Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

ID szkolenia: 1210

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#gospodarka nieruchomości, #kanalizacja, #nieruchomości, #resedukacja, #ścieki, #sieć wodno-kanalizacyjna, #szkolenieonline, jst
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 06. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT)


Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl

Cel

Wskazanie podstaw prawnych regulujących przyłącz do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, zbiegu przepisów różnych ustaw, kosztów budowy i utrzymania sieci, opłat przyłączeniowych, obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości oraz orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości.

Adresaci

Pracowników spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawa budowy, utrzymania i podłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej obiektów budowlanych – sieci Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU 2016r., poz. 250 ze zm.), ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. DzU z 2015 r. ze zm.), ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity DzU z 27 stycznia 2015 r., poz. 139 ze zm.).
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymienionych aktów prawnych – prawa i obowiązki gmin związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno- kanalizacyjnej.
 3. Szczegółowe zasady budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci – uchwały rad gmin – orzecznictwo sądowe.
 4. Obowiązki właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości związane z gospodarką wodą i ściekami.
 5. Kary administracyjne nakładane na właścicieli i użytkowników nieruchomości za naruszenie obowiązujących przepisów prawa i ich egzekucja.
 6. Praktyczne zagadnienia związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną – zagadnienie służebności przesyłu i zajęcia nieruchomości na czas wykonania i remontów sieci.
 7. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. dotycząca definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego – skutki prawne i faktyczne dla gmin.

Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 22.kwietnia cena szkolenia to 299 zł/os!

Szczegóły i rejestracja

Data od:

06 maj 2022 09:00

Data do:

06 maj 2022 13:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

319 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

MANDATY KARNE, KARY PORZĄDKOWE ORAZ ZRYCZAŁTOWANE WYDATKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 2024 PO ZMIANACH WCHODZĄCYCH W ŻYCIE OD 25 MARCA 2024. OBOWIĄZKI STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH ORAZ URZĘDÓW GMIN W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, ULG W SPŁACIE I EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE MANDATÓW KARNYCH I KAR PORZĄDKOWYCH. ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE NA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW I KAR PORZĄDKOWYCH (e-TW) ORAZ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAWIADOMIENIA WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO (e-ZW).

Zobacz więcej

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

Zobacz więcej

Drogi publiczne i wewnętrzne oraz zjazdy z dróg – najnowsze uregulowania prawne.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia