szkolenie online

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

ID szkolenia: 2916

Tagi

#archiwizacja, #dokumentacja_projektów, #obieg_dokumentacji, #projekty_unijne, #UE, #wykaz akt
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 27.listopada cena szkolenia wynosi 329 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją projektów unijnych, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do: pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników komórek organizacyjnych prowadzących i zdających do archiwum dokumentację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program szkolenia

1. Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
• Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze
• Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej
• Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych

2. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
• pojęcie i rodzaje dokumentacji
• podział dokumentacji projektów unijnych
• ochrona prawna dokumentów, odpowiedzialność i obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową

3. System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji
• bezdziennikowy system kancelaryjny
• dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw
• pojęcie akt sprawy w przypadku dokumentacji projektowej
• rejestracja sprawy, znak sprawy
• teczka rzeczowa i jej stosowanie w specyfice dokumentacji projektowej

4. Rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie
• budowa JRWA i jego rozszerzenie o sprawy związane z dokumentacją unijną
• dobór symbolu klasyfikacyjnego
• zakładanie spisu spraw
• układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy

5. Procedury klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentacji projektowej
• kategorie archiwalne dokumentacji projektowej
• bieg okresów przechowywania dokumentacji projektowej i jego zawieszanie
• pierwszeństwo przepisów w zakresie kwalifikacji dokumentacji projektowej

6. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
• opisywanie teczek aktowych
• porządkowanie i przechowywanie akt
• przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego
• gromadzenie dokumentacji projektowej w archiwum zakładowym
• warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym
• przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
• zasady brakowania dokumentacji projektowej
• udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji

Prowadzący

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kilkoma jednostkami samorządowymi. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

11 grudzień 2023 09:00

Data do:

11 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne.

Zobacz więcej

Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe

Zobacz więcej

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia