Zamów

Szkolenia RES EDUKACJA - dostosowane do Twoich potrzeb!

Szkolenia na zamówienie są to szkolenia organizowane dla Uczestników z jednej instytucji. RES Edukacja s.c. dokłada wszelkich starań, aby program szkolenia dostosowany był do potrzeb i wymagań Zamawiającego. Usługa może być wykonywana zarówno w siedzibie Klienta , jak i w odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej. Realizujemy również szkolenia wyjazdowe łączące zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji z aktywnym wypoczynkiem. Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski, ale wychodząc na przeciw coraz większym oczekiwaniom Klientów jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie w każdym miejscu na Ziemi.

SZKOLENIA DLA BIZNESU

„KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO ” – warsztat
(rozwiń)

Adresatami szkolenia są :
Kadra managerska, szczególnie zarządzająca zespołem sprzedawców. Liderzy zespołów sprzedażowych zbudowanych z osób o różnym doświadczeniu. Ci, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej ( komunikaty perswazyjne, informacja zwrotna, asertywna pochwała), nauczyć się skuteczniej motywować zespół, osiągać większe efekty przez właściwie wyznaczanie celów i budowanie meta-planów oraz stosowanie technik wizualizacji.
Zakres szkolenia:
1.Efektywnie pracujący zespół- jako siła w firmie.
a/ co to jest zespół a co to grupa zadaniowa– definiowanie pojęć
b/ team building- zasady, formy, struktury
c/ Skuteczna i efektywna komunikacja w zespole
d/ Efekt synergii czyli kiedy 2+2 = 5
e/ Trzy elementy składające się na efektywną współpracę: zaufanie – komunikacja – cel
f/ fazy rozwoju pracownika i zespołu.
2.Rola lidera/ kierownika w efektywnym budowaniu zespołu i zarządzaniu zespołem/ projektem.
a/Istota przywództwa – funkcje zarządzania, umiejętności kierownicze i komunikacyjne, role menedżera i zakres jego kompetencji
b/ 4 style kierowania – wyznaczanie i delegowanie zadań
c/ jak wolałbym by szef się ze mną komunikował?
d/ Schemat wg Diltsa jako narzędzie określające role w zespole.
3. Konflikty w zespole- geneza i rodzaje konfliktów
4. Jak uniknąć powstawania sytuacji konfliktowych – diagnoza na przykładach.
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole

Korzyści:
Zbudowanie świadomości kluczowych czynników (postaw i zachowań), które wpływają na efektywność zespołu. Zbudowanie/ wzmocnienie wzajemnego zrozumienia w zespole – różnych sposobów działania, komunikacji, rozwiązywania problemów. Doświadczenie synergii zespołu – gdy razem możemy więcej niż każdy z osobna. Umiejętność zapobiegania powstawaniu konfliktów i rozwiązywania konfliktów już powstałych.

„BUDOWANIE EFEKYWNEGO ZESPOŁU ” – warsztat
(rozwiń)

Adresatami szkolenia są :
Kadra managerska, która buduje zespoły, nadzoruje pracę w zespołach i / lub realizuje projekty, tworząc nowe struktury na czas realizacji zadań. Ci, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, nauczyć się zapobiegać sytuacjom konfliktowym lub skutecznie rozwiązywać powstały już konflikt. Szkolenie szczególnie polecane jest dla osób, które zarządzają zespołem lub chwilowo pełnią funkcję lidera a chciałby zwiększyć efektywność swoich pracowników i wzmocnić wzajemne relacje interpersonalne.
Zakres szkolenia:
1.Efektywnie pracujący zespół- jako siła w firmie.
a/ co to jest zespół a co to grupa zadaniowa– definiowanie pojęć
b/ team building- zasady, formy, struktury
c/ Skuteczna i efektywna komunikacja w zespole
d/ Efekt synergii czyli kiedy 2+2 = 5
e/ Trzy elementy składające się na efektywną współpracę: zaufanie – komunikacja – cel
f/ fazy rozwoju pracownika i zespołu.
2.Rola lidera/ kierownika w efektywnym budowaniu zespołu i zarządzaniu zespołem/ projektem.
a/Istota przywództwa – funkcje zarządzania, umiejętności kierownicze i komunikacyjne, role menedżera i zakres jego kompetencji
b/ 4 style kierowania – wyznaczanie i delegowanie zadań
c/ jak wolałbym by szef się ze mną komunikował?
d/ Schemat wg Diltsa jako narzędzie określające role w zespole.
3. Konflikty w zespole- geneza i rodzaje konfliktów
4. Jak uniknąć powstawania sytuacji konfliktowych – diagnoza na przykładach.
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole
Korzyści:
Zbudowanie świadomości kluczowych czynników (postaw i zachowań), które wpływają na efektywność zespołu. Zbudowanie/ wzmocnienie wzajemnego zrozumienia w zespole – różnych sposobów działania, komunikacji, rozwiązywania problemów. Doświadczenie synergii zespołu – gdy razem możemy więcej niż każdy z osobna. Umiejętność zapobiegania powstawaniu konfliktów i rozwiazywania konfliktów już powstałych.

„KOMUNIKACJA W ZESPOLE Z ELEMENTAMI PRACY Z KLIETEM TRUDNYM” – warsztat
(rozwiń)

Adresatami szkolenia są :
Pracownicy firm, instytucji i administracji publicznej, którzy pracują w zespołach i / lub na co dzień zajmują się obsługą klienta, chcący poprawić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej. Szkolenie szczególnie polecane jest dla osób, które cenią sobie dobrą atmosferę w zespole, chcą unikać powstawania konfliktów i bezpośrednio narażone są na stres związany z obsługą klientów, oraz tym, którzy komunikują się rutynowo i poszukują nowych rozwiązań.

Zakres szkolenia:
1.Cechy efektywnego zespołu, diagnoza słabych i mocnych stron zespołu; co możemy ulepszyć, dynamika zespołu.
2.Role w zespole a sposób komunikacji.
3. Komunikacja jako podstawa działania zespołu
4.Bariery w komunikacji zespołu i ich eliminowanie
5. Jak unikać napięć i nieporozumień- w zespole i z klientem trudnym.
6.Typy osobowości a języki komunikowania się.
7. Narzędzia właściwiej komunikacji-parafazowanie, precyzowanie, informacja zwrotna.
8. Asertywne techniki rozwiazywania konfliktu w obsłudze trudnego klienta( elementy mediacji i negocjacji).
9. Język ciała, czyli komunikacja niewerbalna- znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy zespołowej i pracy z klientem trudnym
Korzyści:
Prezentowane szkolenie pomoże uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, docierając do poziomu wspólnych interesów. Uczestnicy otrzymają praktyczne techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych oraz metody radzenia sobie z własnymi emocjami. Poznają swój potencjał i nauczą się sprawniej go wykorzystywać aby usprawnić swoje relacje interpersonalne w pracy.

„WIZERUNEK NOWOCZESNEGO MANAGERA CZYLI ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I WORK LIFE BALANCE JAKO UMIEJĘTNOŚĆ DOSKONALĄCA KOMPETENCJE ZAWODOWE ” – warsztat
(rozwiń)

Efekty szkolenia:
Warsztat pozwala odpowiedzieć uczestnikom na pytanie „ Co manager powinien umieć w obszarze kompetencji społecznych?”. Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia by efektywniej zarządzać swoimi emocjami, redukować stres i zarządzać sobą w czasie. Ponadto uczestnicy poznają metody skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych zarówno z całym zespołem jak i poszczególnymi podwładnymi. Dzięki możliwości zastosowania techniki well-being oraz technik aktywnego słuchania uczestnicy osiągną lepsze rezultaty w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów zespołu oraz zbudują pozytywną atmosferę w pracy.
Program:
1. Co składa się na wizerunek nowoczesnego managera?
a/ kluczowe umiejętności lidera, kierownika, managera
b/ konsekwencje braku umiejętności zarządzania sobą
c/ dlaczego tak trudno wprowadzić zmianę?
d/ pętla nawyku- nawyki managera a nawyki zespołu
e/monitoring zmian nawyków- schemat
2. Zarządzanie emocjami- czyli stop agresji w pracy.
a/ termometr złości jako narzędzie pozwalające na kontrolę skali emocji
b/ tabela reakcji na poszczególne poziomy emocjonalne
c/ strategie pracy z ciałem w sytuacjach konfliktowych
d/ rola „kotwicy” w kontroli eskalacji negatywnych emocji
e/ frustracja jako skutek niewłaściwie wyrażanych emocji
f/ jak wprowadzić „well-being” w życie osobiste i zawodowe?- praca indywidualna z obszarami życia zawodowego i osobistego
3. Presja czasu- jak sobie z nią radzić?
a/ matryca Eisenhowera- praktyczne narzędzie zwiększające efektywność wykonywania zadań (warsztat)
b/ syndrom „deadline”- przyczyna, skutki, ilość zadań w tym trybie
c/zjawisko prokrastynacji- czy każdy tak ma?
d/zasada Pareto w teorii i praktyce
4. Stres jako element życia– pozytywne i negatywne następstwa jego występowania
a/ definicja stresu i jego rodzaje
b/ objawy stresu –psychiczne, fizyczne, emocjonalne
c/ stres długotrwały a kryzys
d/ efektywne metody neutralizacji stresu
e/ nieumiejętność odpoczywania jako źródło zachwiania work-life-balance
5. Efektywne zarządzanie zespołem czyli:
a/ budowanie autorytetu jako proces ciągły ( elementy składowe)
b/ wartości w środowisku pracy- warsztat grupowy
c/ testy diagnozujące rodzaj aktywnego słuchania i sposób udzielania informacji zwrotnej
d/ jak osiągnąć work-life balance?- metoda 4 kroków
e/ diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zespołu metodą Action Learning– warsztat grupowy.
Opracowała : Barbara Gańcza

AKTUALNA OFERTA

Szkolenia dla nauczycieli (rozwiń)

 1. Nauczanie oparte na potencjale wchodzącego do klasy.

Cel: poznanie metod pracy z uczniem oparte na jego indywidualnych zainteresowaniach, pasjach i cechach osobowości.

Opis szkolenia:

Szkolenie + warsztat dla nauczycieli, na którym poznają i wypracują:

– metody pracy oparte na jego naturalnym potencjale i metody jego rozwijania,

– sposoby motywowania ucznia do pracy od pierwszej minuty lekcji do ostatniej, oraz do samodzielnej pracy w domu w naturalny sposób oparty na wiedzy o tym jak pracuje mózg ucznia.

Czas szkolenia: 180-240 min

 

 1. Neurony na start!

Cel: poznanie sposobu w jaki działa mózg ucznia od lat 3 do dorosłości, aby dostosować i zoptymalizować, a także w naturalny sposób zmotywować ucznia do pracy.

Opis szkolenia:

Szkolenie + warsztat dla nauczycieli, na którym poznają:

– najnowsze odkrycia neurobiologii i ich praktyczne wykorzystanie w  nauczaniu,

– sposoby motywowania uczniów oparte o wiedzę neurobiologii w służbie edukacji,

– przyczyny, dla których „tradycyjne” metody nauczania, takie jak wkuwanie, nie działają,

– jak stworzyć lekcję przyjazną uczniowi i jego mózgowi, tak, by chciał wracać na wasze lekcje.

Czas szkolenia: 180-240 min

 

 1. Szkoła bez zadań domowych – czy to możliwe?

Cel: poznanie badań dotyczących zadań domowych i wypracowanie metod na „zadawanie z sensem”

Szkolenie + warsztat dla nauczycieli, na którym poznają:

– badania o skali ogólnoświatowej, które opisują skuteczność zadawania zadań domowych,

– metody alternatywne do tradycyjnych, które niosą zaangażowanie ucznia w proces uczenia się jako naturalny efekt uboczny.

Czas szkolenia: 180-240 min

 

 1. Narzędzia trenera i coacha w służbie nauczyciela

Cel: poznanie narzędzi stosowanych przez coachów i trenerów biznesu, aby wzbogacić swój warsztat nauczycielski

Szkolenie + warsztat dla nauczycieli, na którym poznają:

– zasady rządzące procesem wprowadzania zmiany wg coachingu jako znakomite narzędzie do pracy wychowawczej,

– jak pracować narzędziami ze świata biznesu, aby uczeń rozwijał skrzydła na Waszej lekcji.

Czas szkolenia: 180-240 min

 

 1. Myślenie wizualne dla nauczycieli i edukatorów

Cel: poznanie technik myślenia wizualnego i rysunku dla każdego w celu sporządzania własnych materiałów dydaktycznych, uczenia uczniów jak wykonywać notatki wizualne i syntetyzować skutecznie wiedzę

Szkolenie + warsztat dla nauczycieli, na którym:

– poznają podstawowy alfabet rysunkowy, czyli narzędzia dzięki którym każdy będzie potrafił narysować wszystko,

– będą potrafili narysować emocje, postaci, dekoracje, notatki, wizualizację procesów, zmian i mnóstwo innych materiałów wizualnych do własnej pracy.

Czas szkolenia: 240-360 min

 

 1. Oceniać czy doceniać? Bo człowiek to nie cyferka. 

Cel: poznanie obecnie panujących w szkole i wypracowanie alternatywnych metod doceniania pracy ucznia względem tradycyjnego systemu oceniania, tak by zagwarantować uczniom prawo do rozwoju.

Szkolenie + warsztat dla nauczycieli, na którym:

– poznają panujące na świecie trendy w ocenianiu,

– poznają neurobiologiczne oraz psychologiczne aspekty stresu związanego z tradycyjnym ocenianiem i presją na wyniki,

– wypracują system własny doceniania pracy ucznia oparty na psychologii sukcesu.

Czas szkolenia: 180-240 min

 

 1. Słuchać, aby usłyszeć, czyli jak prowadzić rozmowę z uczniem, by zbudować przestrzeń pełną szacunku i zrozumienia. 

Cel: poznanie teorii aktywnego słuchania i komunikacji opartej na zasadzie „ja ok i ty ok”, w celu zbudowania w klasie i zespole atmosfery otwartej komunikacji, tolerancji, akceptacji i szacunku.

Szkolenie + warsztat dla nauczycieli, na którym:

– poznają dynamikę grupy i zarządzania grupą,

– poznają sposoby wypowiadania się i słuchania,

– poznają swój indywidualny styl komunikacji,

– wypracują swój styl pracy z komunikatem werbalnym i niewerbalnym,

– wypracują system komunikacji z uczniem w trudnych sytuacjach szkolnych.

Czas szkolenia: 180-240 min

 

Prowadzący:

Hanna Wąż – nauczyciel z 20-letnim stażem dydaktycznym i wychowawczym, trener biznesu, trener kompetencji edukacyjnych, coach rozwoju osobistego, trener mówienia, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista promocji w social media, DOS (Director of Studies) w szkole językowej. Koordynator ogólnopolskiego programu „Dobra i Mądra Szkoła”, prelegent na konferencjach ogólnopolskich na temat edukacji. Autorka programu Akademii Trenera Kompetencji Edukacyjnych. Miłośniczka myślenia wizualnego i sztuki w każdym rozumieniu tego słowa.

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro(...)(rozwiń)

TEMAT: Zamówienia publiczne do 30 tys. euro, uproszczone zasady w postępowaniach na usługi społeczne oraz udzielania zamówień w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 r.


Cel szkolenia – szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro, w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE, tak aby zapewnić kwalifikowalność poniesionych wydatków dla projektów realizowanych ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. Ponadto szkolenie ma zapoznać uczestników z zasadami wydatkowania środków do 30 tys. euro oraz nowymi procedurami dla usług społecznych.

Korzyści ze szkolenia – zdobycie wiedzy i umiejętności oraz sposobów praktycznego zastosowania przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych do 30 tys. Euro
w tym zamówieniami współfinasowanymi ze środków unijnych w projektach współfinansowanych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Wymierną korzyścią będzie również poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzanych kontroli realizacji projektu oraz nałożonych korekt finansowych.

Adresaci – Szkolenie proponowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów prywatnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w jednostkach, w tym także zakupów finansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Program merytoryczny został przygotowany w taki sposób, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji zakupów i wdrażania projektów, jak również pracownicy, którzy nie realizowali projektów unijnych.

Ochrona danych osobowych dla Oświaty(rozwiń)

TEMAT: Ochrona danych osobowych dla Oświaty


Cel szkolenia:  Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy związanej z ochroną danych osobowych w Placówkach oświatowych, poznanie praktycznych wskazówek pomagających uniknąć błędów w przetwarzaniu danych osobowych oraz zwiększenie świadomości dotyczącej praw i obowiązków wynikających z RODO.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w szkołach, chcących poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych.

SKARGI,WNIOSKI,PETYCJE(rozwiń)

TEMAT: SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE – ich prawidłowe kwalifikowanie i rozpatrywanie przez organy administracji publicznej – szkolenie uwzględnia zmiany obowiązujące od 2018 r., wprowadzone nowelizacją ustaw samorządowych.


Cel szkolenia: Podstawowym celem tego szkolenia jest wyjaśnienie istoty postępowania skargowo – wnioskowego oraz postępowania w sprawach dotyczących petycji, podstaw ich stosowania, relacji tych postępowań do postępowań uregulowanych w pozostałych działach K.p.a., szczegółowe objaśnienie trybu postępowania, dotyczącego rozpatrywania skarg i wniosków, trybu postępowania z petycjami oraz przybliżenie instytucji ogólnego postępowania administracyjnego, które znajdują zastosowanie w sprawach skarg i wniosków. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione szczegółowe różnice pomiędzy skargą rozpatrywaną w trybie działu VIII KPA, a skargą w trybie toczącego się postępowania administracyjnego.

Adresaci szkolenia:

1) pracowników koordynujących w urzędach postępowania ze skargami, wnioskami, petycjami, sprawujących nadzór i kontrolę nad prawidłowym prowadzeniem postępowań skargowo – wnioskowych, postępowań w sprawach z petycji, nadzorujących prawidłowość prowadzenia Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji
2) pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy właściwych do rozpatrywania skarg, wniosków, petycji (szczególnie badających zasadność skarg należących do właściwości organu),
3) pracowników obsługujących organy stanowiące i kontrolne j.s.t,
4) a także radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji, a od 2018 r. – komisji skarg, wniosków i petycji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

– materiał opisowy – tekstowy – przepisy k.p.a. wraz z komentarzami (które wykorzystają po zakończeniu szkolenia stosując rozwiązania prawne przy prowadzeniu postępowań skargowo – wnioskowych oraz w sprawach z petycji);
– przykładowe wzory pism, klauzul informacyjnych do stosowania w instytucjach postępowania skargowego, wnioskowego oraz w sprawach załatwianych petycji.
– prezentację multimedialną, po jej omówieniu i zakończeniu szkolenia.

W zależności od potrzeb materiały tekstowe zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej, po zakończeniu szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018 w podmiotach pomocy społecznej (rozwiń)

TEMAT: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018 w podmiotach pomocy społecznej


Cel szkolenia:

Zapoznać uczestników z przepisami rozporządzenia ogólnego oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
Nauczyć przygotowania i przeprowadzenia czynności przetwarzania dotyczącego pomocy społecznej zgodnie z wymogami rozporządzenia.
Nauczyć przygotować rejestr czynności zgodnie z art.30 RODO w zakresie czynności kadrowych.
Nauczyć przygotowania klauzuli informacyjnej.
Przedstawić wzorcową dokumentację ochrony danych osobowych.

W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ:

jakie nas czekają zmiany należy przeprowadzić w zakresie ochrony danych po wejściu rozporządzenia ogólnego w pomocy społecznej,
jak przygotować rejestr czynności przetwarzania,
w jakich przepadkach prosić o zgodę mieszkańca i opiekuna prawnego,
jak po maju 2018 praktycznie realizować przepisy ochrony danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej,
jakie znaczenie w organizacji ma polityka ochrony danych,
jak wykonać przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych w zakresie monitoringu pracowników.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów kadr oraz innych osób odpowiedzialnych za dane osobowe w podmiotach pomocy społecznej.

Instrukcja kancelaryjna w nowoczesnym urzędzie – obieg papierowy i elektroniczny (rozwiń)

TEMAT: Instrukcja kancelaryjna w nowoczesnym urzędzie – obieg papierowy i elektroniczny


JAK ZARZĄDZAĆ DOKUMENTEM W ORGANIZACJI
Cele szkolenia:
 Zrozumienie potrzeby właściwego konfekcjonowania dokumentu,
 Zrozumienie obiegu dokumentów,
 Nabycie umiejętności tworzenia instrukcji kancelaryjnej
 Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się instrukcja kancelaryjna i instrukcja archiwalną
 Obsługa profesjonalnego pełnomocnika,
 Dokument i podpis elektroniczny

Program szkolenia:
1.Z czego wynika obowiązek posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej – o przepisach prawa dotyczących Instrukcji kancelaryjnej.
2.Dlaczego należy wprowadzić Instrukcję Kancelaryjną
a.przepisy ogólne,
b.regulacje dla podmiotów stosujących tradycyjne rozwiązania oparte o akta spraw w postaci papierowej (w tzw. systemie tradycyjnym),
c.regulacje właściwe dla podmiotów stosujących system elektronicznego zarządzania dokumentacją (w tzw. systemie EZD) – w końcu XXI wiek
3.Metryczka – sprawne opisanie sprawy
4.Właściwe stosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
a.budowanie, stosowanie, rozszerzanie klasyfikacja archiwalna.
b.klasyfikacja dokumentów w organizacji,
5.Zasady odpowiedzialności lidera organizacji za całość wytwarzanej dokumentacji (w wersjach
pisemnych i elektronicznych). Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację a odpowiedzialność pracodawcy na podstawie:
a.ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym: na podstawie kodeksu karnego,
b.ochrony danych osobowych (jako administratora danych osobowych),
c.Kodeksu postępowania administracyjnego (m.in. za wydanie nieważnych decyzji administracyjnych).
6.Co z „tym” ePUAPem? – ważne narzędzie dla jednostki
7.Inne narzędzia komunikacji elektronicznej.
8.Archiwizacja – czy to jest trudne?

Prowadzący:  Coach, mentor, nauczyciel akademicki, ekonomista, informatyk. Trener Krajowej Szkoły Skarbowości (KSR). Od 12 lat zaangażowana jest we wdrażanie systemów zarządzania dokumentami oraz w prowadzenie szkoleń z elektroniczne obiegu i zarządzania dokumentami, w tym z obsługi systemów, tworzenia procedur związanych z obiegiem dokumentów w organizacji, instrukcji kancelaryjnej, archiwistyki, redagowania pism urzędowych, obsługi Platformy ePUAP, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania korupcji i zapobieganiu zjawiskom niepożądanym (w tym mobbing). Na co dzień kierownik Działu Rozwoju Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy, HelpDesk i Systemów Centralnych Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Konsultant krajowy w zakresie zarządzania dokumentem.
Członek zespołu Centrum Kompetencyjnego Ministerstwa Finansów ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla Krajowej Administracji Skarbowej.
Bazuje na własnych programach tworzonych na najlepszych wzorach z uwzględnieniem realiów rynku i dostosowane do potrzeb zarówno klienta indywidualnego jak również jednostek administracji publicznej rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych.

ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W 2018 I 2019 R. (rozwiń)

TEMAT: ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W 2018 I 2019 R. – ELEKTRONIZACJA AKT OSOBOWYCH, SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT OSOBOWYCH, DOKUMENTACJA MONITORINGU W ZAKŁADZIE PRACY ZGODNA Z RODO. WARSZTATY, WZORY.


Celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania czy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jak prawidłowo usunąć z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują wiedzę w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjnych.
Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność prowadzonych akt osobowych, uzupełnią teczki akt osobowych o niezbędne dokumenty.
METODA PROWADZENIA SZKOLENIA
Szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy kompletują teczkę akt osobowych, trener omawia na wzorach, przykładach oraz kazusach dokumenty kadrowe.
Omówienie ważnych zmian podczas szkolenia :
1. Wprowadzenie elektronicznych akt osobowych pracownika począwszy od 1.01.2019 r
2. Nowe zasady prowadzenia papierowych lub elektronicznych akt osobowych pracowników od 1.01.2019 r
3. Rozszerzenie uprawnień pozyskiwania przez pracodawców zaświadczeń o niekaralności w sektorze finansowym od 2018r.,
4. Zasady wprowadzenia monitoringu, zakładania GPS, sprawdzania poczty elektronicznej od 25.05.2018r.
5. Nowe zasady informacyjne związane z RODO dla kandydatów do pracy, pracowników od 25.05.2018r.
6. Nowe zasady informacyjne związane z RODO dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 25.05.2018r.,
7. Wizerunek pracownika – czy należy mieć zgodę na jego przetwarzanie od 25.05.2018r.
8. Nowe zasady zawierania umów o powierzenie od 25.05.2018r.
9. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat począwszy od 1.01.2019 r
10. Obowiązki płatników wobec ZUS z tytułu skrócenia okresu przechowywania dokumentacji od 1.01.2019 r.
W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone:
– do Kodeksu pracy ustawą z dnia z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
– do Kodeksu pracy ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
– do Kodeksu pracy z dniem 01.01.2017 r., rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
– rozporządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
– rozporządzeniem z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
– rozporządzeniem z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
– nowelizacją Kodeksu pracy obowiązującą od 02.01.2016 r. (nowe wzory wniosków związanych z rodzicielstwem)
– nowelizacją Kodeksu pracy obowiązującą od 22.02.2016 r. (nowy wzór umowy o pracę)

Prowadzący: Radca prawny, wybitny specjalista prawa pracy, kadr i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Wysokie noty uczestników.

GOSPODARKA KASOWA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (rozwiń)

TEMAT: GOSPODARKA KASOWA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Cele i korzyści:
– Doskonalenie umiejętności prowadzeniu gospodarki kasowej.
– Wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości prowadzących do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
– Omówienie przykładowych zarządzeń i protokołów.
– Przedstawienie zasad właściwego nadzoru i kontroli gospodarki kasowej.
Program seminarium
1. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki kasowej, w tym omówienie zmian, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r.
2. Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
3. Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania.
4. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania).
5. Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania – przykładowe zarządzenie.
7. Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie.
8. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania.
9. Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
10. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
11. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
12. Dyskusja.
Prowadzący: Wieloletni skarbnik gminy; wieloletni naczelnik Wydziału Kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

eDokument czyli dokument elektroniczny, podpis elektroniczny i korespondencja ePUAP – to jest proste (rozwiń)

TEMAT: eDokument czyli dokument elektroniczny, podpis elektroniczny i korespondencja ePUAP – to jest proste


Cele szkolenia:
➢podniesienie efektywności zarządzania dokumentacją,
➢poprawa organizacji pracy w jednostce poprzez zapoznanie się z zasadami postępowania z dokumentacją i wykonanie praktycznych zadań w tym zakresie,
➢zapoznanie się z modelami przepływu dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do
zakończenia procedury jej archiwizowania,
➢ zrozumienie potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce.
Program szkolenia:
1.Dokument papierowy a dokument elektroniczny – podobieństwa i różnice
a.Treść i metadane dokumentu elektronicznego,
b.Czy dokument elektroniczny może mieć kopię a może duplikat?
c.Obsługa dokumentu elektronicznego.
2.Odwzorowanie cyfrowe a dokument elektroniczny.
3.Podpis elektroniczny:
a.Rodzaje podpisów,
b.Jak podpisać dokument, żeby był ważny,
c.Znakowanie czasem
d.Walidacja podpisów elektronicznych: narzędzia i sposoby walidacji
4.Postępowanie z dokumentem elektronicznym w jednostce od wpływu/wytworzenia po archiwizację.
5.Jak sprawnie obsłużyć dokument na Platformie ePUAP

Prowadzący: Coach, mentor, nauczyciel akademicki, ekonomista, informatyk. Trener Krajowej Szkoły Skarbowości (KSR). Od 12 lat zaangażowana jest we wdrażanie systemów zarządzania dokumentami oraz w prowadzenie szkoleń z elektroniczne obiegu i zarządzania dokumentami, w tym z obsługi systemów, tworzenia procedur związanych z obiegiem dokumentów w organizacji, instrukcji kancelaryjnej, archiwistyki, redagowania pism urzędowych, obsługi Platformy ePUAP, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania korupcji i zapobieganiu zjawiskom niepożądanym (w tym mobbing). Na co dzień kierownik Działu Rozwoju Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy, HelpDesk i Systemów Centralnych Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Konsultant krajowy w zakresie zarządzania dokumentem.
Członek zespołu Centrum Kompetencyjnego Ministerstwa Finansów ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla Krajowej Administracji Skarbowej.
Bazuje na własnych programach tworzonych na najlepszych wzorach z uwzględnieniem realiów rynku i dostosowane do potrzeb zarówno klienta indywidualnego jak również jednostek administracji publicznej rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych.

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (rozwiń)

TEMAT: Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego


Celem szkolenia jest Praktyczne omówienie wszystkich najistotniejszych zmian k.p.a. przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych związanych z przebiegiem postępowania administracyjnego. Celem prowadzących jest zaprezentowanie praktycznego funkcjonowania nowego modelu postępowania administracyjnego oraz udzielenie odpowiedzi na ewentualne wątpliwości uczestników.
Program szkolenia:
1. Ogólne zasady postępowania administracyjnego
a) Zasada rozstrzygania wątpliwości co do prawa na korzyść strony
b) Zasada proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania
c) Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
d) Zasada pewności prawa oraz zasada polubownego załatwiania spraw
e) Zmiana dotycząca dwuinstancyjności postępowania i zdefiniowanie pojęcia decyzji prawomocnej
f) Wskazanie stronie przesłanek zależnych od niej, od spełnienia których zależy wynik postępowania
2. Ochrona przed bezczynnością administracji
a) Bezczynność a przewlekłość
b) Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości
c) Procedura rozpoznania ponaglenia
d) Milczące załatwienie sprawy
-milczące zakończenie postępowania (pasywna) a milcząca zgoda (aktywna),
-termin milczącego załatwienia sprawy,
-zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
3. Nowe rodzaje postępowań
a) Termin do uzupełnienia braków formalnych podania
b) Mediacja w postępowaniu administracyjnym i administracyjnosądowym
-w jakiej sprawie może być zawarta ugoda?
-zasady mediacji
-czas, koszty i sposób zakończenia mediacji
c) Nowe uprawnienia organu przy zawieraniu ugody
d) Postępowanie uproszczone
e) Postępowanie w sprawach „masowych”
4. Zmiany w postępowaniu odwoławczym
a) Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
b) Możliwość prowadzenia przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego oraz wytyczne organu odwoławczego
c) Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
d) Opcjonalny charakter wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, definicja wyczerpania środków zaskarżenia
5. Administracyjne kary pieniężne
a) Kto i kiedy może być ukarany?
b) Dyrektywy wymiaru kary- co organ bierze pod uwagę?
c) Kiedy organ może odstąpić od wymierzenia kary
d) Przedawnienie- nałożenie i wykonanie kary
e) Jakie ulgi może zastosować organ.
Prowadzący:
Agnieszka Wołyniec – Ostrowska – adwokat, Partner Zarządzający OWIW Legal, ekspert w zakresu prawa administracyjnego (KPA), doświadczenie zdobyte podczas pracy w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Admiracyjnego. Były Naczelnik w Zespole Podstawowych Praw i Wolności w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowała się danymi osobowymi, informacją publiczną, funduszami unijnymi, zagadnieniami związanymi z prawem UE, kwestiami międzynarodowymi, prawem administracyjnym, prawem wyborczym. Autorka publikacji dotyczących „Kontrola dostępu do funduszy unijnych w kontekście ochrony praw obywatelskich i źródeł prawa powszechnie obowiązującego”. Od 3 lat lider działu prawa administracyjnego w OWIW Legal.
Mikołaj Ostrowski – adwokat, założyciel OWIW Legal, absolwent aplikacji sądowej i adwokackiej, były szef działu procesowego w wiodącej warszawskiej kancelarii, kilkuletnie doświadczenie uzyskane w ramach wsparcia prawnego dla wielu gmin w Polsce.

Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2018r. (rozwiń)

TEMAT: Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2018r.


Opodatkowanie dotacji zawsze było zagadnieniem problematycznym. Podmioty z sektora finansów publicznych często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje zakładające określone wpłaty własne mieszkańców, np. dotacje z regionalnego programu operacyjnego (dalej: RPO) na odnawialne źródła energii (OZE), dofinansowanie wymiany kotłów, zakup kolektorów słonecznych, dofinansowanie wyjazdu przedsiębiorców na targi itp. Nie jest jasne, czy w niektórych przypadkach nie będzie konieczne zastosowanie odwrotnego obciążenia VAT.
Korzyści dla uczestników:
▪ znajomość przepisów dotyczących opodatkowania VATem dotacji, jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń), uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wypełnienia wniosków o dotację w zakresie kwalifikowalności VAT.
1. VAT w dotacjach – uwagi ogólne
– dwa aspekty opodatkowania dotacji,
– pojęcie VAT kwalifikowanego,
– kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
– kiedy przysługuje odliczenie,
– przepisy i przykłady z praktyki.
2. Opodatkowanie dotacji – zmiana stanowiska MF
– dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
– najnowsze interpretacje KIS,
– orzecznictwo sądów administracyjnych min. WSA w Rzeszowie i WSA w Lublinie,
– praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach.
3. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych
– istota odwrotnego obciążenia,
– kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
– odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
– wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
– regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
– o czym pamiętać podczas zamówień publicznych?
4. VAT kwalifikowany
– orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
– praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
– sankcje podatkowe,
– stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo.
5. Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji
– orzecznictwo – w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
– inwestycje wodno-kanalizacyjne – obecne stanowiska,
– orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji,
– odliczanie VAT od targowiska, cmentarza, przystanków itp.
6. Kiedy projekt dotyczy VAT?
– działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
– orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.
Prowadzący: Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji. (rozwiń)

TEMAT: Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji.


Cele szkolenia:

1. Uporządkowanie już posiadanej przez uczestników wiedzy, jak również przekazanie rzetelnych informacji dotyczących prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej.

2. Przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny procedury udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zagadnień najbardziej problematycznych. W trakcie szkolenia uczestnicy skupiają się na analizie konkretnych stanów faktycznych.

3. Wyjaśnienie zagadnień problematycznych dotyczących stosowania w praktyce przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej dzięki warsztatom oraz analizom przypadków (case studies), przygotowanych w oparciu o aktualne orzecznictwo.

Efekty szkolenia

1. Nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków.

2. Poznanie wiodących linii orzeczniczych sądów administracyjnych.

3. Podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do informacji.

Program szkolenia:

1.WPROWADZENIE DO TEMATYKI UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.

*Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Wyjaśnienie pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną oraz funkcjonariusza publicznego.

*Czym jest informacja publiczna? Jakie informacje podlegają udostępnieniu? Pojęcie sprawy publicznej.

2.PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK.

a.Test sprawdzający czy mamy do czynienia z wnioskiem o informację publiczną

b.Dopuszczalne formy złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

3.KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO A USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.

*Charakter postępowania regulowanego przepisami udip.

*Czynności organu zmierzające do wydania decyzji.

*Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 par. 2 k.p.a.

*Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.

*Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip.

4.CZYNNOŚĆ MATERIALNO – TECHNICZNA ORGANU.

a.Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych.

b.Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji.

c.Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych.

d.Udzielenie informacji publicznej.

5.DECYZJA ADMINISTRACYJNA W PROCEDURZE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.

a.Decyzja organu o odmowie udostępnienia posiadanej informacji publicznej (art. 16 udip).

*Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności.

*Pojęcie prawa do prywatności.

*Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcje publiczne.

*Zakres pojęcia ,,informacje o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji publicznych” (art. 5 ust. 2).

*Na czym polega anonimizacja?

b.Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego.

*Na czym polega zjawisko przetworzenia?

*Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.

c.Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej

*Umorzenie postępowania na podstawie art. 14 udip.

*Forma i sposób udostępnienia informacji publicznej.

*Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip.

d.Kto jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych ?

e.Wymogi formalne decyzji wydawanych w oparciu o udip (art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 107 k.p.a).

6.INFORMACJA PUBLICZNA W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, WYBRANE PRZYKŁADY.

a.Czy akta postępowania administracyjnego to informacja publiczna?

b.Czy ocena okresowa pracowników J.S.T. jest informacją publiczną?

c.Czy treść polecenia służbowego jest informacją publiczną?

d.Wynagrodzenie pracownika jako informacja publiczna

e.Jakie opinie prawne stanowią informację publiczną?

f.„Wnioski studenckie” składane na potrzeby pracy magisterskiej/dyplomowej.

g.Umowy cywilnoprawne zawierane przez Urząd jako informacja publiczna.

h. Dokumentacja postępowania antymobbingowego jako informacja publiczna.

7. CZY RODO UTRUDNI DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ?

8.PRAWO PRASOWE A USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Prowadzący: Prawnik, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Od 10 lat czynnie związana z administracją publiczną, tak samorządową jak i rządową. Na co dzień stykająca się z problematyką udostępniania informacji publicznej, doskonale zorientowana w zagadnieniu funkcjonowania podmiotów publicznych podlegających ustawie o dostępie do informacji publicznej. Aktualnie kierownik Oddziału Nadzoru Komunalnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

RODO – pierwsze podsumowanie (rozwiń)

TEMAT: RODO – pierwsze podsumowanie


Cel: szkolenie ma przybliżyć praktyczne funkcjonowanie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, stanowić przedstawienie tego co w rzeczywistości się zmieniło i w jakim zakresie PUODO bada kwestię przestrzegania danych osobowych. Uczestnicy zostają powiadomieni, na co realnie należy zwracać uwagę.
Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia na gruncie RODO
a) Jakie przepisy obowiązują aktualnie w Polsce,?
b) Dane osobowe – co się zmieniło?
c) Administrator danych osobowych
d) Współadministrowanie
e) Inspektor Danych Osobowych – nowe obowiązki, dotychczasowe problemy?
2. Na jakiej podstawie przetwarzać obecnie dane i co kryje się pod tymi nazwami?
a) Zgoda dobrowolna, wyraźna- np. informacje handlowe, newsletter
b) Problem „starych” zgód;
c) Umowa
d) Obowiązek prawny- np. dokumenty księgowe
e) Żywotne interesy osoby, której dane dotyczą
f) Wykonanie zadania w celu publicznym
g) Do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów- np. w celu ochrony przed roszczeniami
h) Dane wrażliwe i inne podstawy ich przetwarzania
3. Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych
a) Uprawnienia Administratora
b) Upoważnienia dla pracowników
c) Umowy powierzenia przetwarzania danych i wymogi dotyczące umowy
4. Zasady przetwarzania danych:
a) Minimalizacja danych
b) Rozliczalność
c) Retencja danych
d) Obowiązek informacyjny- kogo, jak i o czym informować
5. Jak zabezpieczyć dane?
a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń i szafek z dokumentami
b) Dostęp do urządzeń:
-Logowanie do urządzeń po podaniu loginu i hasła
-Oddzielne konta dla każdego użytkownika
-Automatyczne wylogowanie lub wygaszacz ekranu
-Wymogi systemów i oprogramowania
-Certyfikat SSL
6. Skutki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
a) Obowiązek zgłoszenia naruszenia
b) Kary za naruszenie i jak się od nich uchronić?
c) Kto i kiedy może kontrolować przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
Prowadzący:
Agnieszka Wołyniec – Ostrowska – adwokat, Partner Zarządzający OWIW Legal, ekspert w zakresu prawa administracyjnego (KPA), doświadczenie zdobyte podczas pracy w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Admiracyjnego. Były Naczelnik w Zespole Podstawowych Praw i Wolności w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowała się danymi osobowymi, informacją publiczną, funduszami unijnymi, zagadnieniami związanymi z prawem UE, kwestiami międzynarodowymi, prawem administracyjnym, prawem wyborczym. Autorka publikacji „Ochrona danych osobowych a dobra osobiste”. Inspektor ochrony danych osobowych. Koordynator wdrożenia nowych przepisów w wielu przedsiębiorstwach, w tym w podmiotach zatrudniających kilka tysięcy pracowników, od 3 lat lider działu prawa administracyjnego w OWIW Legal.
Mikołaj Ostrowski – adwokat, Partner Zarządzający OWIW Legal. Absolwent aplikacji sądowej i adwokackiej. Doradca biznesowy. Ekspert w e-biznesie oraz ochronie danych osobowych dla platform internetowych. Doświadczenie zdobywał obsługując największą sieć RTV AGD w Polsce, w tym dwa sklepy internetowe. Prowadzi stałe doradztwo platformom o przychodach powyżej 15 mln złotych rocznie w zakresie ochrony danych osobowych. Czynnie przeprowadza audyty prawne i wdrożeniowe wymagań Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: RODO) wraz z inwentaryzacją procesów przetwarzania danych osobowych i przeszkoleniem personelu.

Zajęcie pasa drogowego

TEMAT: Zajęcie pasa drogowego


Cel: Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury.
Program szkolenia:
1. Definicja pasa drogowego
2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające pas drogowy
3. Problem regulacji granic pasa drogowego
4. Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji
5. Właściwe ustalenie granic pasa drogowego drogi nieutwardzonej
6. Określenie podmiotu odpowiedzialnego za zajęcie pasa drogowego
7. Sposób ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niedrogowe
8. Możliwość różnicowania stawek opłaty
9. Opłata za zajęcie pasa drogowego poniżej 1 m²
10. Kary za zajęcie pasa drogowego sposób naliczenia
11. Uchwała w sprawie zajęcia pasa drogowego zasady poprawnego tworzenia prawa
12. Rzetelne i solidnie przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu naliczać opłaty / kary za zajęcie pasa drogowego
13. Konstrukcja decyzji o wymierzeniu kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego
14. Zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia – analiza przypadku
15. Uzasadnienie przy decyzjach administracyjnych w kontekście art. 107 §3 kpa
16. Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy studium przypadku
17. Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji
18. Szczegółowe wymogi odwołania od decyzji na zajęcie pasa drogowego
19. Uwzględnienie odwołania przez organ I instancji
20. Przesłanie odwołania i akt sprawy organowi odwoławczemu
21. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego
22. Szczegółowy zakres i forma decyzji na zajęcie pasa drogowego/ decyzji w sprawie wymierzenia kary
23. Odmowa wydania zgody na zajęcie pasa drogowego
24. Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
25. Zajęcie pasa drogowego niezgodnie z wydaną decyzją
26. Podstawowe różnice w zakresie zajęcia drogi publicznej i drogi wewnętrznej
27. Procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku
28. Uchylenie decyzji przez SKO jak zapobiegać ?
29. Zwalczanie przypadków zawłaszczania dróg na cele prywatne
30. Nielegalne zajmowanie pasa drogowego autami reklamowymi procedura krok po kroku
31. Umieszczanie reklam w pasie drogowym, w tym reklam wyborczych.
32. Zajecie pasa drogowego w celu budowy zjazdu do posesji
33. Zezwolenia na lokalizację wjazdów analiza przypadku
34. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
35. Inwestycja niedrogowa , a zjazd z drogi publicznej zobowiązanie do budowy zjazdu inwestora inwestycji niedrogowej
36. Szczegółowe warunki umowy między zarządcą drogi a inwestorem w zakresie budowy drogi/ zjazdu do inwestycji niedrogowe
37. Ustalenie związku projektowanej inwestycji z koniecznością budowy lub przebudowy drogi dojazdowej.
38. Kontrola robót budowlanych związanych z zajęciem pasa drogowego przez zarządcę drogi podczas pracy w terenie
39. Stawki za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego sposób naliczenia
40. Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
41. Przywrócenie pasa drogowego do stanu sprzed realizacji niedrogowe sposoby monitorowania
42. Kanały technologiczne w pasie drogowym
43. Awaryjne zajęcia pasa drogowego- procedura
44. Czasowa organizacja ruchu drogowego – projektowanie i wprowadzenie
45. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe nie będące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
Prowadzący:
Praktyk, Kierownika Referatu Rozwoju i inwestycji. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Członek komisji przetargowej w gminie.

W celu ustalenia szczegółów skontaktuj się z nami!
Tel. 798 301 329, biuro@res.edu.pl
lub wypełnij poniższy formularz zapytania.

  FORMULARZ ZAPYTANIA

  Sala szkoleniowaPrzerwa kawowaPrzerwa obiadowaNoclegi

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Legionowej 9/1 lok. 6 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.