szkolenie online

Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku, który stanowi wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianie rozporządzenia rady ministrów oraz w nowym polskim ładzie

ID szkolenia: 1609

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#likwidacja, #nowyład, #skłądnikimajątku, #ŚrodkiTrwałe, #szkoleniaonline, Sprzedaż
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 29. grudnia  2023 r. cena szkolenia to 399 zł/os!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób możliwość negocjacji ceny!

Program szkolenia

1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.

2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi.

3. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – konieczność przeglądu i uporządkowania posiadanych i wykorzystywanych składników przez jednostkę.
4. Prawne aspekty odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.
5. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
6. Sposoby powierzania i rozliczania mienia, w tym odpowiedzialność materialna pracowników.
7. Czy zawsze kierownik jednostki może obciążyć pracownika za stwierdzony brak powierzonego majątku?
8. Szczególne zadania jednostek prowadzących wspólną obsługę – CUW, ZUW, ZEAS, urząd gminy, a odpowiedzialność za mienie.
9. Konieczność przeprowadzania okresowej przed inwentaryzacyjnej oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych w prowadzonej działalności statutowej jednostki.

10. Wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz uszkodzonych, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowników.
11. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych w powiatach.
12. Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Inwentaryzacyjna, Komisja Likwidacyjna – komisja wspólna – powołanie, zasady działania oraz niezbędna dokumentacja.
13. Procedura kwalifikacji składników jako zbędnych i zużytych – kto o tym decyduje i czy zawsze niezbędna jest opinia rzeczoznawcy ?
14. Koszty zaniechanej inwestycji w jednostce budżetowej – trwała utrata wartości środków w budowie – tok postępowania.
15. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych i ich stopnia zużycia.
16. Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.
17. Sprzedaż zbędnych składników o znacznej wartości – przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.
18. Darowizna pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi – wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy, umowa o nieodpłatnym przekazaniu – obieg dokumentów finansowo – księgowych.
19. Likwidacja – w wyniku sprzedaży na surowce wtórne.
20. Zasady likwidacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz wyposażenia, który stanowi odpady zgodnie z ustawą o odpadach.
21. Jak prawidłowo ująć likwidację, sprzedaż lub darowiznę środków trwałych w ewidencji oraz w księgach rachunkowych.
22. Jakie informacje należy ująć w instrukcji w świetle rozporządzenia oraz w świetle epidemii i nowego Polskiego Ładu.
22. Wzór instrukcji w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w samorządowych jednostkach budżetowych.

Prowadzący

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym,  ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz jednostkami  samorządowymi.

Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Rachunkowość budżetowa dla początkujących  i zaawansowanych, Kontrola zarządcza,  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja, Zbywanie poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp,  Majątek trwały w jsfp – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne.

Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

24 styczeń 2024 09:00

Data do:

24 styczeń 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

439 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Poprawne redagowanie pism urzędowych

Zobacz więcej

Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac w 2023 r.

Zobacz więcej

Audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia