Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nowy Ład w podatkach

4 listopada 2021_09:00 - 14:00

349zł(+VAT)

Termin: 4. listopada 2021 r. Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

 

AdresaciKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

• pracownicy urzędów miast, powiatów, gmin, starostw.
• skarbnicy, księgowi
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi;
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia;
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

I. „Polski Ład” – zmiany w VAT od 2022 r.
1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika:
a) zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
b) stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
c) mechanizm podzielonej płatności w GV,
d) dokumentacja w GV,
e) rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
f) zwroty podatku VAT,
g) odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
h) rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.
2. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
3. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
II. Inne zmiany w VAT od 1 stycznia 2022r.
1. Nowy system TAX-FREE (system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji)
2. Zapłata KRUS z rachunku VAT.
3. Zmiany w JPK – obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.
4. Zmiany w JPK – oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
5. Zmiany w JPK – zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).
III. Krajowy System e – Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022
a) Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
b) Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
c) Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
d) Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
e) Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
f) faktura zaliczkowa w KSeF,
g) Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
h) Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
i) dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
j) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
k) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
l) faktury korygujące w KSeF,
ł) dostęp do faktur w KSeF.
m) nota korygująca a KSeF,
n) kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
o) faktura uproszczona a KSeF,
p) faktury do paragonu a KSeF,
r) faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
s) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
t) korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
IV. Pakiet Slim VAT 2 od 1 października 2021
a) usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług;
b) dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług;
c) wprowadzenie uregulowań uwzględniających skutki Brexitu;
d) określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu;
e) zmiany w rozliczaniu importu towarów w procedurze uproszczonej;
f) możliwość wybrania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości przed notariuszem;
g) wydłużenie okresu odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji;
h) przesunięcie terminu na złożenie informacji VAT-26;
i) dostosowanie przepisów o uldze na złe długi do wytycznych TSUE;
j) zmiany w mechanizmie podzielonej płatności
V. Zmiany w nowym JPK_VAT od 1 lipca 2021
1. Zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU:
a) doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe (zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym)
b) modyfikacja brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,
c) eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
d) nowelizacja przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
e) dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
f) doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,
g) dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
h) przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
i) wyłączenie oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.
2. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
b) nowelizacja w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
c) wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
3. Faktura do paragonu a faktura uproszczona w nowym JPK_VAT
a) sposób prezentowania danych w JPK_VAT
b) zasady wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i przeglądem interpretacji podatkowych
VI. Pakiet e-commerce od 1 lipca 2021
1. Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce
2. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE,
3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):
• definicja WSTO,
• zakres przedmiotowy i podmiotowy,
• limit 10 tys. EURO,
• miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury
4. Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
• procedura unijna,
• procedura nieunijna,
5. Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:
• zwolnienie do 150 EURO
• bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),
6. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):
• definicja SOTI,
• miejsce opodatkowania
7. Nowe obowiązki ewidencyjne:
• Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji,
VII. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r.
a) Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
b) Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT – wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
c) Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA! Przy zgłoszeni do 11 października cena za osobę to jedyne 299 zł

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Nowy Ład,
SLIM VAT 2 od 1 października 2021,
Krajowy System e-faktur od 1 stycznia 2022,
nowelizacja JPK VAT,
pakiet e-commerce

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.