Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami w OPS

18 czerwca_09:00 - 15:00

339zł (+VAT)

Termin: 18. czerwca  Miejsce: online Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Opis szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przedmiot i cel szkolenia: szkolenie dotyczy konieczności zrealizowania obowiązku zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne i inne zobowiązane do tego podmioty. Szkolenie ma na celu szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zagadnienia dostępności oraz pokazania zasad, metod praktycznego wdrażania dostępności w obszarach: architektonicznych, komunikacyjno-informacyjnych oraz cyfrowych.

Grupa docelowa: przedstawiciela podmiotów publicznych i innych zobowiązanych lub chcących wdrożyć rozwiązania w obszarze zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

1. Podstawy prawne- ustawy o zapewnieniu dostępności i regulacje sektorowe.
2. Zakres podmiotowy regulacji – kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności.
3. Zakres przedmiotowy regulacji, czyli zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny poprzez uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienie i dostęp alternatywny.
4. Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa- omówienie zagadnień
5. Uniwersalne projektowanie- minimalne wymagania -kwestie praktyczne
6. Racjonalne usprawnienia- minimalne wymagania -kwestie praktyczne.
7. Alternatywny dostęp- wyjaśnienia i kwestie praktyczne.
8. Koordynator ds. dostępności:
– kto jest zobowiązany do wyznaczenia Koordynatora
– powołanie zespołu ds. dostępności,
– zarządzenia – przykłady,
– zadania koordynatora,
– jak opracować i wykonać plan zapewnienia dostępności- omówienie czynności na każdym etapie opracowania, realizacji i wdrażania Planu.
– monitorowanie zapewnienia dostępności- sposób realizacji-zagadnienia praktyczne
9. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej., cyfrowej- program zadania audytowego (przykład), pytania audytowe (przykład), sprawozdanie z audytu (omówienie), omówienie poszczególnych etapów audytu realizowanego w ramach zadania zapewniającego i zadania doradczego.
10. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
11. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.
12. Skarga na brak dostępności.
13. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego -prawo, absolwentka aplikacji administracyjnej, prawniczka specjalizująca się w procedurze administracyjnej, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, egzekucji administracyjnej, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danych osobowych, pracownik administracji samorządowej, specjalista ochrony danych osobowych w koncernie farmaceutycznym, współpracownik organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób atypowych, autorka licznych artykułów i książek z zakresu ochrony danych osobowych oraz egzekucji administracyjnej, czynny trener szkolący od 22 lat pracowników administracji i biznesu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 31. maja cena to jedyne 309 zł/os!!

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.