szkolenie online

Epidemiologia zakażeń i procedury higieniczno-sanitarne w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp. z uwzględnieniem PROCEDUR ZAPOBIEGANIA POJAWIANIU SIĘ I NAMNAŻANIU BAKTERII LEGIONELLA W INSTALACJACH WODY CIEPŁEJ.

ID szkolenia: 2779

Region

Nie określono

Tagi

#choroby_zakaźne, #epidemiologia, #procedury, #zakażenia, #zakażenie
Opiekun szkolenia

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:

 • dyrektorów żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych,
 • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
 • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
 • pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • pracowników organów prowadzących przedszkola i żłobki (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),

Program szkolenia

1. Obowiązek utrzymania nieruchomości, w której przebywają dzieci, w należytym stanie sanitarno – higienicznym w celu zapobiegania przenoszeniu zakażeń i chorób zakaźnych – podstawy prawne, rekomendacje. Wymagania dla obiektów o charakterze otwartym (np. żłobek, przedszkole, szkoła) i zamkniętym (np. dom dziecka, bursa, internat, ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy itp.).

2. Ważne pojęcia w epidemiologii: epidemiologia, epidemiologia chorób zakaźnych, czynnik zakaźny, choroba zakaźna, choroba zaraźliwa, zakażenie, łańcuch epidemiologiczny, triada epidemiologiczna, rezerwuar, źródło zakażenia, nosiciel, epidemia, zapadalność, chorobowość, umieralność, śmiertelność i inne.

3. Mikrobiom małego dziecka i jego znaczenie.

4. Przepisy prawne odnoszące się do wymagań higieniczno-sanitarnych w placówkach typu żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła, ośrodek szkolno-wychowawczy, dom dziecka, bursa, internat, zakład poprawczy itp.
– Przepisy prawa budowlanego,
– Kodeks pracy i Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP,
– Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3,
– Prawo oświatowe,
– Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: obowiązek utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, wykaz zakażeń i chorób zakaźnych.

5. Dokumentacja wewnętrzna wspierająca profilaktykę zakażeń – Regulamin wewnętrzny/statut jako dokument określający zasady bezpieczeństwa zdrowotnego i wspierający profilaktykę zakażeń.

6. Profilaktyka zakażeń w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, bursach, internatach itp.
4.1. Rola środków ochrony osobistej i zasady ich stosowania.
4.2. Dobór odpowiednich środków do mycia i dezynfekcji, zasady i techniki mycia i dezynfekcji:
– dużych powierzchni,
– małych i trudno dostępnych powierzchni,
– twardych i zmywalnych powierzchni,
– powierzchni i sprzętów skażonych zanieczyszczeniami organicznymi,
4.3. Sprzątanie i czyszczenie pomieszczeń i powierzchni w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych.
4.4. Zasady postępowania z odpadami.
4.5. Zasady postępowania z odzieżą roboczą pracowników.
4.6. Zasady postępowania z bielizną pościelową dzieci i ich odzieżą.
4.7. Cele i zasady mycia i dezynfekcji rąk.
4.8. Profilaktyka zakażeń przenoszonych drogą pokarmową.
4.9. Profilaktyka

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać nie tylko prezentację ale również przykładowe procedury:
1. Mycia i dezynfekcji rąk.
2. Postępowania z odpadami.
3. Prania bielizny pościelowej dzieci, śliniaków i odzieży roboczej pracowników.
4. Postępowania z bielizną i odzieżą roboczą.
5. Higieny ciała dziecka.
6. Sprzątania i mycia.
7. Izolacji dziecka w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej.
8. Kontroli sprzętu pomiarowego.
9. Mycia i sterylizacji przedmiotów służących do karmienia małych dzieci.
10. Profilaktyki w zakresie zapobiegania pojawianiu się i namnażaniu bakterii Legionella w instalacjach wody ciepłej.

Prowadzący

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

02 październik 2023 08:00

Data do:

02 październik 2023 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

300 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego – jak się ustrzec ryzyka odpowiedzialności?

Zobacz więcej

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zobacz więcej

Rozliczanie Projektów Unijnych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia