Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Ochrona Danych Osobowych

Wydarzenia Search and Views Navigation

wrzesień 2022

Ochrona danych dla ośrodków pomocy społecznej. Podstawy przetwarzania danych przez OPS

5 września_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
229(+VAT)

Termin: 5 września Cena: 229 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Jak nadać odpowiednie upoważnienia członkom Grup Roboczych w ramach ZI” „Jak dokonać obowiązkowego rocznego przeglądu danych z ZFŚS w MOPS” „Kto może mieć dostęp do danych osobowych gromadzonych w ramach procedury Niebieskiej Karty” „Czy ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek przeprowadzania corocznych audytów KRI” Program szkolenia Ośrodek pomocy społecznej – podstawy przetwarzania danych Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych Polityki ochrony danych w OPS –…

Dowiedz się więcej »

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w sieci dla początkujących – 2 dniowa konferencja

7 września_09:00 - 8 września_13:00
SZKOLENIE ONLINE
499zł

Termin: 7-8 września Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  499 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl • Zdobycie wiedzy na temat schematów ataków hackerskich, • Zdobycie przez uczestnika umiejętności identyfikacji zagrożenia związanego z korzystaniem z Internetu, • Uświadomienie uczestników w zakresie zagrożeń w sieci oraz dobrych praktyk, jak się przed nimi chronić, • Zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w sieci. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką. Dzień I I. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na komputerze. 1. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej »

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

12 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
315zł (+VAT)

Termin: 12. września 2022 r.Miejsce: online Cena: 315 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawy prawne; Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu; Skład Zespołu Interdyscyplinarnego; Prokurator jako członek Zespołu; Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole…

Dowiedz się więcej »

Nadzór nad informacją w podmiotach państwowych i samorządowych w kontekście postępowania z dokumentacją

12 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł(+VAT)

Termin: 12. września 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i gromadzenia dokumentacji pod kątem monitorowania pracy jednostek. Omawiane będą również zasady akceptacji i dekretacji dokumentacji, ustalanie okresu przechowywania akt i odpowiedzialność twórców za prowadzone akta spraw. Korzyści: Omówienie całokształtu zagadnień kancelaryjno-archiwalnych uzależnionych od bezpośrednich decyzji kierowników jednostek. Identyfikacja zagrożeń, propozycje rozwiązań problemów i usprawnień dotyczących obiegu dokumentacji w jednostce. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną…

Dowiedz się więcej »

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD

13 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł

Termin: 13 września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 279 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzińska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, archiwizacją dokumentów, instrukcją kancelaryjną. Zakres tematyczny: Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z dokumentacją w systemie EZD według aktualnych przepisów prawnych Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć…

Dowiedz się więcej »

Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt

16 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 16. września Miejsce: ONLINE Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych/składnic akt Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania w archiwum zakładowym/składnicy akt.   I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie 1) Przepisy archiwalne a) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach b) rozporządzenia wykonawcze do ustawy 2) Przepisy…

Dowiedz się więcej »

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych

26 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł(+VAT)

Termin: 26. września 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Zaznaczyć trzeba, że każda (nawet najmniejsza) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna ustawą zobowiązana jest posiadać i stosować instrukcję kancelaryjną, archiwalną oraz wykaz akt. Korzyść: Omówienie całokształtu zagadnień związanych z tworzeniem i wdrożeniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostce organizacyjnej. Przekazywane na…

Dowiedz się więcej »

październik 2022

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

12 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 12. października 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym postępowania z dokumentacją, a także przedstawienie obowiązujących standardów dotyczących prowadzenia archiwów w zakładach opieki zdrowotnej. Uwaga nowelizacja! Analiza treści Zarządzenia nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 września 2019 roku w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące w SP…

Dowiedz się więcej »

Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość?

20 października_09:00 - 21 października_13:30
Szkolenie on-line Polska
499zł (+VAT)

Termin: 20-21. października 2022 Miejsce: online Cena: 499zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”, a w grudniu 2020 r. „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”. Wkrótce jednostki sektora publicznego będą zobowiązane wdrożyć kanały sygnalizowania i mechanizmy ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937.…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.