3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

ID szkolenia: 1049

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#3dniowy kurs, #archiwizacja, #Istopień, #kancelaryjno-archiwalny I stopnia, #organizacja pracy kancelaryjnej, #res edukacja, #szkolenie online, archiwum, dokumenty
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 09-11 sierpień  Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT)


Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

– Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną

– przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji

– Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

– dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Adresaci

Adresaci szkolenia:

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Program szkolenia

DZIEŃ 1
I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
3. Narodowy zasób archiwalny
4. Państwowy zasób archiwalny
5. Niepaństwowy zasób archiwalny
6. Państwowa sieć archiwalna
7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
8. Formy ochrony prawnej
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
4. Dokumentacja jawna i niejawna
5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
IV. Organizacja pracy kancelaryjnej
1. Tradycyjny obieg dokumentacji
2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
3. Systemy kancelaryjne
4. Instrukcja kancelaryjna
5. Jednolity rzeczowy wykaz akt
DZIEŃ 2
V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
5. Wyposażenie archiwum zakładowego
6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
9. Udostępnianie dokumentacji
10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
11. Konserwacja akt
12. Przekazywane akt do archiwum państwowego
VI. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
VII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej
1. Terminologia archiwizowania
2. Studia wstępne
3. Rozpoznanie przynależności zespołowej
4. Segregacja dokumentacji
5. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
6. Weryfikacja kategorii archiwalnych
7. Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
8. Archiwizowanie materiałów archiwalnych
9. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
10. Opisywanie teczek
11. Inwentaryzacja
12. Sygnowanie dokumentacji
13. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego
DZIEŃ 3
VIII. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
IX. Usługi archiwalne
X. Zajęcia praktyczne
1. Zapoznanie się ze:
 spisem spraw;
 spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej
 wykazem spisów zdawczo- odbiorczych
 spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego
 kartą udostępnienia akt
 spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
 protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej
 karta zastępczą akt
2. Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
3. Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

XI. EGZAMIN

Prowadzący

Dyplomowany
Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PNBU „BT” Teresa
Buzińska , Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 5 462 h
dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 7 189 przeszkolonych uczestników z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego , administracyjnego , ochrony danych osobowych , informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem
elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych .Udokumentowane przeprowadzenie ponad 6 00 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, U rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Komenda Główna , Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmeria Wojskowa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal , ArchiDoc S.A , Sąd Okręgow y w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland , Wojewódzki Urz ąd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki . Współpracuje m.in. z Fundacj ą Rozwoju Demokracji Lokalnej : Ośrodki w Warszawie, Łodzi, Lublinie,
Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze Opolu i Białymstoku , ADEPT S.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, PNBU „BT” Teresa Buzińska , COGNITIO S.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 19 lipca  cena szkolenia to 699 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

Szczegóły i rejestracja

Data od:

09 sierpień 2021 09:00

Data do:

11 sierpień 2021 15:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

729 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Cyfryzacja procesów geodezyjno-budowlanych

Zobacz więcej

Prowadzenie dokumentacji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Zobacz więcej

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia