szkolenie online

Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami.

ID szkolenia: 3134

Tagi

#BHP, #dostępność, #komunikacja, #obsługa_klienta, #osoba z niepełnosprawnością, #osoba ze szczególnymi potrzebami, #procedura, #Savoir-vivre
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 07. czerwca cena szkolenia wynosi 389 zł/os.
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji możliwa negocjacje ceny.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Cel szkolenia:
-Wypracowanie kompletnej komunikacji z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
-Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie niepełnosprawności.
-Zwiększenie uwagi na obsługę klienta będącego osobą z niepełnosprawnością.
-Spotkanie szkoleniowe o kompleksowym charakterze, ujmujące holistycznie zagadnienia dostępności oraz niepełnosprawności w kontekście komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dające uczestnikowi szkolenia szeroką wiedzę o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie jak i w codziennym życiu. Zrozumienie pojęcia niepełnosprawności przybliżane w czasie szkolenia ułatwia zapewnienie dostępności i wspiera komunikację z osobami z niepełnosprawnością.

Korzyści ze szkolenia:
-Przygotowanie pracowników do profesjonalnego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością
-Wypracowanie sposobów kompleksowej komunikacji i obsługi klientów dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności.
-Uwrażliwienie pracowników na niepełnosprawność, czyli zapoznanie ze statusem osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie oraz z systemem prawnym dotyczącym osób z niepełnosprawnością
-Przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób z niepełnosprawnością

W czasie szkolenie uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o niepełnosprawności, która jest kluczowa w codziennych kontaktach z klientem będącym osobą z niepełnosprawnością. Pracownik nabędzie wiedzę o rodzajach niepełnosprawności oraz o sferze funkcjonalnej osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności, co wpływa na prawidłową obsługę klienta.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili łatwiej dostosować się do różnych stylów komunikacji swoich klientów. Pracownik dzięki szkoleniu zwiększy swoje empatyczne podejście do klienta. Nie będzie obawiał się zadawania pytań i tego, iż swoim zachowaniem naruszyć może prawa osoby z niepełnosprawnością. Wiedza ze szkolenia bezpośrednio przełoży się na budowanie relacji z klientami. Uczestnicy rozwiną przez udział w szkoleniu swoje umiejętności komunikowania się, przez co będą mogli efektywniej wpływać na obsługę klienta.

Program szkolenia

1. Wstęp i wzajemne zapoznanie się osób uczestniczących w szkoleniu. Integracja grupy wokół tematu szkolenia.
2. Osoby z niepełnosprawnością jako osoby ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w kontekście innych przepisów.
3. Dostępność Twojej Firmy/Instytucji i jej wpływ na obsługę klienta z niepełnosprawnością – najczęstsze błędy oraz na co zwracać uwagę.
4. Krótkie przypomnienie podstawowych zasad ochrony danych osobowych w kontekście komunikacji i obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością – case study
5. Status prawny i społeczny osoby z niepełnosprawnością. Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności – przełamywanie stereotypów.
6. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
7. Savoir-vivre i asertywność wobec osób z niepełnosprawnością – czyli praktyczne zasady obsługi klienta, zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością. Teoria, praktyka i przykłady z codziennego życia. Sytuacje kryzysowe. Case study.
– Zasady podstawowe
– Osoby niepełnosprawne intelektualnie
– Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
– Osoby niesłyszące/niedosłyszące
– Osoby niewidome/niedowidzące
– Osoby niepełnosprawne ruchowo
– Osoby z epilepsją
– Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia
– Osoby z chorobami układu pokarmowego
– Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego
– Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym
– Osoby z autyzmem
– Osoby z innymi schorzeniami
– Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika
8. Sesja case study obsługi klienta
– hotel zapewniający dostępność usług dla osób niepełnosprawnych, a realne sytuacje możliwości naruszenia dóbr osobistych klienta będącego osobą z niepełnosprawnością. Sytuacje konfliktowe.
– podróż pociągiem z psem asystującym, obsługa klienta z psem asystującym – sytuacje konfliktowe.
9. Skarga do Prezesa PFRON na brak dostępności – Czy nam to grozi ? Zasygnalizowanie problemu. Praktyczne porady.
10. Zapewnienie ewakuacji klientów będących osobami z niepełnosprawnością – potencjalne problemy i sposoby radzenie sobie w sytuacji ewakuacji – komunikacja w czasie ewakuacji.
11. Dyskusja i pytania.
12. Podsumowanie szkolenia.

Prowadzący

Radca prawny. Osoba, która od kilkunastu lat zajmuje się tematyką komunikacji i obsługą  osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia. Znająca tematykę osób z niepełnosprawnością także od strony prawnej. Michał Urban ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowska specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy jednak prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Prowadzi m.in. szkolenia obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności, a także szkolenia z dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie dostępności komunikacyjnej pt. „Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw”. Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w jednej z największych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością INTEGRACJA.  Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością: Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN -Echo- w Warszawie, Fundacja Dom Marzeń w Gdyni, Fundacja Pokolenia w Tczewie, PSONI Koło w Gdańsku, TPBA Koło w Gdańsku, inne organizacje. Laureat XIV edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego – konkursu, który został stworzony w celu realizacji idei nagradzania radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc zostały dostrzeżone przez innych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

21 czerwiec 2024 08:00

Data do:

21 czerwiec 2024 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

415 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia