szkolenie online

E- Usługi Publiczne

ID szkolenia: 1169

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#dokumenty elektroniczne, #e-usługi, #kodeks postępowania administracyjnego, #komunikacja elektroniczna, #resedukacja, #szkolenie online, #usługi publiczne, rozwój
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 02. stycznia  cena za szkolenie to 299 zł / osobę!

Cel i korzyści

  • zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej z E-usługami ;
  •  zapoznanie się z podstawą prawną świata E-usług;
  •  poznanie reguł dotyczących komunikacji elektronicznej oraz postępowania z dokumentem elektronicznym w ramach E-usług.

Adresaci

• wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką,
• osoby obsługujące i wdrażające E-usługi w organizacjach.

Program szkolenia

I. e-usługi publiczne – podstawy prawne

1. Kodeks postępowania administracyjnego
2. Ordynacja podatkowa
3. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
4. Rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych i inne
5. Założenia i zasady rozporządzenia eIDAS oraz Ustawy o Usługach Zaufania i Identyfikacji Elektronicznej z dnia 5 września 2016

• Cele i założenia nowej regulacji europejskiej
• Zasady rozporządzenia eIDAS
• Zasada niedyskryminacji podpisów i pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz dokumentów elektronicznych
• Zasada równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym
• Zasada domniemania integralności danych i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi powiązana jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna
• Zasada domniemania dokładności daty i czasu oraz integralności danych, jakie wskazuje kwalifikowany znacznik czasu
• Zasada domniemania integralności danych, dokładności daty i czasu wskazanych przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego
• Zasada wzajemnego uznawania kwalifikowanych podpisów, kwalifikowanych pieczęci i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu
• Zasada certyfikacji kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów i pieczęci elektronicznych
• Zasada wzajemnego transgranicznego uznawania notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej
• Zasada dobrowolności notyfikacji systemów identyfikacji elektronicznej
• Zasada interoperacyjności systemów identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
• Zasada swobodnego obrotu usług zaufania na rynku wewnętrznym
• Zasada swobodnego kreowania usług zaufania na rynkach krajowych
• Zasada neutralności technologicznej i otwartego podejścia do innowacji
• Zasada międzynarodowego uznawania usług zaufania
• Zasada równego dostępu do usług zaufania
• Zasada bezpieczeństwa transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
• Zasada zaufania do poziomów bezpieczeństwa
• Zasada współpracy państw
• Zasada stosowania dobrych praktyk
• Zasada bezpieczeństwa i ciągłości transgranicznej opieki zdrowotnej
• Zasada zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych

6. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
7. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
8. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
9. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
10. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
11. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
12. Pojęcie e-usług i poziomy dojrzałości usług

13. EPUAP2 i SEKAP • ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
• Odbieranie dokumentów
• Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
• Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
• Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
• Wysyłanie dokumentów • Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”
• Wysyłanie testowe
• Mass mailing
• Przenoszenie dokumentów między skrytkami
• Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji
• Przekazywanie dokumentów wg właściwości
• Sporządzanie kopii roboczej
• Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
• Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)

II. Usługi zaufania: podpisy i pieczęcie elektroniczne
1. Pojęcie e-usług i dojrzałości usług
2. Podpisy elektroniczne
3. Podpis elektroniczny
4. Zaawansowany podpis elektroniczny
5. Kwalifikowany podpis elektroniczny
6. Skutki prawne podpisów elektronicznych
7. Pieczęcie elektroniczne
8. Pieczęć elektroniczna
9. Zaawansowana pieczęć elektroniczna
10. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
11. Skutki prawne pieczęci elektronicznych
12. Kwalifikowane certyfikaty podpisów i pieczęci elektronicznych
13. Walidacja podpisów elektronicznych
14. Kwalifikowana usługa walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych
15. Kwalifikowana usługa konserwacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych
16. Elektroniczne znaczniki czasu
17. Elektroniczny znacznik czasu
18. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu
19. Skutki prawne
20. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
21. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
22. Skutek prawny usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
23. Uwierzytelnianie witryn internetowych
24. Dokumenty elektroniczne
25. Skutki prawne dokumentów elektronicznych
26. Podpisy i pieczęcie elektroniczne w usługach publicznych
27. Nadzór nad dostawcami usług zaufania
28. Organy nadzoru
29. Obowiązki organu nadzoru w ramach działań wspólnotowych
30. Obowiązki organu nadzoru w ramach działań krajowych

III. Zasady komunikacji elektronicznej
1. Postępowanie administracyjne
2. Postępowanie podatkowe
3. Postępowanie w sprawach o charakterze cywilnoprawnym

IV. Postępowanie z dokumentami elektronicznymi
1. Pojęcie e-dokumenty
2. Sporządzanie i doręczanie dokumentów elektronicznych
3. Ochrona informacji, zabezpieczenia
4. e-doręczenia: przez podmiot/do podmiotu, UPO, fikcja doręczeń, weryfikacja podpisu elektronicznego,

Prowadzący

Czynny Koordynator ds. dostępności i audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradca merytoryczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych os. (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych os., zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych os., opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych os., obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

16 styczeń 2023 09:00

Data do:

16 styczeń 2023 13:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

330 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników

Zobacz więcej

Zmiany w pomocy PFRON na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w 2024 r. orzecznictwo o niepełnosprawności, dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia

Zobacz więcej

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – rozliczanie po zmianach(w kazusach)

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia