szkolenie online

Informacja o warunkach zatrudnienia na nowych zasadach – kiedy i kogo dotyczy, co będzie w niej zawarte- nowe obowiązki pracodawcy warsztat omówienie nowego wzoru.

ID szkolenia: 2699

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#nowe_zasady, #obowiązki_pracodawcy, #pracownik, #warsztaty, #warunki_zatrudnienia, #wzory
Opiekun szkolenia

Program szkolenia

1. Czym jest i co zawiera informacja o warunkach zatrudnienia – podsumowanie obecnych przepisów.
2. Zmiany Kodeksie pracy oraz nowe obowiązki informacyjne pracodawcy:
3. Kto otrzymana informacje o warunkach zatrudnienia na nowych zasadach?
4. Czy pracownik ma prawo zawnioskować o przygotowanie informacji o warunkach zatrudnienia wg nowych zasad- procedura?
5. Zmiana w umowie o pracę a obowiązek informacyjny?
6. W jakiej formie i terminie udzielić nowej informacji?
7. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia, czyli o czym pracodawca będzie zobowiązany poinformować pracownika? O:
✓ obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
✓ obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
✓ przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
✓ przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
✓ zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
✓ w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
✓ w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
✓ innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
✓ wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
✓ obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
✓ prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
✓ układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,
✓ w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
8. Przykładowy wzór nowej informacji o warunkach zatrudnienia.
9. Odpowiedzialność pracodawcy za niedostosowanie się do nowego obowiązku.
10. Pytania
11. Podsumowanie. Zakończenie

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

28 kwiecień 2023 08:00

Data do:

28 kwiecień 2023 10:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

299 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w pomocy społecznej

Zobacz więcej

Komisja rewizyjna organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – niezbędnik powyborczy nowych radnych.

Zobacz więcej

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia