)

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia