Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę / umowy cywilnoprawne / ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania – 2021/2022 rok

28 marca_09:00 - 14:00

419zł

Termin: 28 marca Cena: 419 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaci Metodyka szkolenia Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę ora zasiłków ZUS   w trakcie  trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy,. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRTZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURUTĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁĄDOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

1. Zasady potrąceń z wynagrodzeń – podstawowe zasady
2. Obowiązki pracodawcy związanych z potrąceniami alimentacyjnymi i niealimentacyjnymi
3. Współpraca pracodawcy z Komornikiem
4. Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
5. Potrącenia z „parabanków”
6. Ochrona wynagrodzenia
7. Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę.
8. SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
9. Potrącenia za zgodą pracownika
• Obowiązek pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia,
Rodzaje potrąceń dobrowolnych:
potrącenia na rzecz pracodawcy,
• potrącenia na rzecz osób trzecich,

10. Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Kary pieniężne nałożone na pracownika
• Zaliczki pieniężne
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS

11. Potrącenia Alimentacyjne
• Potrącenia alimentacyjne – komornice
• Potrącenie alimentacyjne – tytuł egzekucyjny z nadaną klauzula natychmiastowej wykonalności.
• Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw”13”
• Potrącenia z nadwyżki bilansowej i udziału w zyskach
• Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych
• Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy

12. Potrącanie z zasiłków ZUS
• Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych zasiłków ZUS
• Potrącenia z zasiłków ZUS za zgodą pracownika.
• Sposoby potrącania z zasiłków ZUS
• Samodzielne naliczanie potrącenia z zasiłków ZUS
• Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych
• Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy

13. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
• Granice potrąceń
• Oświadczenie składane przez zleceniobiorcę
• Umowa zlecenie i etat

14. Zbieg tytułów
• Obowiązki pracodawcy przy ustaleniu zbiegu tytułów
• Jak ustalić zbieg tytułów

15. Nałożenie kary dla pracownika działu płac ,za nie potrącenie wierzytelności z wynagrodzenia pracownika- tryb odwołania
16. JAK POPRAWNIE WYLICZYĆ POTRĄCENIE – Przykłady zastosowania w praktyce
17. Kilka wypłat w jednym miesiącu – zasada dokonywania potrąceń
18. Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
19. Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
20. Potrącenie alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
21. Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
• SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
22. Potracenie z (ostatniego) wynagrodzenia oraz odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika;
23. Potrącenie za wadliwie wykonaną pracę.
24. Wypłata zawyżonego wynagrodzenia a potrącenie?
25. Zgody balankietowe – in blanco?
26. Panel dyskusyjny

Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.
Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków.
Przez okres ostatnich 5 lat wykładowca przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 15 tyś. osób.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 PRZY ZGŁOSZENIU DO 1 MARCA CENA ZA SZKOLENIE TO 389 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.