szkolenie online

Archiwizacja dokumentacji w sądzie

ID szkolenia: 2915

Kategorie

Archiwistyka

Region

Nie określono

Tagi

#akta, #archiwizacja, #archiwum_zakładowe, #dokumentacja, #sąd
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 02. lutego cena za szkolenie wynosi 329 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentami, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania, a także prowadzenia archiwum zakładowego w sądzie.

Adresaci

• pracowników sekretariatów sądowych, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się dokumentacją lub jej archiwizacją,
• kierowników sekretariatów sądowych
• archiwistów zakładowych w sądach

Program szkolenia

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Sądzie
1) Przepisy ogólnoarchiwalne
2) Przepisy dotyczące zasad obowiązujących w sądownictwie

II. Rodzaje dokumentacji w Sądach
1) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w Sądzie
2) Dokumentacja z zakresu administracji i nadzoru
3) Akta spraw sądowych

III. Postępowanie z dokumentami z zakresu administracji i nadzoru
1) Instrukcja kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
2) Rejestracja sprawy i jej znak, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw
3) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
4) Przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b) opisanie jednostek archiwalnych
c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji

IV. Postępowanie z aktami spraw sądowych
1) Zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt spraw sądowych
2) Przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego
3) Reguły określania i wyliczania okresów przechowywania akt
4) Postępowanie z dokumentacją pomocniczą dla spraw sądowych – papierową i elektroniczną
5) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego
1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
3) Przekwalifikowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
4) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
5) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
6) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
7) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji Sądu lub jego komórek organizacyjnych

VII. Dyskusja

Prowadzący

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kilkoma jednostkami samorządowymi. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

21 luty 2024 09:00

Data do:

21 luty 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

Zobacz więcej

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Zasady e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia