Oferta wsparcia dla asystentów rodziny w formie superwizji indywidualnej i grupowej

ID szkolenia: 1257

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#asystent rodziny, #pomoc społeczne, #superwizja, #superwizor, #szkoleniaonline, ops
Organizator
Oferta wsparcia dla asystentów rodziny w formie superwizji indywidualnej i grupowej
Opiekun szkolenia
Brak danych

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Program szkolenia

Prowadzący

Termin: do ustalenia  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 350 zł (+VAT)


Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Adresaci

Kadra pomocy społecznej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni).

Szczegóły

  1. Częstotliwość spotkań superwizyjnych (optymalna): co najmniej 1 raz w miesiącu;
  2. Czas trwania sesji superwizyjnej: 3- 4;
  3. Miejsce sesji superwizyjnej: siedziba danego OPS (miejsce w zależności od formuły superwizji – indywidualnej lub grupowej dostosowane do specyfiki spotkań)
  4. Maksymalna ilość osób w grupie (dot. superwizji grupowej) – 12. Każdorazowe dołączenie do grupy superwizyjnej nowej osoby nastąpi po ustaleniu terminu rozpoczęcia z prowadzącymi.
  5. Koszt: 350 zł/godzinę (osobno indywidualna kalkulacja kosztów ew. dojazdu/noclegu superwizora)

Cel

Proponowana ścieżka została optymalnie przystosowana do potrzeb asystentów rodziny, gdyż zawiera elementy skupiające na metodyce pracy z rodziną i jednocześnie dbająca o przepracowanie emocji oraz relacji w pracy z klientem, współpracownikami, w sytuacjach interwencyjnych, kryzysowych.  Zakłada jednocześnie możliwość wykorzystania na określonych etapach dowolnych narzędzi analizy, diagnozy, omawiania i opisywania przypadków. Jest ona zmodyfikowaną na potrzeby wsparcia asystentów rodziny procedurą superwizji metodą grup Balinta.

Zasady organizacji

Superwizja organizowana byłaby zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. superwizja zakłada realizację funkcji edukacyjnej, konsultacyjno – doradczej oraz wspierająco – wzmacniającej. W zakresie superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym będą pojawiać się elementy związane z przekazywaniem wiedzy, wymianą doświadczeń, propozycje konkretnych rozwiązań, porady, informacje dotyczące tego, jak można postąpić w konkretnej sytuacji. Superwizja o charakterze wspierająco – wzmacniającym będzie koncentrować się na sposobach rozładowania napięcia, odreagowania, radzenia sobie z presją otoczenia, głębszym wglądzie w siebie i problem. Funkcja edukacyjna superwizji będzie realizowana z myślą o nowatorskich, pomocnych w pracy z klientem formach pracy socjalnej.
  2. Superwizja będzie usługą świadczoną na rzecz pracowników Ośrodka, której granice określają normy prawne i etyczne dotyczące ochrony danych i poufności informacji, chroniące relację superwizor – osoby superwizowane.
  3. Bezpieczeństwo procesu superwizji zapewni kontrakt superwizyjny zawarty pomiędzy superwizorem i uczestnikami superwizji, zaś sam proces superwizji będzie wolny od zewnętrznego nacisku.
  4. Udział w superwizji jest dobrowolny i każdemu asystentowi rodziny do rezygnacji z uczestnictwa w superwizji.

Prowadzący

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Twórca autorskich programów
i projektów, autor/współautor publikacji z zakresu pomocy społecznej. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa. Pełnił funkcję m.in. koordynatora merytorycznego projektu systemowego,  koordynował/sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją projektów konkursowych (SPO RZL, EQUAL, PO KL). Posiada duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi (takich jak instytucje, firmy, organizacje pozarządowe). Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizującą wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania (w skład zespołu wchodzą m.in. asystenci rodziny, psycholodzy, pedagodzy, mediatorzy, terapeuci, doradcy zawodowi czy trenerzy pracy). Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Superwizja stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby asystentów rodziny (potwierdzenie stanowią opracowania naukowe i  przeprowadzone badania tej grupy zawodowej), rosnące oczekiwania formułowane wobec tej grupy zawodowej, zwłaszcza w obliczu sytuacji interwencyjnych w rodzinach objętych pomocą służb społecznych.

Szczegóły i rejestracja

Data od:

31 sierpień 2021 00:00

Data do:

01 grudzień 2021 23:59

Miejsce:

Szkolenie stacjonarne

Koszt:

350 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

Zobacz więcej

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych. Jak zgodnie z prawem zmienić wysokość wynagrodzenia wykonawcy?

Zobacz więcej

REALIZACJA WYMAGAŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA ORAZ PROWADZENIE GHP (DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ), GMP (DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ) I SYSTEMU HACCP W PLACÓWKACH CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI TYPU DOMY DZIECKA

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia