Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Ochrona Danych Osobowych

Wydarzenia Search and Views Navigation

Grudzień 2020

Prawo pracy a ochrona danych osobowych: konflikt między wartościami czy mylne interpretacje?- szkolenie online

4 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł (+VAT)

Termin: 04. grudnia  Cena:249  zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     RODO stosujemy już od ponad dwóch lat. W tym okresie na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w zakładce „Aktualności”) opublikowano kilkanaście stanowisk dotyczących przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. UODO w swoich wypowiedziach nie ogranicza się jednak tylko do wykładni przepisów o ochronie danych osobowych. Niejednokrotnie przesądza w dość kategoryczny sposób o istnieniu określonych uprawnień czy obowiązków, które nie znajdują uzasadnienia w prawie pracy. Bywa…

Dowiedz się więcej »

Roczna analiza stanu BHP

8 grudnia_11:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
229zł (+VAT)

Termin: 8. grudnia 2020 Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 229 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl W czasie szkolenia dowiesz się: Co to jest analiza stanu BHP? Jaką formę powinna przybrać? Jakie dane powinna zawierać? Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby. I. Obowiązek pracodawcy -monitorowanie procesów pracy II. Służba BHP i jej zadania III. Analiza stanu BHP - czym jest? IV. Forma analizy V. Co warto zawrzeć…

Dowiedz się więcej »

Nowe Prawo zamówień publicznych – praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia

9 grudnia_09:00 - 10 grudnia_15:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 9. grudnia Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku, wprowadza zmiany dotyczące zasad wyłączenia pracownika oraz wykluczenia wykonawcy za względu na konflikt interesów oraz na popełnienie lub podejrzenie popełnienia przestępstw korupcyjnych i zmowy przetargowej. Jednocześnie okres pandemii i recesji zwiększa ryzyko wystąpienia tych negatywnych zjawisk. Są one bacznie obserwowane zarówno przez media, jak i przez organy ścigania. Należy się…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki sekretarza szkoły

14 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 14. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Cel: Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. Adresaci: • Sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych • dyrektorzy, • osoby zatrudnione w sekretariacie Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.…

Dowiedz się więcej »

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

16 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
269zł (+VAT)

Termin: 16. grudnia 2020 r.  Miejsce: online Cena: 269 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawy prawne; Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu; Skład Zespołu Interdyscyplinarnego; Prokurator jako członek Zespołu; Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w…

Dowiedz się więcej »

Kurs 2-dniowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

21 grudnia_09:00 - 22 grudnia_15:00
SZKOLENIE ONLINE
599zł (+VAT)

Termin: 21-22 grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 599 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych Adresaci: IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji,…

Dowiedz się więcej »

Styczeń 2021

Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych

11 stycznia 2021_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
345zł (+VAT)

Termin: 11. stycznia  Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej, jej wpływ na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w przygotowaniu  dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce. Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej…

Dowiedz się więcej »

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania Od wniosku do decyzji

13 stycznia 2021_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
345zł (+VAT)

Termin: 13. stycznia  Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Tytułem wstępu Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku na wskutek wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie ustalania i poboru opłat za przedszkola. W art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stwierdzono wyraźnie, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalny sekretariat w dobie pracy zdalnej – Szkolenie on-line

18 stycznia 2021_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł(+VAT)

Termin: 18. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. Kierownicy i pracownicy działów organizacyjnych, sekretariatów i kancelarii w urzędach, samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, którzy są…

Dowiedz się więcej »

Koordynator ds. dostępności cyfrowej w urzędzie – 2 dniowy KURS

26 stycznia 2021_08:00 - 27 stycznia 2021_15:00
SZKOLENIE ONLINE
559zł (+VAT)

Termin: 26-27 stycznia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 559 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele:  Zdobycie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności; Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej; Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej. Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Osoby przygotowujące się do funkcji koordynatora ds. dostępności; Osoby będące koordynatorami ds. dostępności a chcące podnieść swoją wiedzę. Dzień I Wprowadzenie Dostępność. Czym jest…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.