Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Doręczenia elektroniczne. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym

10 grudnia 2021_10:00 - 15:00

329zł

Termin: 10. grudnia Miejsce: ONLINE Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
 Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Grupa docelowa:
• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką.

W ramach szkolenia przestawione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

1. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym.
2. Realizacja e-doręczeń zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych.
3. Porównanie systemów doręczeń aktualnie stosowanych i systemu wprowadzanego ustawą o doręczeniach elektronicznych.
4. Określenie terminów obowiązywania e-doręczeń dla poszczególnych grup podmiotów.
5. Nowe pojęcia i byty wprowadzane ustawą o doręczeniach elektronicznych.
6. Struktura systemu e-doręczeń i elementy tej struktury.
7. Operatorzy realizujący usługi e-doręczeń (usługa kwalifikowana, publiczna, hybrydowa).
8. Odbiorcy usługi doręczenia elektronicznego – ich zobowiązania i sposób realizacji zobowiązania.
9. Pracownicy podmiotów odpowiedzialni za funkcjonowanie skrzynek e-doręczeń.
10. Omówienie różnych przypadków organizacji systemu e-doręczeń i uwarunkowania prawne.

Każdy punkt zostanie stosownie rozwinięty z możliwością zadawania pytań przez uczestników szkolenia.

KAJETAN WOJSYK – Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W czasie 45 lat był kolejno pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Aktualnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Równolegle – od roku 1994 pracownik podmiotów administracji publicznej. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award).
Były wieloletni wicedyrektor i ekspert ds. jakości danych w Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) w Warszawie.
Pracował między innymi w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpracuje z Centrum Edukacji Samorządowej oraz z Centrum Promocji Informatyki. Był doradcą Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych.
Członek zarządów Naukowego Centrum Prawno – Informatycznego, Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Stowarzyszeń „Geodeci dla RP”, Archiwizjoner, „Miasta w Internecie”, SilGIS, Rady Naukowej SIP Lex oraz Rady Forum Teleinformatyki.
Autor wielu artykułów, współautor komentarzy do ustaw, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych, dostępu do informacji publicznej, jakości danych w systemach teleinformatycznych. Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i jej laureat w 2005 roku. Uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki, Brązową Odznaką PTI, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

PRZY ZGŁOSZENIU DO 24 LISTOPADA CENA 299 ZŁ / OSOBĘ

                                                      SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.