KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa

ID szkolenia: 493

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#dokument elektorniczny, #KPA, #res edukacja, #szkolenie online, pismo, prawo, urząd
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 02 listopada   Cena: 299 zł (+VAT)


Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

• W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki formalne lub skanem. • W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również w jakim trybie wysyłać dokumenty, jak prawidłowo podpisać dokument oraz jak radzić sobie z najczęściej występującymi problemami.

 

Adresaci

Adresaci szkolenia:

• Pracownicy urzędów obsługujący interesantów, • Pracownicy kancelarii, sekretariatów • Osoby decyzyjne oraz pracownicy merytoryczni.

Program szkolenia

I. KPA a dokument elektroniczny:
Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa
1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza
2. Wnoszenie pism do urzędu – metody
3. Wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymaga
4. Przygotowywanie usług publicznych
5. Udostępnianie usług publicznych
6. Dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice
7. Potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.

II. Rejestracja przesyłek w urzędzie
1. Rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie
2. Dekretacje

III. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego
1. Rejestracja spraw
2. Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania
3. Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej
4. Jedna sprawa w urzędzie
5. Reorganizacja a akta spraw
6. Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy
7. System tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?
8. Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych

IV. Korespondencja wychodząca
1. Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzystać
2. Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych
3. Potwierdzenie odbioru pisma

V. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD): Czynności kancelaryjne w systemie EZD
1. Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki
2. Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
3. Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki
4. Wprowadzanie metadanych
5. Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie
6. Prowadzenie składu informatycznych nośników danych
7. Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
8. Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
9. Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego
10. Dekretacja pisma – wyjątki
11. Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
12. Dekretacja zastępcza
13. Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
14. Podpisanie pisma podpisem elektronicznym
15. Podpisanie pisma podpisem odręcznym
16. Zakładanie spraw
17. Uzupełnianie metadanych
18. Dekretacja zastępcza
19. Prowadzenie kompletnych akt sprawy
20. Prowadzenie metryk spraw
21. Sporządzanie projektów pism
22. Dokonywanie akceptacji

VI. Nowe projekty w e-administracji – omówienie projektów mających wpływ na procedury urzędowe
1. Dyskusja w zakresie bieżących wątpliwości dotyczących elektronizacji procedur w administracji publicznej.

Prowadzący

Dyplomowany
Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PNBU „BT” Teresa
Buzińska , Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 5 462 h
dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 7 189 przeszkolonych uczestników z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego , administracyjnego , ochrony danych osobowych , informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem
elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych .Udokumentowane przeprowadzenie ponad 6 00 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, U rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Komenda Główna , Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmeria Wojskowa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal , ArchiDoc S.A , Sąd Okręgow y w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland , Wojewódzki Urz ąd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki . Współpracuje m.in. z Fundacj ą Rozwoju Demokracji Lokalnej : Ośrodki w Warszawie, Łodzi, Lublinie,
Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze Opolu i Białymstoku , ADEPT S.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, PNBU „BT” Teresa Buzińska , COGNITIO S.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 18 października  cena szkolenia to 269 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o  platformę szkoleniową
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo
Szczegóły i rejestracja

Data od:

02 listopad 2020 09:00

Data do:

02 listopad 2020 13:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

299 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

Zobacz więcej

Nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zobacz więcej

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa, zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia