Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zarządzanie zespołem w Administracji Publicznej

30 czerwca_09:00 - 15:00

349zł(+VAT)

Termin: 30. czerwca 2021 Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

•Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów oraz aspektów budowania relacji z pracownikami;
•Pozyskanie wiedzy na temat relacji między potrzebami człowieka, a wzorcami motywowania w pracy;
•Poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych z codziennymi, operacyjnymi zadaniami menedżera;
•Zyskanie umiejętności współpracy z ludźmi opartej o ich realne możliwości i zdolność brania na siebie odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania;
•Poznanie siły działania pozaekonomicznych sposobów motywowania; pokazanie uczestnikom w jaki sposób mogą wykorzystywać codzienne sytuacje zawodowe do budowania autorytetu.

Kadra zarządzająca, kierownicy zespołów, naczelnicy, specjalistów HR, menedżerowie w Administracji Publicznej

1. AUTOPREZENTACJA UCZESTNIKÓW- WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA.

2.IDENTYFIKACJA OCZEKIWAŃ I DOŚWIADCZEŃ UCZESTNIKÓW.

3.PRZEDSTAWIENIE GŁÓWNYCH CELÓW I AGENDY SZKOLENIA.

4.ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ.

 • Czym jest komunikacja w organizacji?
 • Usprawnienia komunikacji przy przydzielaniu zadań
 • Charakterystyka menedżera i określenie własnych predyspozycji kierowniczych uczestników.
 • Skuteczna komunikacja z podwładnymi
 • Kompetencje i wyzwania skutecznego menedżera w XXI wieku.
 • Komunikowanie się lidera z zespołem.
 • Przegląd błędów komunikacyjnych w organizacji.

5.KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGANIA CELU ZESPOŁU.

 • Odpowiedzialność kierownika za budowanie relacji i atmosfery w pracy zespołu
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 • Aktywne słuchanie.
 • Komunikacja jawna i ukryta.
 • Błędy komunikacyjne w organizacji

6.KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU.

 • Czym jest prawdziwy zespół?
 • Warunki istnienia zespołu
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Cele zespołu
 • Funkcje kierowania zespołem
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Analiza transakcyjna – zasady komunikacji
 • Komunikacja jako narzędzie osiągania celów – wyznaczanie celów i ich egzekwowanie.
 • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
 • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
 • Pozytywne podejście do współpracy.

7.FAZY ROZWOJU ZESPOŁU.

 • Role zespołowe.
 • Faza orientacji i zależności.
 • Faza konfliktu i buntu.
 • Faza spójności i współpracy w grupie.
 • Faza celowej i świadomej aktywności grupy.
 • Faza końcowa.

8.JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ? – CZYLI KOMPENDIUM WIEDZY DLA KIEROWNIKA.

 • Korzystne i kłopotliwe role w grupie.
 • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.
 • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu.
 • Relacje między członkami zespołu.
 • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?

9.USTALANIE CELU I PRIORYTETÓW.

 • Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność.
 • Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda – czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań.
 • Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – lista rzeczy, których nie należy robić.
 • Motywowanie zespołu do osiągania celów

10.DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE ZADAŃ W OBRĘBIE ZESPOŁU.

 • Kluczowe zasady wyznaczania celów.
 • Diagram podziału odpowiedzialności.
 • Monitorowanie i kontrola pracy zespołu.

11.SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE.

 • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału.
 • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
 • Opanowanie sztuki przekonywania – jak radzić sobie z nieczystymi chwytami w rozmowie?
 • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.

12.TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

 • Zły i dobry stres – ćwiczenia i mikro wykład o roli stresu w sytuacjach wyzwań zawodowych.

13.SAVOIR-VIVRE W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ.

 • Pierwsze wrażenie, a budowanie własnego wizerunku i wizerunku urzędu.
 • Sposoby powitań i pożegnań w organizacji (podejście formalne i nieformalne).
 • Kody strojów, budowanie wizerunku kompetentnego reprezentanta urzędu.

14.PODSUMOWANIE- PLAN ZMIANY OSOBISTEJ

Trener biznesu, Wykładowca, Coach, Doradca HR, Menedżer. Autor ponad 100 artykułów o tematyce biznesowej (zarządzanie, motywowanie, sprzedaż, kierowanie zmianą i konfliktem, motywowanie, planowanie i organizacja  czasu). Absolwent podyplomowych studiów MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych menedżerskich studiów polsko-niemieckich Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu, podyplomowych studiów Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych studiów Komunikacja i Promocja w Biznesie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz  absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 6H!

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 09. czerwca cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.