szkolenie online

Epidemiologia zakażeń i procedury higieniczno-sanitarne w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp. z uwzględnieniem PROCEDUR ZAPOBIEGANIA POJAWIANIU SIĘ I NAMNAŻANIU BAKTERII LEGIONELLA W INSTALACJACH WODY CIEPŁEJ.

ID szkolenia: 2779

Region

Nie określono

Tagi

#choroby_zakaźne, #epidemiologia, #procedury, #zakażenia, #zakażenie
Opiekun szkolenia

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:

 • dyrektorów żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych,
 • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
 • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
 • pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • pracowników organów prowadzących przedszkola i żłobki (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),

Program szkolenia

1. Obowiązek utrzymania nieruchomości, w której przebywają dzieci, w należytym stanie sanitarno – higienicznym w celu zapobiegania przenoszeniu zakażeń i chorób zakaźnych
– podstawy prawne, rekomendacje. Wymagania dla obiektów o charakterze otwartym (np. żłobek, przedszkole, szkoła) i zamkniętym (np. dom dziecka, bursa, internat, ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy itp.).

2. Ważne pojęcia w epidemiologii: epidemiologia, epidemiologia chorób zakaźnych, czynnik zakaźny, choroba zakaźna, choroba zaraźliwa, zakażenie, łańcuch epidemiologiczny, triada epidemiologiczna, rezerwuar, źródło zakażenia, nosiciel, epidemia, zapadalność, chorobowość, umieralność, śmiertelność i inne.

3. Mikrobiom małego dziecka i jego znaczenie.

4. Przepisy prawne odnoszące się do wymagań higieniczno-sanitarnych w placówkach typu żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła, ośrodek szkolno-wychowawczy, dom dziecka, bursa, internat, zakład poprawczy itp.
– Przepisy prawa budowlanego,
– Kodeks pracy i Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP,
– Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3,
– Prawo oświatowe,
-Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: obowiązek utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, wykaz zakażeń
i chorób zakaźnych.

5. Dokumentacja wewnętrzna wspierająca profilaktykę zakażeń – Regulamin wewnętrzny/statut jako dokument określający zasady bezpieczeństwa zdrowotnego i wspierający profilaktykę zakażeń.

6. Profilaktyka zakażeń w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, bursach, internatach itp.
6.1. Rola środków ochrony osobistej i zasady ich stosowania.
6.2. Dobór odpowiednich środków do mycia i dezynfekcji, zasady i techniki mycia i dezynfekcji:
• dużych powierzchni,
• małych i trudno dostępnych powierzchni,
• twardych i zmywalnych powierzchni,
• powierzchni i sprzętów skażonych zanieczyszczeniami organicznymi,
6.3. Sprzątanie i czyszczenie pomieszczeń i powierzchni w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych.
6.4. Zasady postępowania z odpadami.
6.5. Zasady postępowania z odzieżą roboczą pracowników.
6.6. Zasady postępowania z bielizną pościelową dzieci i ich odzieżą.
6.7. Cele i zasady mycia i dezynfekcji rąk.
6.8. Profilaktyka zakażeń przenoszonych drogą pokarmową.
6.9. Profilaktyka

Prowadzący

Z wykształcenia mikrobiolog, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od wielu lat pracownik różnych zakładów leczniczych, auditor systemów zarządzania jakością, trener i konsultant w obszarach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

20 luty 2024 09:00

Data do:

20 luty 2024 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

320 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia