Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych.

1 czerwca_10:00 - 15:00

329zł (+VAT)

Termin:01. czerwca  Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel i opis szkoleniaAdresaciKORZYŚCIProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Tematyka podatkowa coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Jednostki rozbudowują zatem działy podatkowe, zatrudniane są nowe osoby nie posiadające najnowszej wiedzy z zakresu podatków. Rodzi to ryzyko błędów i odpowiedzialności osób decyzyjnych w jednostce za zobowiązania podatkowe. Z drugiej strony, jednostka może nie wykorzystywać optymalnie wszystkich możliwości np. odliczeń VAT. Tematyka zarządzania podatkami nabiera też nowej wagi w kontekście przejęcia, po centralizacji, odpowiedzialności za rozliczenia jednostek organizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wiele wątpliwości budzi czy sektor FP jest objęty i w jakim zakresie przepisami o zgłaszaniu schematów podatkowych. Czy musimy opracować procedury?

Wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy będą zatem kolejny raz znowelizowane i to z datą wsteczną. Podobnie, wiele kontroli toczy się obecnie w zakresie ZUS od umów nie będących umowami o pracę. Kwestionowana jest niekiedy natura umowy.

Rok 2020 i 2021 przynoszą bardzo wiele zmian w regulacjach dotyczących VAT. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono rewolucyjną zasadę podzielonej płatności w VAT. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Opublikowano wytyczne – metodologię w zakresie należytej staranności. Mamy już nową matrycę stawek VAT, WIS. Oczekujemy zaś na wejście w życie nowego pliku JPK_VAT.

Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji. Niedawne orzecznictwo NSA wskazuje na szereg negatywnych konsekwencji związanych z błędnym określeniem kwalifikowalności VAT. Znowu pojawia się też problem zmiany stanowiska organów podatkowych co do odliczania VAT związanego z inwestycjami. Jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za podatki (skarbników, głównych księgowych, kierowników jednostek, dyrektorów ds.finansów) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki budżetowe,
 • zakłady budżetowe,
 • spółki komunalne,
 • instytuty naukowe,
 • jednostki badawcze,
 • instytucje kultury,
 • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące zadania publiczne,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • urzędy.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie podstawowych zasad zarządzania aspektami podatkowymi w jednostce ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia, poznanie typowych błędów i sposobów zabezpieczenia ryzyka w jednostce.
 1. Osoby odpowiedzialne
 • osoby odpowiedzialne w jednostce,
 • delegacja i przypisanie zadań,
 • odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego za jednostki budżetowe i zakłady budżetowe po centralizacji.
 1. Podstawy merytoryczne
 • VAT  – podstawa opodatkowania, moment rozliczenia, stawki, zwolnienia, odliczenia,
 • PIT – podstawowe obowiązki płatnika, rodzaje umów, 50 % koszty autorskie,
 • CIT – podstawowe instytucje i zwolnienia,
 • ordynacja podatkowa,
 • prawo Unii Europejskiej,
 • rola orzeczeń Polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • Schematy podatkowe – podstawowe definicje,
 • rola stanowisk Ministerstwa Finansów.
 1. Rodzaje typowych błędów
 • umowy, wpływy do jednostek,
 • stawki podatkowe,
 • błędy w komunikacji pomiędzy pracownikami,
 • dotacje,
 • kasy fiskalne,
 • umowy transgraniczne,
 • rezygnacja z odliczenia VAT a niegospodarność,
 • niewłaściwe momenty rozliczenia podatku,
 • braki dokumentacyjne i ewidencyjne,
 • rozliczenia ze spółkami komunalnymi i jednostkami powiązanymi,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • bartery, umowy sponsoringu, wspólne przedsięwzięcia,
 • uwagi praktyczne.
 1. Sankcje
 • Kodeks Karny Skarbowy,
 • Odsetki,
 • Postępowanie podatkowe i decyzja,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe, sankcja 30%, 20% i 100%,
 • orzecznictwo sądowe,
 • biała lista, rejestr podatników VAT, należyta staranność,
 • MDR – schematy podatkowe.
 1. Zabezpieczenie ryzyka podatkowego
 • Wniosek o interpretację,
 • rola broszur i wyjaśnień,
 • audyty wewnętrzne,
 • postępowanie sądowe.
 1. Postępowanie podczas kontroli podatkowej
 • rodzaje kontroli,
 • prawa i obowiązki podatnika,
 • aspekty praktyczne.
 1. Procedury
 • rola procedur, zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
 • protokoły,
 • zatwierdzenia,
 • systemy komputerowe,
 • MDR – raportowanie schematów,
 • ewidencje.

 

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 16 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa (www.podatkisamorzadu.pl).

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, podatku od nieruchomości i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych.

Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera gminy w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilkudziesięciu centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 10 maja cena szkolenia to 309 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.