Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Polski Ład – nowe obowiązki płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę w 2022 roku

7 kwietnia_09:00 - 13:00

379(+VAT)

Termin: 7 KWIETNIA Cena: 379 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Od 2022 roku weszły bardzo istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę. Wiele niejasności w przepisach powoduje wątpliwości, co do sposobu ich rozliczania w różnych przypadkach. Celem szkolenia jest rozwianie wątpliwości oraz wskazanie zasad postępowania w nowej rzeczywistości.

I. Mechanizm pobierania pobrania i przekazania przez płatnika zaliczek na PIT – zmiany od 8 stycznia 2022 r.
1. nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy przy dochodzie do 12.800 zł
2. wobec jakich grup płatników stosujemy mechanizm z rozporządzenia
3. oświadczenie o niestosowanie mechanizmu wprowadzonego rozporządzeniem – kto może je złożyć
4. skutki dla podatników – czy nowy mechanizm chroni wynagrodzenia przed ich zmniejszeniem?

II. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, kwoty zmniejszającej podatek a konsekwencje w ustalaniu wynagrodzenia netto

III. Podwyższenie progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

IV. Wprowadzenie nowej ulgi dla pracownika (tzw. ulgi dla klasy średniej)
1. zasady stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym i miesięcznym przez płatników podatku
2. przychód, od którego naliczamy ulgę dla pracownika
3. algorytm stosowany przy ustaleniu ulgi dla klasy średniej – przykłady
4. kiedy korzystne jest stosowanie ulgi dla pracownika a kiedy warto złożyć oświadczenie o jej niestosowanie
5. kilka stosunków pracy a ulga dla pracownika
6. kilka wypłat w jednym miesiącu a ulga dla pracownika

V. Nowe odliczenie od dochodu – składka na związki zawodowe

VI. Zmiany w rozliczeniach składki zdrowotnej
1. likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy
2. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy według nowych przepisów
3. objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

VII. Nowe obowiązki płatników związane z nowelizacją katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT
1. zwolnienie podatkowe dla osób powracających z zagranicy
a. kto może z niej skorzystać
b. warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
c. przez jaki czas obowiązuje
d. limit roczny zwolnienia
e. rozstrzyganie zbiegu ulgi na powrót, dla młodych do 26 roku życia oraz przychodów wobec których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu
2. ulga dla rodziny wielodzietnej – warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
3. dla pracującego emeryta i rencisty podlegającego ubezpieczeniom społecznym – warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi

VIII. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków
1. warunki, jakie muszą spełniać małżonkowie, aby wspólnie opodatkować swoje dochody
a. zawarcie małżeństwa w danym roku podatkowym a wspólne opodatkowanie
b. zgon współmałżonka w roku zawarcia małżeństwa lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy a wspólne opodatkowanie małżonków
c. wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków
2. ulga dla pracownika a wspólne opodatkowanie z małżonkiem – czy zawsze jest to korzystne?

IX. Znowelizowany katalog odliczeń od podatku rodziców w 2022 roku
1. „stare” odliczenie od podatku na dziecko – doprecyzowania pojęcia „osoby samotnie wychowującej dzieci
2. „nowe” odliczenie podatkowe na dziecko dla samotnego rodzica

X. Nowe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie
1. definicja nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej
2. uznanie świadczonej pracy jako przychód pracodawcy
3. przerzucenie na pracodawca ciężaru opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej

XI. Zmiany w zasadach ustalania kwoty ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

XII. Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

 Przy zgłoszeniu do 14 marca 2022 r. cena za osobę to jedyne 349zł/os

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.