szkolenie online

Nowe prawo do elastycznej formy zatrudniania, czyli jak przygotować się do zmian jak planować i rozliczać czas pracy uprawnionych pracowników

ID szkolenia: 2694

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#czas_pracy, #elastyczna_forma_zatrudnienia, #ewidencja, #pracodawca, #pracownik
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 13.kwietnia cena za szkolenie wynosi 349 zł/ os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach zajmujących się zarządzaniem, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny zagadnienia dotyczące pojawiających się problemów i wątpliwości. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Program szkolenia

1. Prawo pracownika do elastycznej organizacji pracy- co to oznacza w praktyce?
✓ kto będzie mógł skorzystać z elastycznych form zatrudnienia w świetle planowanych zmian ?
✓ co kryje się pod pojęciem: elastyczne formy zatrudnienia pracownika?
✓ wniosek o zastosowanie elastycznej formy zatrudnienia pracownika?
✓ jakie prawa i obowiązki ma pracodawca – jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

2. Co kryje się pod pojęciem elastycznej organizacji pracy- jakie rozwiązania może wprowadzić pracodawca?
✓ Praca zdalna
✓ pracę w przerywanym systemie czasu pracy,
✓ ruchomy czas pracy,
✓ indywidualny rozkład czasu pracy,
✓ prace weekendową,
✓ pracę w skróconym tygodniu pracy, oraz
✓ obniżenie wymiaru czasu pracy.

3. Systemy czasu pracy jak planować i rozliczać czas pracy pracownika wnioskującego o elastyczną formę zatrudnienia?
✓ okresy rozliczeniowe
✓ specyfika pracy zmianowej
✓ praca w niedziele i święta
✓ praca w porze nocnej
✓ nadgodziny
✓ dyżury pracownicze
✓ możliwości i zasady tworzenia indywidualnych rozkładów czasu pracy
✓ wprowadzanie i zmiany obowiązujących systemów czasu pracy
✓ – podstawowe zapisy dotyczące czasu pracy

4. Planowanie czasu pracy pracownika wnioskującego o elastyczną formę zatrudnienia
✓ obowiązki pracodawcy związane z organizacją i planowaniem czasu pracy
✓ harmonogramy
✓ zasady potwierdzania obecności
✓wyjścia prywatne
✓ ewidencja czasu pracy
✓ obliczanie wymiaru czasu pracy dla różnych okresów rozliczeniowych
✓ ograniczenia w planowaniu czasu pracy niektórych grup pracowniczych
✓ sytuacja prawna kobiet w ciąży
✓ ochrona pracowników niepełnosprawnych
✓ pracownicy wychowujący dzieci w wieku do lat 8

5. Rozliczanie czasu pracy pracownika wnioskującego o elastyczną formę zatrudnienia
✓ rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
✓ sposoby obliczania nadgodzin średniotygodniowych
✓ Rozliczanie pracy w dniach wolnych i świątecznych
✓ Dyżury pracownicze
✓ czas wolny – sposób rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
✓ Obliczanie wynagrodzenia i dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
✓ Zasady rozliczania ryczałtów za nadgodziny
✓ Rozliczanie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
✓ kontrola pracownika

6. Ewidencja czasu pracy pracownika pracującego wnioskującego o elastyczną formę zatrudnienia
1. Zasady prawidłowego gromadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy pracownika.
2. Rodzaje dokumentów gromadzonych w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy pracownika,
3. Informacje wskazywane w ewidencji czasu pracy pracownika
4.Przechowywanie dokumentacji czasu pracy

7.Podsumowanie

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

27 kwiecień 2023 08:00

Data do:

27 kwiecień 2023 11:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Podpis elektroniczny w pracy urzędu w praktyce

Zobacz więcej

Jak przygotować archiwum samorządowe i państwowe do kontroli lub audytu pod względem zasad przyjmowania, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji?

Zobacz więcej

Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia