Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

ZUS w praktyce czyli zmiany 2021/2022

15 grudnia 2021_08:30 - 12:00

339zł (+VAT)

Termin: 15. grudnia  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 339zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy związanej ze zmianami w zakresie ustawy o ubezpieczaniach społecznych i ustawy wypadkowej. Podczas szkoleniu zostaną omówione rozwiązania obowiązujące od 2022 a także przepisy przejściowe ustaw zmieniających.

Zmiany w ZUS – strategie na lata 2021-2025
• Uproszczenie systemu zabezpieczenia społecznego
• Uszczelnienie systemu finansów publicznych
• Nowoczesny e-urząd
• Elektronizacja komunikacji i dokumentacji
• Integracja danych i rozwój e-administracji
• Automatyzacja procesów i nowoczesna architektura IT
• Zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej Zakładu
• Rozwój analityki i narzędzi zarządzania danymi
• Wzmocnienie bezpieczeństwa systemów i odporności na cyberzagrożenia
• Nowoczesna komunikacja i edukacja
Zmiany w zasiłkach – 2022
• Czym jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy?
• Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z niezdolnością do pracy pracownika?
• Prawo do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym
• Ile wynosi okres wyczekiwania na prawo do świadczeń?
• Ile wynoszą nowe okresy zasiłkowe?
• Jakie są nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego?
• Na czym polegają nowe zasady ustalania podstawy świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego?
• Kiedy ponownie ustalać podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
• Ile wynosi zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu?
• Jakie są zasady przyznawania zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia?
• Prawo do świadczeń chorobowych osób mające ustalone prawo do emerytury lub renty.
• Na jakich zasadach ponownie ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS?
• Terminy wypłaty zasiłków,
• Przepisy przejściowe
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych- 2022
• Na czym polegają nowe zasady objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek: z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej,
• Rozszerzenie kręgu osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
• Zasady ustalania odsetek za zwłokę od zaległości składkowych,
• Jakie są nowe zasady umarzania i nienaliczanie odsetek?
• Zasady potrącania zaległych składek,
• Zasady zwrotu nienależnie opłaconych składek,
• Nowe zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
• Zmiany w wnioskach – A1
• Obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników,
• Zasady podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS
• Ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych.
• Zmiany w zakresie kontroli zusowskich
• Rozszerzony zakres czynności inspektora dokonującego kontroli
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
• Pojęcie wypadku przy pracy – Zdarzenie uznawane za wypadek przy pracy ujmowane w ZUS IWA
• Rodzaju działalności według PKD.
• Ile wynosi stopa procentowa składki wypadkowej dla rozpoczynającego działalność?
• Zasady postępowania przy prawie do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego
• Zaliczkowe ustalanie wysokości składki wypadkowej
• Brak sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
• Stopa procentowa składki wypadkowej do momentu uzyskania wpisu do REGON.
• Zlecenie kontroli u płatników składek
Podsumowanie

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 29. listopada 2021 r. cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.