szkolenie online

Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych

ID szkolenia: 1768

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#archiwa, #archiwizacja, #białystok, #instrukcja, #instrukcjakancelaryjna, #online, #placówka oświatowa, #RES, #resedukacja, #szkolenie, dyrektor, kancelaria, kurs, rozwój, szkoła, warsztaty
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Cel i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z:
✅ obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności;
✅ rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu;
✅ prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt;
✅ wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy;
✅ przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych;
✅ inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
✅ konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów;
✅ przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

Adresaci

✅dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
✅obecnych archiwistów zakładowych;
✅osób, które dopiero przejmą prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt;
✅pracowników sekretariatów, kancelarii i bibliotek szkolnych;
✅nauczycieli zobligowanych do zarchiwizowania dokumentów;
✅pracowników zobowiązanych do stworzenia procedur obiegu dokumentów w szkole/placówce oświatowej;
✅wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
✅ archiwizacją dokumentacji przekazanej do archiwum.składnicy w stanie nieuporządkowanym;
✅ postępowaniem z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu;
✅ prowadzeniem sprawozdawczości.

Program szkolenia

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole i placówce oświatowej
1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
3. Państwowa sieć archiwalna
4. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
5. Obowiązki szkoły i placówki oświatowej wytwarzającej i nie wytwarzającej materiałów archiwalnych
6. Formy ochrony prawnej
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
3. Okresy przechowywania dokumentacji w szkole i placówce oświatowej
IV. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej
1. Tradycyjny obieg dokumentacji
2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
3. Systemy kancelaryjne – jakie obowiązki ma szkoła i placówka oświatowa?
4. Instrukcja kancelaryjna – jaki system wybrać?
5. Jednolity rzeczowy wykaz akt w szkole i placówce oświatowej
V. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
1. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
a) Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
b) Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego – kogo dotyczy?
c) Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
d) Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
e) Wyposażenie archiwum zakładowego
f) Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
g) Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
h) Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
i) Udostępnianie dokumentacji
j) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
k) Konserwacja akt
l) Przekazywane akt do archiwum państwowego
m) kontrola archiwum zakładowego
2. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
3. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac
4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

Prowadzący

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej,porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. Współpracowała m.in. z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, PAN, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno -archiwalnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

06 luty 2023 09:00

Data do:

06 luty 2023 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

325 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa, zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Zobacz więcej

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

Zobacz więcej

Nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia