szkolenie online

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ID szkolenia: 2650

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, grupy robocze, pomoc społeczna, zespoły interdyscyplinarne
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 27. marca cena szkolenia to 329 zł/os!

Adresaci

Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne;
 2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
 3. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu;
 4. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego;
 5. Prokurator jako członek Zespołu;
 6. Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole i Grupie Roboczej?
 7. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych;
 8. Powołanie przedstawiciela do członkostwa w Zespole;
 9. Zasada zachowania poufności;
 10. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego;
 11. Rola i zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 12. Kompetencje Sekretarza Zespołu;
 13. Rola i zadania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;
 14. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 15. Przekazanie formularza „A” członkom Zespołu, jako obowiązek Przewodniczącego;
 16. Powoływanie Grup Roboczych;
 17. Zadania Grup Roboczych;
 18. Częstotliwość zwoływania posiedzeń Grup Roboczych;
 19. Zadania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup Roboczych wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy;
 20. Indywidualny Plan Pomocy, opracowany przez Grupę Roboczą.
 21. Protokoły z posiedzenia Grupy Roboczej
  i Zespołu Interdyscyplinarnego;
 22. Zaproszenie ofiary i Wezwanie sprawcy – kto zaprasza a kto wzywa?
 23. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu Grupy Roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego.
 24. Dostęp do dokumentacji Zespołu i Grup Roboczych;
 25. Kto poświadcza dokumentację NK za zgodność
  z oryginałem, Przewodniczący ZI czy Koordynator GR?;
 26. Zamykanie Procedury Niebieskie Karty – Zespół czy Grupa Robocza?;
 27. Przesłanki do zamknięcia Procedury Niebieskie Karty;
 28. Protokół z zakończenia procedury NK;
 29. Czynności ZI i GR po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty;
 30. Posiedzenia Zespołu oraz GR w trakcie stanu epidemii;
 31. Dylematy Przewodniczących Zespołów.

Prowadzący

Praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie m.in. na stanowisku pracownik socjalny. Trener licznych szkoleń i uczestnik wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

20 kwiecień 2023 09:00

Data do:

20 kwiecień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

NOWOCZESNY KUCHARZ – dwudniowy kurs dla KUCHARZY PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO OSÓB DOROSŁYCH (domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, uzdrowiskach itp.)

Zobacz więcej

Wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów żywienia zbiorowego.

Zobacz więcej

Organizacja imprez na drogach publicznych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia