Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nowy ład – rewolucja w kadrach i płacach od 1 stycznia 2022r. – szkolenie uwzględniające rozporządzenie MF zmieniające zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy wraz z wzorami oświadczeń i prezentacją dla pracowników

8 lutego_09:00 - 13:00

399zł(+VAT)

Termin: 8. lutego 2022 r. Miejsce: online Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

 

Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej
a) wysokość składki zdrowotnej po zmianach
b) brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej dla pracowników
c) dostosowanie systemów płacowych do nowych wymogów i ewentualnych korekt
2. Nowa skala podatkowa i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika
a) kwota wolna od podatku do 30 tyś zł
b) kwota zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie u pracownika
c) podwyższenie progu podatkowego do kwoty 120 tyś zł
d) zmiany w obliczaniu zaliczek pracowników, w tym z tytułu preferencyjnego opodatkowania
e) zmiany w składanych przez pracownika oświadczeniach
3. Zmiany w zasadach rozliczeń przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika.
4. Nowe ulgi i zwolnienia dla pracowników
a) „ulga dotycząca powracających z emigracji”,
b) „ulga Rodzina 4+”,
c) „ulga dla pracujących- uprawnionych do emerytury”,
d) „ulga dla klasy średniej”
e) umowa cywilna z własnym pracownikiem a „ulga dla klasy średniej”
f) pozostałe zmiany w zwolnieniach: odszkodowania, stypendia, odsetki od należności nieopodatkowanych,
5. Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT
a) zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków
b) likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem
c) nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci
d) zmiany w uldze prorodzinnej
e) nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych
f) zmiana dot. właściwości urzędu skarbowego, do którego składane jest roczne zeznanie podatkowe
6. Nielegalne zatrudnianie pracowników – nowe sankcje i konsekwencje dla pracodawcy
• zdefiniowanie nielegalnego zatrudnienia i jego formy
• rozliczenie składek w ZUS
• skutki dla pracodawcy – zwiększenie przychodów
• skutki dla pracodawcy- brak kosztów uzyskania przychodów
• zwolnienie podatkowe dla pracownika
7. Rozliczenie dochodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy a ulga„dla klasy średniej”
8. Obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych już za 2021r.

9. Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (samozatrudnionych)

10. Składka zdrowotna dla osób działających z powołania (członkowie zarządu, prokurenci itp.)

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Szkolenie uwzględnia nowe rozporządzenie MF w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Do materiałów szkoleniowych dodatkowo załączone będą wzory oświadczeń dla działu kadr a także informacja w formie prezentacji dla pracowników odnośnie zmian w nowym ładzie (gotowa do przesłania pracownikom).

 

UWAGA! Przy zgłoszeni do 31 stycznia cena za osobę to jedyne 339 zł

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.