Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Ochrona Danych Osobowych

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych

21 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 21. października 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl   Korzyści: Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie wiedzy w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

25 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł (+VAT)

Termin: 25. października a 2021 r.Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawy prawne; Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu; Skład Zespołu Interdyscyplinarnego; Prokurator jako członek Zespołu; Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w…

Dowiedz się więcej »

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA.

27 października_08:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
249(+VAT)

Termin: 27 październik  Miejsce: online  Cena:249 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: Szkolenie kierowane jest do osób, które będą zajmować się ochroną danych osobowych w małych i średnich jednostkach ochrony zdrowia. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań rozporządzenia RODO i realizacji tych wymagań w  ochronie zdrowia. W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady dokumentów stosowanych przez wykładowcę w praktyce pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Po szkoleniu przewidujemy przekazanie…

Dowiedz się więcej »

Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość?

27 października_09:00 - 28 października_13:30
Szkolenie on-line Polska
499zł (+VAT)

Termin: 27-28. października 2021 r. Miejsce: online Cena: 499zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”, a w grudniu 2020 r. „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”. Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie…

Dowiedz się więcej »

RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników

28 października_13:30 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
159zł(+VAT)

Termin: 09. września Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 159 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W ramach szkolenia Pracownik: Odbędzie dedykowane 1,5 godzinne szkolenie mające na celu uaktualnienie jego wiedzy o danych osobowych. Uzyska odpowiedzi na dręczące go pytania o RODO. Wyjaśni Swoje wątpliwości w zakresie RODO. Zrozumie potrzebę ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego zakładzie pracy. Forma szkolenia: interaktywna, on-line przewidująca czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości. Długość szkolenia: 1,5 -2 h 1. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej »

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych – wejście w życie 11.10.2021r. – obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy

29 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 29. października Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy 2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy 3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP 4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania. 5. Statut jako podstawa działania KZP a) jak prawidłowo opracować statut b) obligatoryjne elementy statutu c) statut PKZP…

Dowiedz się więcej »

Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych

29 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 29. października  Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych. Adresaci: pracownicy działów księgowości w jednostkach oświatowych Program: 1. Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp.…

Dowiedz się więcej »

Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji kultury

29 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 29. października 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Korzyści: Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych.…

Dowiedz się więcej »

RODO w jednostkach samorządu terytorialnego

29 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 29. października Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką Geneza i specyfika przetwarzania i ochrony danych osobowych w administracji publicznej Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych Dane osobowe – pojęcie i rodzaje Przetwarzanie danych Administrator, współadministratorzy Osoba uprawniona do przetwarzania danych Podmiot przetwarzający dane na zlecenie Inspektor ochrony danych Organ nadzorczy Zabezpieczenie danych i…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2021

Archiwum zakładowe 2021

3 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
270zł (+VAT)

Termin: 3. listopada  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 270 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia:  Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci szkolenia:  Osoby zajmujące się…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.