Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

ZEZWOLENIA NA DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH-KOMPEDIUM WIEDZY

25 lipca_09:00 - 14:00

339zł(+VAT)

Termin: 25. lipca Miejsce: ON-LINE Cena: 339zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy  w zakresie obowiązujących przepisów, zapoznanie z najnowszymi zmianami. Uczestnicy mogą zreasumować i pogłębić wiedzę oraz zadać pytania w sprawach budzących wątpliwości.

Szkolenie jest adresowane do pracowników urzędów gmin.

1) Zmiany od 7 marca 2022 r. w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości…
2) Wpływ stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego na procedury.
3) Wojna w Ukrainie a tzw. opłaty korkowe.
4) Procedura wydania, zmiany, wygaszenia i cofania zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu. Omówienie poszczególnych etapów i procedur. Wskazówki pozwalające na lepszą organizację pracy.
5) Zezwolenia jednorazowe, cateringowe, wyprzedaż alkoholu-praktyczne informacje.
6) Zagadnienia sprzedaży przez internet, ogródków piwnych i łączonych rodzajów sprzedaży.
7) Temat naliczania opłat, w tym opłat dodatkowych. Opłata za okres korzystania z zezwolenia a zwroty opłat. Zwolnienia z opłat.
8) Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu. Jego przygotowanie, korekta, weryfikacja i skutki prawne.
9) Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w w/w zakresie.
10) Zezwolenia na alkohol w świetle zagadnień zarządu sukcesyjnego. Dokumenty w sprawie i problemy wynikające z niezgodności przepisów.
11) Zagadnienia związane z promocją i reklamą alkoholu.
12) Ustawowe możliwości ograniczenia godzin sprzedaży, problematyka spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
13) Kontrole przedsiębiorców w zakresie warunków i zasad sprzedaży alkoholu. Omówienie dokumentów, wymagań prawnych i procedury.
14) Uwagi praktyczne do wszystkich omawianych tematów wynikające z bezpośredniej obsługi interesantów i wieloletniego doświadczenia.
15) Prezentacja przydatnego orzecznictwa do poszczególnych zagadnień

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. 27 lat praktyki w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Doświadczony szkoleniowiec, urzędnik i ekspert z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownik Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 27. czerwca cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 11. lipca cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.