szkolenie online

Zmiany w pomocy PFRON na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w 2023 r. – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON (warsztaty)

ID szkolenia: 2618

Region

Nie określono

Tagi

#niepełnosprawność, #PFRON, #warsztaty, #wnioski, #wpłaty, #zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, #ZFRON
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 15. września cena za szkolenie to 319 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Uzyskanie wiedzy na temat zatrudniania pracowników niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zarówno dla pracodawców na otwartym, jak i na chronionym rynku pracy. Szkolenie dotyczy także prawidłowego określania niepełnosprawności pracownika, wpłat na PFRON, składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, wniosków o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej itp.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:

  • Podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON, zainteresowanych prawidłowym rozliczaniem oraz obniżeniem ich wysokości, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem wpłat na Fundusz
  • Podmiotów pragnących uzyskać pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem pomocy z PFRON
  • Tematyka szkolenia omawiana kompleksowo – zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych (praktyków z kilkuletnim doświadczeniem).

Program szkolenia

1. Podstawowe informacje o polskim systemie orzecznictwa osób z niepełnosprawnościami
a. system orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce – wprowadzenie
b. organy wydające orzeczenia
c. orzeczenia o niepełnosprawności – charakterystyka (stopień lekki, umiarkowany, znaczny)
d. orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy
e. tzw. stare orzeczenia o grupach inwalidzkich przed 1 stycznia 1998 r.
f. orzeczenia resortowe (MON, MSW)
g. kategorie schorzeń szczególnych
h. uprawniania pracownicze osób niepełnosprawnych
i. COVID a wydłużanie ważności orzeczeń!

2. Wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie
a. wyliczanie wskaźników zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji
b. najczęściej popełniane błędy (wyjątki wskazane w art. 21 ust. 5 ustawy, wliczanie/niewliczanie osób wykonujących pracę nakładczą).

3. Zakres obowiązku wpłat na PFRON
a. wysokość miesięcznych wpłat
b. czy możliwa jest optymalizacja wysokości wpłat?

4. Ulgi we wpłatach na PFRON (art. 22 ustawy o rehabilitacji)
a. podstawa prawna nabywania ulg i obniżania wpłat
b. wykorzystanie ulg do obniżenia wpłat

5. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2023 r.
a. Ważne! Nowe kwoty dofinansowań
b. Podstawowe warunki uzyskania dofinansowania
c. Ustalenie efektu zachęty ilościowego
d. Ustalanie efektu zachęty jakościowo
e. Kondycja finansowa przedsiębiorcy a możliwość uzyskania SOD
f. SOD na tzw. starych pracowników
g. Kiedy PFRON może wstrzymać SOD? (blokada ręczna, decyzja administracyjna – skutki)
h. Kiedy PFRON zobowiązuje do zwrotu SOD?

6. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)
a. zasady tworzenia ZFRON
b. podmioty uprawnione
c. kategorie zwolnień podatkowych
d. na co można wydatkować środki ZFRON?
e. kontrola prawidłowości wydatkowania środków funduszu
f. duży ZFRON, pomoc indywidualna, Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR)
g. pomoc de minimis a pomoc o charakterze socjalnym

7. Wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON
a. wniosek Wn-D i INF-DP – dofinansowania do wynagrodzeń
b. inne wnioski o pomoc publiczną
c. zaświadczenia o pomocy de minimis

8. Możliwość udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w 2023 r.
a. zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
b. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych
c. zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
d. zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
e. kontrola wydatkowania środków z PUP

Prowadzący

Radca prawny. Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jako praktyk ma kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy oraz nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach. W latach 2011–2015 członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autor licznych publikacji o tematyce prawa pracy, m.in. książki „Zatrudnianie niepełnosprawnych” wydanej przez Wydawnictwo C.H.Beck.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

29 wrzesień 2023 09:00

Data do:

29 wrzesień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

339 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Poprawne redagowanie pism urzędowych

Zobacz więcej

Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego…..i co dalej? Prawa i obowiązki wierzyciela w zakresie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zobacz więcej

Zasady e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia